logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


donderdag | 30 september 2010 | 00:15 |
VUILNISOVERLAST KEERT TERUG

Ir. Lucas Vokurrka, de D66 wethouder van financien gaat efficienter werken. Zijn bezuinigingssplan houdt in dat het huisvuil eens in de twee weken wordt opgehaald in plaats van elke week zoals tot nu toe. Het vorige college wordt bedankt. Ik begrijp niets van deze bezuiniging, want het vuilaanbod blijft evenredig. Ik nodig Lucas uit het mij uit te leggen op politiekdelft.nl. hfvh


delft adriaan_pauwstraat_000_vuilniszakken_2007-04-10 @11-39-25_a.jpg Delft, Adriaan Pauwstraat. Foto april 2007.

From: a.m.van der veen
Sent: Tuesday, September 28, 2010 1:59 PM
To: prodeo
Subject: Bezuinigingsmusketier (2) definitief

Bezuinigen: over bestuur en recht in Delft.

Zoals in zovele steden is het wat droevig gesteld met de plaatselijke politieke pers. Algemeen Dagblad, Delft op Zondag, de Delftse Post proberen alle drie op hun manier de lokale politiek te verslaan. Helaas is er niet een proactieve verslaggever of commentator. Maar goed, Politiek Delft maakt veel goed. Ik ken in gemeenten nauwelijks zo n actuele en goed ingevoerde site. En wie door de rode koppen heen leest ziet dat er toch het een en ander in Delft gebeurt. Of Delft op Zondag en Delfste Post nu uit de gemeenteruif eten, laat ik in het midden. Met belangstelling lees ik zondag de berichtjes over de Delftse lokale politiek. Wat mij opviel deze week waren de reacties van de fractievoorzitters op de bezuinigingsvoorstellen van het college. Ik had verwacht in de PvdA-bijlage bij de DoZ ook daar een opvatting te vinden, maar daar was men nog meer aan het wonden-linken na 3 maart en 9 juni.
De bezuinigingen, de slimmere en slankere gemeente ! Wat een teleurstelling in reacties. In het bijzonder van mijn vriend Jos van Koppen. 'We kunnen nog niet reageren, want we orienteren ons nog op de vragen rond de Gondelaffaire.' Nu Jos, dat is toch een gemiste kans. Martin doet de Gondelaffaire, dan kan jij je toch concenteren op de hoofdlijnen. Aad Meuleman maakte een goed punt door te beginnen over het minder vuilnis ophalen en Jeroen van Oort haalde de indicatoren uit de binnenzak en wees op het gebrek daaraan. Mijn geliefde Joelle had een punt om te wijzen op de relatie tussen overheid en samenleving maar moet dat dan wel duidelijk maken. En het stadskantoor. ach riep wethouder Vokurka, niks er van, gewoon doorzetten dat hebben we nodig.

Langzamerhand begint bij mij de mening te groeien dat we weer behoefte hebben aan juristen in het bestuur. Mensen die weten hoe het zit met de verhouding tussen overheid en samenleving. Stad en inwoners. Neem nu eens de drie punten: afval, beeldkwaliteit en het Stadskantoor. Inwoners van een stad betalen belasting, OZB en afvalstoffenheffing. Allemaal bedoeld voor bekostiging van de vele mooie zaken in een stad, en in geval het afval zelfs een kostendekkende heffing. Laten we het noemen een bepaald niveau van dienstverlening of beleving...... Mag een overheid dan zomaar die dienstverlening terugdraaien. Met alle gevolgen vandien ? Heb ik recht er op dat mijn vuilnis elke week wordt opgehaald, of ben ik afhankelijk van de willekeur van een wethouder of college. Er zijn toch gewekte verwachtingen, of schept een gemeenteraad recht met het besluit de afvalstofheffing gelijk te houden, maar het vuil niet meer op te halen. Of andersom, hebben we recht op een bepaalde beeldkwaliteit ? Of bepaalt Vurkova hoe de stad er uit ziet en mag heel D66 aan de graffiti. Dat lijkt me wel een punt voor verdere discussie en besluitvorming. Ik ben het Meuleman eens ! En Jos jouw lege bierflesjes moeten toch ook opgehaald worden. En Jeroen ontwikkel daar nu eens een aantal indicatoren voor.

Wat is nu recht? Afdwingbaar of situationeel ? Natuurlijk schept de gemeenteraad recht in haar besluiten, maar de burger wil toch waar voor zijn geld?

En verder: de redenering van Vurkovo klopt niet inzake het Stadskantoor. We laten het gemeentelijk apparaat afslanken. Op basis van taken of op basis van toevallig natuurlijk verloop ? En wat vult men dan weer in. Het zal toch moeten gaan om een beleidsredenering en keuze en die is er nu niet ! De raad zou aan de orde moeten stellen het huidige en toekomstig ruimtebeslag van de ambtelijke organisatie. Daarna komt de vraag naar de bereikbaarheid van de dienstverlening, de implementatie van internet, digitale dienstverlening, En tenslotte een realistische inschatting van de planning ter realisatie van de Spoorzone. Dan is het nog maar helemaal de vraag of dat Stadskantoor er zal of moet komen. Tenslotte lijkt het mij redelijk dat bekeken wordt hoe de kosten van het stadskantoor nu al zijn verwerkt in de begroting en of deze een voldoende dekking geven voor de bezuiniging van 5 miljoen euro.

Bestuur en recht bijten elkaar regelmatig. Ik schreef over de Pandverboden en ga dat binnenkort aan de rechter voorleggen. Maar ook inzake de Gondelaffaire gaat dat op. Politiek of Bestuurlijk kan men van alles willen, maar het recht heeft zijn loopt. Daarom lijkt het mij een mooie discussie in Delft over de vraag, hoeveel recht heeft men op het ophalen van Vuilnis, op Beeldkwaliteit. En of men recht krijgt op iets waar men niet op wacht een nieuw Stadskantoor. En of men recht heeft op een redelijk, rechtvaardig en integer bestuur.

Genoeg om op te studeren. Jos van Koppen krijgt het er nog druk mee. Voor Joelle wordt het concreet. Een Jeroen kan in zwart pak de straten langs met de vraag, hoe vaak moet uw vuilnis opgehaald worden? Mijn indicator zegt: een keer per week. Een geen troep naast de buurtcontainers. Een raadslid heeft het maar druk. En Vurkova kan eens nadenken over het begrip Rechtsstaat, Namelijk leveren waar de klant voor betaalt. Een mooi liberaal beginsel. En op juridisch correcte wijze de Gondelaffaire afhandelen. Kunnen al die overtollige (vuilnis)zakken niet mee met een Gondel ?

AMvdVeen
28 september 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen