logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


vrijdag | 24 september 2010 | 17:30 |
V. KOPPEN MAXIMAAL DRIE FLESJES BIER

delft jos_van_koppen_drie_bierflesjes_2a.jpg Fractievoorzitter Jos van Koppen mag maximaal drie flesjes bier drinken.

From: a.m.van der veen
Sent: Friday, September 24, 2010 10:51 AM
To: prodeo
Subject: bezuinigingsmusketier (1)

Delft-Deventer Strategie, over structureel bezuinigen

De Delftse Post bevatte deze week interessant nieuws. Een interview met wethouder Vorkurka en een artikel van Karl Flieger over de Gondelaffaire (waarover later meer). Nee wat mij triggerde was de kop dat de 'slimmere en slankere gemeente' de burger ontziet. Dat belooft nog eens wat in Delft. Het college had zich weer een van zijn beste kant laten fotograferen en Bas Verkerk leek zowaar ook slanker en slimmer. General-sekretar Camps stond zo waar ook op de foto met een nieuw pak en glimmende schoenen ! Een slim en slank college. Maar de burger ontzien ? Is dat echt waar. Als ik er twee maatregelen uithaal die de burger direct aangaan dan is het aanpassen van de 'beeldkwaliteit' of te wel hoe de openbare ruimte er uit ziet zonder meer nadelig. Het wordt er niet mooier op, of het wordt een rommeltje. En Lucas deelt mede dat de vuilnis minder wordt opgehaald. Niet meer een keer per week maar in keer in de twee weken. Geldt dat dan ook in de binnenstad ? En krijgen de mensen dan grotere containers, of stoppen we het restafval lekker onder de schillen van de groene container. Dat vraagt nog wel een uitleg, anders zeggen we twee wekelijks in de stad: Vuilnisman, mag die zak ook mee ? En drie keer raden aan wie we dan denken.

Het is typisch een college van beginnende wethouders, met een groot ego. Hervormingsagenda, slimmer en slanker.... Waarom dan niet terug naar vier wethouders, het apparaat wordt kleiner en de beleidsambities geringer. En slimmer. Slimmer wordt je van leren, studeren (behalve aan InHolland, met de rendementscoach schijnt). Ga dan eens leren van gemeenten en andere omgevingen. En stel je dan ook leerbereid op. Immers wat er nu in Delft wordt voorgesteld is hoofdzakelijk achterstallig onderhoud en dichttimmeren van financiele gaten. Met grote woorden. Een hervormingsagenda moet een echte agenda zijn op de langere termijn en structurele maatregelen bieden voor versterking van de stad, draagvlak en belastinggebied. En laten we nu eens naar Deventer gaan om van te leren.....

Deze week was ik in het Deventer Stadhuis, Men loopt daar gewoon naar binnen, hartje stad en zit zo aan tafel met wethouders, gemeentesecretarissen. De burgemeester was er helaas niet, wellicht op motorrijles...). Deventer en Delft hebben heel veel gemeen. Deventer was een vooraanstaand stad in Overijssel, maar op termijn toch nummer twee na Zwolle en eigenlijk nummer drie na Enschede. Vergelijk Delft, 010 en 070. Wat nou derde stad van Zuid-Holland..... ? Deventer was stedenbouwkundige en geografisch ingekneld, tussen de IJssel en het buitengebied Diepenveen, vergelijk Den Hoorn en Midden Delfland. en de A-13 en A-4. Jarenlang een rood schrikbewind met intellectueel en politiek minus varianten, zoals ook in delft actief vergelijk Rensen. Omhooggevallen schoolmeesters met een te hoog machtsbesef. CDA-VVD onderling verdeeld.....Ga zo maar door. De redding in Deventer kwam in de loop van de jaren 90 toen de provincie eindelijk eens deed wat het moest doen de bestuurlijke infrastructuur in Overijssel aanpakken en de steden de de ruimte bieden. Deventer heeftdat opgepakt door een ruimtelijke visie te schrijven die naadloos aansloot bij de provinciale plannen en binnen dat kader te komen met buurt en wijkaanpak. Ik schreef daar al eerder over. Een aanpak waarbinnen de burgers ruimte krijgen mee te beslissen over hun eigen woonomgeving en prioriteiten en niet doodgeknuffeld worden door Breed Welzijnfunctionarissen.

Het Cultuurbeleid in Deventer is toonaangevend. Clustering van activiteiten met grote festiviteiten als trekkers. Dickensfestival, OpdenBerghe en de Boekenmarkt, waarbij Deventer-Boekenstad een leidend thema is. Zo te kopieren door Delft.... We hebben genoeg. Waarom dan niet met de raad en een aantal maatschappelijke opinieleiders getogen naar Deventer. Voor een leerweekend. Dat is wat anders dan een zelfbevestigingsuitje naar Leiden. En Jos van Koppen krijgt gewoon maximaal drie bierflesjes mee voor onderweg.

Nee, bezuinigen vraagt om visie en moed, en niet alleen mooie verhalen ! In Deventer valt ook te leren van het nieuwe Stadskantoor, te lang vasthouden aan een verouderd prestige-object. Dat leidt tot politieke moeilijkheden. Twee collegebreuken en de plannen nu in de ijskast. Dat dreigt ook in Delft. Gebrek aan transparantie en teveel doelstellingen verbonden aan een project dan gaat het mis. Nu afzien van het satdskantoor levert in de meerjarenbegroting in Delft een hoop op. Immers, de 5 miljoen euro ongedekt in de meerjarenbegroting moet ergens vandaan komen, en dat komt dan van het afblazen van de verplichtingen van dat glaspaleis.

Tenslotte de buurgemeenten. Intensieve samenwerking met de buurgemeenten wat is dat ? Samen de vuilnisophalen en de beeldkwaliteit oppoetsen. Neen, het moet gaan om de ontwikkeling, samen met die gemeenten en de provincie over de ruimtelijke en economische ontwikkelingen rond Delft(land). Met op termijn buurt en wijkaanpak en een goede visie op de bedrijven en bedrijfsterreinen etc.

En natuurlijk, het was te verwachten, de lasten gaan omhoog, terwijl in feite de dienstverlening wordt verminderd. Wie verklaart dat ?

Genoeg redenen voor een goed debat in raad en samenleving in Delft. Intussen worden de messen geslepen rond de raadsenquete over de Gondelaffaire. Het wordt een spannend najaar in Delft en lekker in het voor jaar een werkbezoek aan Deventer en samen werken aan de strategie. Ik weet nog een leuke stadsgids in Deventer, de vrouw van de oud-PvdA wethouder Bugter. Want ook in Deventer weten de rode vriendjes elkaar de bal toe te spelen.

Het college in delft heeft een eerste stap gezet, zeker met aanknopingspunten, het woord is nu aan raad en samenleving. Leren, discussieren en besluiten.

AMvander Veen
24 september 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen