logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


zaterdag | 11 september 2010 | 12:00 |
MUSKETIER GAAT NAAR DELFTSE TAPTOE

delft markt_000_taptoe_tribunes_20100910_163328_a.jpg
Delft, Markt. Vrijdagmiddag 16:33 uur, straks Taptoe.

----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: prodeo@ziggo.nl
Sent: Friday, September 10, 2010 11:19 AM
Subject: herfstmusketier

Over de Taptoe, de kerk en de linkse kerk.

Dit weekend beleeft Delft een bijzonder evenement. De Taptoe op de Markt in Delft, als referentie aan het militiair-industrieel verleden van Delft. Ik heb begrepen dat enige jaar geleden de Taptoe is verwijderd uit Delft door linkse bestuurders, maar gelukkig is deze traditie, die gedragen wordt door het volk, sterker gebleken dan de linkse vergissingen. We verheugen ons er op ! Een prachtige decor, tegen de Nieuwe Kerk en voor het Stadhuis. De Taptoe tussen de kerk en de linkse kerk. Dat het Wilhelmus vers 1 en vooral vers 6 luid mag klinken. 'Mijn schild en de betrouwe, zijt Gij ook God mijn Heer. Op u zo wil ik bouwe verlaat mij nimmer meer ! De verbinding tussen Kerk en Staat is zo gelegd, in verbondendheid met de grondleggers van onze staat en Koningshuis. Maar ook in bredere zin is dit van belang. Denk eens aan de voortreffelijke rol die H.M. de Koningin deze week speelde in de kabinetsformatie. Saevis tranquillis in undis. Rustig te midden van de woelige baren. Een nationaal rustpunt in woelige baren. Opmerkelijk dat de huidige politici schuren aan het staatsrecht en niet eens meer weten hoe het hoort. Hoe zo gezag ? en dan grijpt Noordeinde in, om op subtiele wijze als procesbegeleider de zaken weer in goede banen te leiden..... Met de linkse kliek als beschermer van het het Staatshoofd. Het moet niet gekker worden !

Deze week was staatsrechtelijk interessant, maar politiek nog meer. In het Dagblad Trouw, dat journalistiek een dubieze rol speelde in het de formatie. Spreekbuis van Aantjes en andere ouden van dagen verschijnt een aardige column van Jouke de Vries, hoogleraar Bestuurskunde in Leiden (en oud-kanidaat leider van de PvdA). Met enige distantie schrijft hij over de Jongens van Rechts. Maar hij gaat vooral in op de jongens en meisjes van links. Hij schrijft: 'Het tekent hoe zeer de linkse partijen onderdeel geworden zijn van de zittende macht (in het publieke domein AMvdV). Zij verdedigen instituties en staatsrechtelijke spelregels en lijken barrieres op te werpen tegen Wilders als uitdager van de macht. En verder....'zo wordt deze ban nu door de zittende machten uitgesproken tegen de PVV 'En iets verder schrijft hij: gezamenlijk hebben VVD, CDA en PVV een gruwelijke hekel aan links. In zekere zin zijn wij getuige van een contrarevolte tegen de dominante progressieve ideeŽn van de jaren zestig en zeventig. En daar ligt de crux ook in Delft. De metafoor van de Markt is een mooie. Velen zijn de kerk uitgetrokken en hebben hun heil gezocht in het maakbaarheidsideaaal uit de 60 en 70-er jaren. Men is als het ware de Markt over gestoken om vanuit de Nieuwe Kerk, het Stadhuis in te trekken. Van de echte Kerk naar de wereldlijke kerk. Rick Grashoff is daarvan in Delft de exponent. Maar nu is de schatkist leeg, financieel en moreel ! Een beetje zijspoor maar dat raakt er aan, is de discussie die deze week startte in Trouw over Zending en of Ontwikkelingswerk. Ook hier zie je dat het doorknippen van het draagvlak, (het oude gerefomeerde beginsel van de plaatselijke kerk), versus de rol van de professionals die naar het zelfde wijst. Als de band van de inspiratie verdwijnt en het wordt alleen maar bedrijfsmatig werken en prestatie-indicatoren, dan wordt de inspiratie.... technocratie.

In die zin staan we met de Kabinet aan de vooravond van een scheiding der geesten. En die raakt de maatschappij en het CDA. Het is nu 2010, maar ook in 2002 met Fortuyn speelde dit ook al. Het valt Balkenende achteraf te verwijten, dat hij toen al niet voor een gedoogconstructie heeft gekozen tussen CDA-VVD en LPF. Maar Verhagen zal daar van geleerd hebben. De geestelijke strijd gaat niet tussen correct of niet-correct. Maar over overheid versus samenleving. En dat moet ook wel want de overheid heeft financieel haar hand overspeeld, en het vertrouwen deels vergooid. De fixatie van de maakbaarheid van de samenleving is nog steeds actueel. Het is opmerkelijk dat dit denken in de Christen-Unie ook bestaat, die dat nog niet door heeft, terwijl de SGP dat veel beter ziet. Laten we terugkeren naar het lokale niveau in Delft.

De bezuinigingen in Delft, lijken een piece de resistance voor de collegepartijen. Dat is ook wel te begrijpen, want ze zijn nog steeds gevangen in het paradigma van de maakbaarheid van de samenleving. Alles wat men doet is een goede zaak. Maar keer eens terug naar de Markt. Eerst inspiratie, die vinden nog steeds velen in de kerk, met daarbij het lokale draagvlak bij mensen van goede wil, ook in de H. Maria van Jesse. En dan naar de Taptoe. luisteren naar mensen en horen wat er gezegd wordt. En dan pas gevoed en gelaafd naar het Stadhuis. Dat zal tegenvallen, want vele stadsbestuurders zijn vreemedelingen in de eigen stad, omdat men leeft van de papieren beleidsfictie. Of onvoldoende zicht hebben op hun rol. Een CDA-raadslid is meer dan de bezorger van een subsidie-aanvrage van zijn eigen kerk aan de gemeente. Het gaat om een afwegingskader. Ook ten aanzien van de Nieuwe Kerk en de Hervormde Kerk lijkt me.

Daarom terug naar nieuwe verhoudingen ! Dat is de uitdaging en daar helpt het vroegere werk van oud-kamerlid Klink bij. Zijn boek Publieke Gerchtigheid geeft een mooi analytisch schema. Jammer dat hij de laatste jaren doorgeschoten is op het Neo-liberale spoor, maar dat terzijde. Het nieuwe kabinet belooft een hoop goeds. En vooral afbraak van de links kerk. Wat Trouw en andere semi-PvdA periodieken ook schrijven en de publieke omroep tettert. Het kader is de rechtsstaat en dat is niet anders dan een verzameling van regels en wetten die door de jaren zijn gegroeid. Maar binnen is de ruimte voor het beleid. Een beleid dat de noden en vreugden van de gewone mensen centraal zet. Verantwoording afdwingt en de veel te ver doorgeschoten beleidsfixatie en regelzucht doorbreekt. In die zin is Wilders een verademing en veel strategischer dan Fortuyn en Balkenende.

Wanneer wordt de rechtsstaat aangetast, op het moment dan aanspraken niet kunnen worden verzilverd. Wanneer de uitvoering verzandt en vooral wanneer prestigeprojecten en beleidshobbies worden uitgeoefend. Dat geldt in Delft net zo goed. Daarom, afstel van het Stadskantoor, 25% minder ambtenaren, samenwerking en fusie met de buurgemeenten. Ik zou er nog aan willen toevoegen: Zo snel mogelijk minnelijke oplossing van de Gondelaffaire.

Er wordt wel eens gesproken over een pandverbod voor de linkse ambtenaren, maar ik zou het wat ruimer willen zien. Eigenlijk is de grootste bedreiging in de ambtelijke wereld de technocratie en bestuurlijk het regentengedrag, Ik hoef maar te noemen het duo Verkerk en Camps. Ik ben benieuwd of zij zich durven te vertonen op de Taptoe. Verkerk zal wel weg zijn en Camps zal wel in Rijswijk zitten. Gelukkig paraderen de showorkesten niet meer met bajonet.

Dat de Taptoe terug is in Delft is een overwinning voor het volk ! Laten er nog snel meerdere van deze overwinningen volgen. Volgend jaar een Gondel ronddragen en de maquette van het afbestelde stadskantoor, dan worden het echte volkspelen. En wellicht een schandpaal....... Maar geen verbranding van de Koran. Het zal dit weekend lang onrustig zijn in Delft op 11 september.

AMvdVeen
10 september 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen