logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


woensdag | 25 augustus 2010 | 16:45 |
DELFT GAAT GROEIEN ALS JE DAT WILT hfvh

delft delft_plattegrond_20100823_002a.jpg

From: a.m.van der veen
Sent: Wednesday, August 25, 2010 4:15 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: nazomer musketier

Over de opheffing van Delft

De poll op politiek Delft over de bezuinigingen leidde tot interessante resultaten c,q, indicaties. Niet alleen bezuinigen op ambtenaren (- 25%) maar ook uitstel van het nieuwe stadskantoor werden gekozen. Die keuzes liggen voor de hand, maar veel opmerkelijker was de keuze voor fusie met de buurgemeenten. Fusie met de buurgemeenten wat moet leiden tot tot een nieuwe gemeente Delft met 150.000 inwoners. Te weinig is deze optie politiek tot nog toe uitgesproken. Alleen de VVD heeft zich er over geuit en Lennaert Harpe refereert er af en toe, Delft-Mid-Rijs..... Toch lijkt het mij de belangrijkste strategische richting voor de gemeente Delft voor de komende 25 jaar. Een nieuwe regionale visie voor dit gebied waarbij uiteindelijke de bestuurlijke inrichting rond het gebied zich consolideert rond steden. Waarbij het groene buitengebied binnen die stedelijk regie beschremd blijft. Tegelijk kan de stedelijke ontwikkeling en groei zich veel organischer ontwikkelen. Verbinding tussen Den Hoorn en Tanthof, maar ook de verbinding tussen Pijnacker, Emerald en Delft. En Rijswijk, voor al Sion en 't Haantje met Delft. Stedenbouwkundigen praten graag over modellen. In zekere zin zouden we kunnen spreken over het A4-A13 model. Vooral de A4 is een belangrijke orientatie. Het zou de natuuurlijke scheiding kunnen zijn tussen Delft-Rijswijk en Den Haag. Aan de kant van Den Hoorn en Schipluiden zou er overleg moeten komen met de gemeente Westland. Aangezien er sprake zou kunnen zijn van he splisten van gemeenten: Pijnacker, Rijswijk en Midden-Delfland is het wenselijk dat er een regionaal akkoord gesloten wordt met Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en het Westland, met Delft. Vervolgens een uitvoeringsakkoord met Midden-Delfland, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Delft.

Dit is meer het bestuurlijk kader. De vraag kan gesteld worden wat nut en noodzaak van een dergelijke bestuurlijke actie is. Eigenlijk is dat simple te beantwoorden. Delft in zijn hudige vorm dient te worden opgeheven, omdat het bestuurlijk op termijn niet te handhaven is. In ieder geval suboptimaal. Zowel bestuurlijk, financieel, als infrstructureel. Bestuurlijk is Delft een naar binnengericht zwak-bestuurlijk stadje. Gebrek aan bestuurlijk kwaliteit en gevoelig voor electorale fluctuaties. De invoed van de studentenpopulatie laat zich gelden en er is te weinig maatschappelijk kader. In een ander stuk ben ik al eens ingegaan op het wegvallen van de nijverheid en het leger als dragende pilaren voor de bevolking. Die zijn weggevallen en alleen de Universiteit is over gebleven. Het is nodig dat daarvoor compensatie komt. En die komt uit de buurgemeenten en de ontwikkelingsmogelijkheden. Er zijn vele voorbeelden van steden, niet alleen Deventer, maar ook Den Bosch, Alkmaar, die deze slag gemaakt hebben en stad en ommeland hebben daarvan de vruchten geplukt.

Delft moet worden opgeheven om Delft opnieuw tot bloei te brengen. Een nieuwe gemeente Delft met 150.000 inwoners biedt de mogelijkheden om het cultuur-historisch erfgoed, wat toch de basis van deze stad is beter en duurzaam te beheren.Er komt een ruimer bestuurlijke potentieel beschikbaar, die ook geconfronteerd wordt met een bestuurlijk uitdagender de opdracht. De inwoners van de buurgemeenten krijgen medeverantwoordelijkheid voor het stedelijk domein waar ze nu als onderdeel -in informele zin- vanuit maken. Er zijn schaalvoordelen te behalen, bijvoorbeeld in de afwegingen bij de bezuiniging van 25% op het apparaat. Het Stadskantoor wordt overbodig, want het bestuurlijk centrum komt op de markt en de diensten kunnen gedecentraliseerd wordt richting Rijswijk. De nieuwe gemeente komt in een ander meer aantrekkelijk bekostigingsstelsel. Delft wordt onderdeel van de G-27 etc. Dat er nieuwe bestuurders moeten komen lijkt me een voordeel. Verkerk krijgt opnieuw de kans te solliciteren, maar ook de buurgemeenten mogen hem nu beoordelen. Van der Wel krijgt haar lang verdiende rust. Neen, de opheffing van Delft kan niet snel genoeg plaatsvinden. Laat de burgers zich er over uitspreken, want de bestuurlijke interne belangen zijn te groot. De opheffing van Delft is een opluchting en een uitdaging. Echte leiders in het college en geen quasi ingenieurs. Geen prestigeprojecten en geen achterkamertjes en machtspolitiek. De opheffing van Delft is een royaal gebaar en een uitnodiging aan de buren mee te doen. Kom en redt ons klink het binnenkamers, maar bedoeld is kom en werk samen. Laat de discussie over de bezuinigingen daar mee beginnen, als strategisch perspectief. De raad is aan zet bij een college dat bij gebrek aan interne samenhang en politiek moed doet aan luisteren en meespraak in plaats van besturen. Dit college kan geschiedenis schrijven door Delft en zich zelf op te heffen, op termijn. Leiderschap, visie en daadkracht zijn nodig. Daarover gaat het de volgende keer als ik wat bestuurlijke handreikingen formuleer aan wethouder Vurkova. Daarna ga ik in op de tragische poistie van wethouder Juius. Wat moet om deze zelfgekroonde bestuurders uit hun lijden te verlossen. De opheffing van Delft wordt steeds aantrekkelijker.

AMvdVeen

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen