logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


woensdag | 18 augustus 2010 | 05:45 |
DISCUSSIE IN HET CDA

delft markt_000_arie_van_der_veen_20100214.jpg
Delft, Markt.
Arie van der Veen voor de Niuwe Kerk en het standbeeld van Hugo de Groot.

From: a.m.van der veen
Sent: Wednesday, August 18, 2010 5:01 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Cc: ateliergala@hotmail.com ; b.bolmer@rkdelft.nl ; Evert Jan van Asselt ; annette2503@gmail.com ; ank.bijleveld@minbzk.nl ; Van zuylen Ank ; abmar@skynet.be ; aad.van.tongeren@planet.nl ; wvdspek@hetnet.nl ; wouke@xs4all.nl ; wmateman@rijswijk.nl
Subject: Over wegen en preken

Voor het eerst in jaren is er weer een echte discussie in het CDA. Een discussie over de inhoudelijke koers, tot op zekere hoogte. In ieder geval een discussie die zelf predikanten noopt op zich er mee te bemoeien. Vanuit Doesburg en Hengelo klinken serieuze geluiden. Een prachtig debat begint over de verhouding kerk en staat. En de spanning tussen rechtstaat, politiek domein en geestelijk domein. Nog even en JP gaat er zich mee bemoeien !
Wat een verfrissing na 8 jaar applausmachine. Ik ben benieuwd of het in de CDA-fractie leidt tot gedogers of loyalisten. Wanneer waren die er ook weer. Precies 33 jaar geleden onder Van Agt 1. Met Willem A. voorop. Oude tijden kunnen wel eens herleven.

Laten we eens beginnen met de dominees. Opmerkelijk de bisschoppen en pastors horen we niet. Neen, de dominees grijpen hun kans ! Ze gaan weer preken, beter gezegd prediken. het vrome volk onderrichten en leiden. De afgelopen dertig jaar is er niet zoveel gepredikt, Er is meer overwogen.... in de vorm van beste mensen ik weet het ook allemaal niet, maar ik heb gelukkig nog een boekje gevonden van een (verder onbekende) Joods Talmoedgeleerde die zei bij wijze van spreken: Elk nadeel heb zijn voordeel. Ik zag de bezorgde dominee in Hengelo, in een afgegrijselijke jaren 70 protestante kerk. De kansel vervangen door een lessenaar, want overwegen doe je horizontaal en prediken verticaal. En er zal nu gepredikt worden. Waarvoor of waartegen ? Tegen de PVV ? De PVV is al partij, in democratisch opzicht kwesties. Een eenmansbedrijf van Wilders, met inmiddels 23 medewerkers, kamerleden. Doelstelling toetreden tot de macht en mond houden ! Maar de anderhalf miljoen kiezers xzijn prima mensen, ze zijn niet bovenmatig crimineel, ze hebben alle stemrecht en zitten ook gewoon in de kerk, vooral op zaterdagavond... En die mensen wilden met het rode potlood bezwaar maken. Bezwaar maken tegen de gestolde machtsverhoudingen, de bonuscultuur. De rotzooi de groepen in de samenleving veroorzaken. En vooral het linkse gepreek op radio en TV. Zij willen als gewone mensen vertegenwoordigd worden door een Volkspartij en de leider van die partij is gewoon een goed politicus.

Dankzij de PVV krijgt het CDA een unieke kans. Namelijk om weer relevant te worden en niet voor jaren te verdwijnen in de oppositie en door natuurlijk verloop te marginaliseren. Maar dat zien de dominees niet en velen in het CDA zelf ook niet. De dominees zien op een verkeerd moment hun kans de verkeerde dingen te zeggen. Waar het over moet gaan is in de eerste plaats de vraag wat nu eigenlijke christelijke politiek is. En ik heb dat al eens eerder (als domineeszoon) in een toespraak terug gebracht tot werkwoorden. In een woord christelijke politiek is zien ! Zien, gezien worden, kijken, ziende blind zijn enzovoort. Of met de vier werkwoorden van prof Balke (niet ende). Horen, roepen, getuigen en dienen. Laten we het daar eens over hebben. Namelijk over ons zelf en niet over de PVV of de kaders van de rechtsstaat. De dominees hadden moeten preken over christelijke politiek voor de verkiezingen. Niet om de mensen te duwen richting de stembus, maar om mensen te appeleren aan hun verantwoordelijk. Het CDA zelf had zich moeten afvragen wat horen betekent. Echt iets anders dan naar de mensen luisteren. Wat is roepen, roeping ? maar ook zo maar wat roepen. Bij sommige predikanten is preken en roepen wel erg dicht bij elkaar. Ze krijgen ook niet snel een beroep !

Getuigen en dienen. Een predikant heeft inzich te willen getuigen. Maak ons volbrengers van Uw woord en getuigen van uw vrede. Dat is prachtig en een ambitie. getuigen van Uw vrede. Dat betekent verzoening prediken nadat we eerst wel gehoord hebben wat er speelt. En tenslotte dienen. Dienen is een prachtig begrip ook in het bestuur. Niet heersen, maar dienen, zegt de grote Dienaar. Laat dat nu eens voor het CDA het baken zijn. En het echte gedoogkader. En laten wij ons zal partij en beweging afvragen wat onze taak en rol,maar vooral onze opdracht is. En dan helpt het niet dat dominees, die op dit moment zouden moeten overwegen, gaan prediken. Laten we aan de orde stellen hoe het komt dat de PVV (sic) groter is dan het CDA. Dat het vraagstuj van christelijke partijvorming in de RK-wereld steeds meer ter discussie komt. Dat het CDA onder Balkenende zich steeds meer in de rechtse hoek heeft laten duwen. Laten we eens kijken naar onze voorlieden. De meeste zijn niet meer dan ambtelijke types die verzeild geraakt zijn in den Haag zonder achterban. Hoezo Volkspartij. En moeten wij dan de andere partij de maat gaan nemen. Ik weet een heel ander preekthema voor onze vaak dolende PKN-dominees. Het moderne (links-liberale) mensbeeld. De arrogantie van de macht in linkse kringen tegen vooral de religie. Het opmerkelijke is dat Wilders religie uiteindelijk serieus neemt. Want religie wordt op een zeker moment ideologie. Het CDA is toch ook een ideologische partij gebaseerd of geinspireerd op religie. Alleen wij doen er veel te weining mee. Maar nu worden we uitgedaagd. Volbrengers te zijn van uw woord.... maar vooral getuigen van uw Vrede. Wij moeten in het CDA en in bredere zin daarbuiten veel meer getuigen en rekenschap geven van de hoop die in ons is. En daar is het nu de tijd voor. In het publieke debat in de samenleving spreken over de (helende) rol van het geloof. En in het staatkundige discours over de grenzen van de rechtsstaat. En daar hebben dominees minder verstand van. Wat daarbij helpt is het mooie theologische en pastorale boek van Nico Ter Linden. Het houdt dominees een spiegel voor. Eigenlijk zegt hij terug de kansel op. En je werk doen als dienaar van het Woord. En ophouden welzijnwerker, maatschappelijk werker of politicus zijn. Laat het debat gaan over Horen, Roepen, Getuigen en Dienen, Ik hoorde die vierslag vorig vanaf de kansel door prof.dr. W. Balke in de Nieuwe Kerk te Delft. En ik dacht ach Balke is aan zijn ende dit woorden kunnen ons nog wel eens van pas komen in het CDA. En nu is het zower. Laten we wegen en overwegen, en in politicis niet preken.

En voor het CDA geldt dat men op zoek moet naar nieuwe getuigen, die durven te roepen omdat ze gehoord hebben wat er in de samenleving speelt. En als ze dat doen dan horen ze ook wat de gewone PVV stemmer echt beweegt of heeft bewogen. En dat is iets anders dan een rapportje van Motivaction. 38 jaar geleden is de vervreemding avn het publieke domein begonnen onder het kabinet den Uyl met de verstatelijking van hegt maatschappleijk iniatief. Wim Aantjes is dat nooit teboven gekomen terwijl hij beter wist. 33 jaar geleden begonnen de dissidenten. 12 jaar duurde Lubbers en zo kunnen we nog wel doorgaan. Allemaal getallen met symboliek. Het CDA staat aan de vooravond van een grote uitdaging. Namelijk christelijke inspiratie toevoegen aan een nieuw kabinet waarim het een minderheid vormt. De genadegave van Wilders is dat het CDA bovenmatig wordt bedeeld. In alle andere opties zeker met paars zou het CDA marginaal worden. Laten we nu de kracht putten uit onze eigen inhoud en beginselen. Beter dan dat gezemel over gedachtengoed ! Wij hebben beginselen waarop wij ons beleid baseren, en wij hebben de politiek vaardigheid om die te verzilveren. En laat ik dan besluiten, als het ware met de slotzang voor ons gereformeerde bezwaarden..... meestal komen ze helemaal niet meer in de kerk, Maar wij zeiden altijd Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet kom ik Lubbers (en tegenwoordig Maxime) tegen. De dominees moeten maar weer aan de slag met de Eerste Dag of het Preekrooster en zeker met het boek van Nico Ter Linden.

AM van der Veen

oud-medewerker WI en Bestuurdersvereniging
Delft 18 aug 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen