logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


woensdag | 21 juli 2010 | 20:30 |
WACHTGELDEN WETHOUDERS AFBOUWEN

Alle beetjes bezuinigen helpen. hfvh


delft lukas_vokurka_20100309.jpg
D66-wethouder Lukas Vokurka met de portefeuille FinanciŽn.

----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: prodeo@ziggo.nl
Sent: Tuesday, July 20, 2010 9:55 PM
Subject: vakantiecolumn

De tering naar de nering.

Wie kent niet dat financiele postvakantie gevoel ? Na een heerlijke vakantie komen de rekeningafschriften binnen en na een maand het overzicht van de creditkaart. Van rood naar donkerrood. Dan wordt het echt nodig om keuzes te maken. Gaan we bezuinigen, kunnen we de aflossing uitstellen of moet er een krantenwijk bijkomen. Deze keuzes zijn fundamenteel en niet anders dan in een gemeentelijke begroting. De tering naar de nering zetten, en dat is wat anders dan krijg toch allemaal de tering, zoals Ciske de Rat zingt. Ook in Delft wordt het tijd de tering naar de nering te zetten. Het collegeakkoord van april is er vaag over en stelt de keuzes uit. Wel stelt men alvast dat men 1 miljoen euro structureel meer gaat uitgeven. Een soort stoerheid die vooral links-liberale kringen voorkomt. Maar goed, als dat geldt beschikbaar komt, dan kan men het uitgeven. Maar wel eerst dekking vinden. De collegepartijen hebben een grote fout gemaakt, te wijten aan formateur Vurkova dat in de formatie op papier niet direct afspraken gemaakt zijn. Dan is de politieke wil het meest aanwezig. Nu wordt het bezuiningsplan een bestuur-ambtelijke sessie, waarin elke wethouder gelijkwaardig meedoet en het maar de vraag is of er een collectief gedragen akkoord uitkomt. Daarnaast is het belangrijk dat raad en college een open en redelijk debat kunnen voeren. Deze column biedt een aantal bouwstenen voor deze discussie.

In mijn bouwstenennotitie van oktober 2009 heb ik 10 strategische punten voor het beleid in de komende jaren in Delft. Deze vormen een prima bestek voor het beleid en de koers ook in deze tijden van bezuinigingen en heroverweging. Een aantal van mijn punten is al terug te vinden in het collegeprogramma, maar we moeten nu een slag dieper. Laten we beginnen bij de horizon. De strategische doelen voor Delft moeten geborgd zijn. En zoals ik in vorige columns al schreef, het vizier moet gericht zijn op herindeling en fusie met de buurgemeenten. Ook deze gemeenten zuchten onder een bezuinigsopgave. En in mijn visie moet er binnen twee jaar een bindend akkoord zijn tussen Delft, Rijswijk, Midden Delfland en Pijnacker-Nootdorp. De intensieve samenwerking en de shard service zijn prachtig bedacht maar wat moeten we daarmee ? Vooral omdat de bovengemeentelijke taken bij het gewest liggen, Wat valt er samenwerken ? Samen postzegels inkopen of ICT ? En is dat dan een goede schaal. De brandweer Delft-Rijswijk wordt ook opgeschaald. Neen, het gaat om een visie op ruimtelijke ordening, economie en welzijn op de schaal van deze gemeenten (Groot Delfland). Delft moet durven het initiatief te nemen, want uiteindelijk leidt de stad het meest aan zijn grenzen. En als Delft en ons gebied moeten we vookomen dat we over 25 jaar Den Haag-Zuid of we moeten dat willen erkennen, Maar ook dan zal het de buurgemeenten raken. Laten we voor dit thema maar putten uit het structurele nieuwe geld.

Bezuinigingen moet scherp zijn en het snoeien moet leiden tot bloeien. Laten we daarom onvervaard en serieus aan de gang gaan. Je zou haast zeggen een zero-base aanpak, we bouwen als het ware een nieuwe gemeentelijke huishouding op.
Het eerste wat langs komt is inzage in de risico's die de gemeente de komende jaren loopt, met name in de grondexploitatie en projecten. Technopolis, Harnasch en Spoorzone. En dan phouden met alleen de buitenkant aan te prijzen met woorden als hoogwaardig en vernieuwend. Neen simpel de vraag beantwoorden, wat loopt wel, wat loopt niet ? En wat is wel en wat is niet te beinvloeden?
In de Spoorzone komt het nieuwe stadskantoor naar voren. Een verplichting die de gemeente vrijwillig op zich heeft genomen. En waarvan het ambitieniveau te hoog ligt en waar onvoldoende maatschappelijke draagvlak voor bestaat. Mijn voorstel is houd de 80 miljoen euro in de zak, stel dit project 10 jaar en houd vast aan de bestaande voorzieningen. Ik denk dat het stadskantoor het grote politieke thema van de bezuinigingen wordt.
Als tweede thema komt de kostenreductie. Een simpel punt is de afbouw van de wachtgelden van de wethouders, inclusief sollicitatieplicht. Vurkova kan er thuis een voorbeeldproject van maken. Aan Bas V wordt gevraagd zijn neveninkomsten, als voorbeeld terug te storten in de gemeentekas. Een wat verder gaand voorstel is zijn salaris te koppelen aan zijn aanwezigheid in Delft. Dat zet echt zoden aan de dijk ! En tenslotte rationalisatie van beheer. Ik zie bijvoorbeeld aan de Koornmarkt de eigenaar van de rondvaartboot zelf dreggen, omdat de gemeente volkomen te kort schiet. Wellicht noemt het college dat partnership en herverdeling van taken, maar het is gewoon falend beheer. In de breedte het beheer doorlichten, met een taakstelling. En wellicht zelfs zeggen we doen het niet meer.
Een derde thema is de verdiencapaciteit. Wat leveren de gemeentelijke diensten eigenlijk op. Is er voldoende focus ? Ik heb al eerder gepleit tot clustering van de toeristische voorzieningen. Sluiting van TIP, TOP etc en samenvoeging met Vermeercentrum en Postagentschap tot een nieuw Delfts huis voor het toerisme. En bij het toerisme samen met de middenstad, prioriteiten stellen en komen tot een internationaal en nationaal bekende en gekende evenementenagenda.
Het vierde thema is al genoemd in het collegeprogramma, ontmanteling van BWD en herdefiniering van verantwoordelijkheden. En dat moet veel breder gelden, de zucht van het apparaat om het maatschappelijk initiatief over te nemen moet radicaal gekeerd worden.

Zo komen in 2010 tot het neerhalen van de Muur, zoals in de DDR. De muur die in Delft is gemetseld tussen de gemeente en het maatschappelijk initiatief en ook de die tussen de Delft en de buurgemeenten.

En waar heen koersen we dan. We bezuinigen om de organisatie op te schudden en we richten het kompas op 2015. 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, te vieren vanaf 2013 voor Delft een gouden kans. Onbegrijpelijk dat het college dat laat liggen, maar wat wil je ook met in feite republiekeinen in het college. Zelfs voor Verkerk biedt dit mogelijkheden. De grafkelder blijft toch wel dicht. Delft pas zijn ambities aan, gaat onderhandelen met de buren en de maatschappelijke partners, En in 2014 staat het frisser, gezonder en steviger voor uitdagingingen en in de heringedeelde gemeenten gaan we dan we bakkeleien over een nieuw stadskantoor. Ik houd het op Steenvoorde.

A.M. van der Veen