logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


maandag | 19 juli 2010 | 10:45 |
FEMINISTISCH ADVOCATE

delft http://www.opzij.nl/upload/26946_4823_1224596855027-Gabi_van_Driem_1_gespiegeld.jpg
Gabi van Driem

----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: prodeo
Sent: Monday, July 19, 2010 10:33 AM
Subject: Fw: vakantiecolumn (2) (definitief)

Twee vrouwen in een college is een ramp! Vurkovo is gewaarschuwd!

Over Clara, Gabi en Liesbeth,
De vakantietijd biedt een mooie gelegenheid om een beetje terug te blikken en vooruit te kijken en te mijmeren. Een onderwerp wat mij intrigeert is het arrest van de Hoge Raad, inzake het Internationale Vrouwenverdrag en de positie van de SGP. In april wees de Hoge Raad een arrest waarin de Staat der Nederlanden op basis van de non-discriminatie gelast werd maatregelen te treffen om de gelijkberechtiging van de vrouw in de SGP te garanderen. Een opmerkelijke zaak, omdat het Hof daarvoor juist een tegengestelde uitspraak gedaan had. De voorzitter van het Clara Wichmanfonds, Kathalijne Buitenweg, n.b. een oud Groen Links-kamerlid sprak er over moord en brand. De SGP-fractievoorzitter van der Vlies en vooral voorzitter Kolijn, spraken verdrietig over een zwarte dag (niet vanwege de kostuums) en biddend omzien in eigen kring. Interessant om te melden is dat de Staat (Guusje ter Horst), onder regie van het kabinet (CDA-CU) de cassatie had doorgezet. Zeer verstandig reageerde de minister van Justitie Hirsch Ballin, dat het nog niet zo eenvoudig zou zijn gevolg te geven aan deze uitspraak. Intrekken van subsidie voor activiteiten is een, maar ingrijpen in kieslijsten of ontbinding ? Zoals in Nederland tegenwoordig gebruikelijk drie dagen groot gedoe, en daarna stilte..... Tijd voor comptemplatie.

Het eerste wat opvalt is dat de stichting geen enkele belang heeft bij de SGP. Er was geen enkele vrouw in de SGP kring die zich gemeld had, laat staan gevoegd in deze procedure. Het is dan ook vooral symboolpolitiek van links-liberaal Nederland. Clara Wichman zelf lijkt me ook geen fan de SGP geweest te zijn. Streven voor gelijkberechtiging is prima, maar niet treden in het eigen domein van een vereniging. Tenzij er een financieringsrelatie met de overheid is, en daar ging het natuurlijk om. Het Clara Wichman Instituut dat tot eind vorige eeuw actief was, is ter ziele. Na beeindiging van de overheidssubsidie. Blijkbaar was of het doel bereikt, of waren er andere meer concurrende projecten voor overheidssubsidie. Wat vooral steekt is het betweterig gedoe van dergelijke clubs. Zouden ze wel eens in de Oude Kerk, of in Ouddorp of Barneveld naar de kerk geweest zijn? Zouden zich zij zich wel eens gebogen hebben over het vraagstuk van de bestuurstaak van de man zoals in de brieven van Paulus beschreven? Het lijkt me niet. Met het omzetten van het CW-instituut in een proefprocessenclub is het juridisch aspect dominant geworden, en daarmee het overdreven waarde toekennen aan het juridisch gelijk. Van der Vlies zei gelijk heel praktisch, we veranderen de kieslijst niet. Met dit proces raken we aan een thema dat al langer speelt, de feminisering van het juridisch domein en van het openbaar bestuur. In de pers zijn hier indirect al stukken over verschenen. Ik zou er nog aan willen toevoegen de deeltijd-isering van deze domeinen. Ik vind dit al jaren een thema, waarbij ook de overtegenwoordiging van D66 en Groen-Links om de hoek komt kijken. Hoe komt het dat het aantal schadevergoedingen na voorlopig hechtenis stijgen en ook percentueel het aantal vrijspraken ? Mijn gevoel zegt dat dit te maken heeft met maatschappelijke onthechting in de rechterlijke macht en overaccenturering van het juridisch politiek-correct opereren, ten opzichte van nuchtere maatschappelijke afweging. Ingredienten voor een tunnelvisie. (Lucia de Berk kan er over meepraten).

Tja, vrouw en recht. Gabi van Driem was indertijd een bekend voorvechter, maar ook haar kantoor doet aan diversificatie. Ze verdedigt nu ook mannen, en nog erger ze treedt op voor de zittende links-liberale macht. Een pandverbod, bel Gabi ! Toch is een contactverbod in een verstoorde (echt)relatie iets anders dan een DDR-achtig verbannen van kritische geesten. Maar ja de DDR was in de jaren tachtig nog een ideaal referentiepunt voor links Nederland. Ook daar is het nodig om tot herorientatie te komen. Misschien iets voor sekretaris-generaal Camps om over na te denken. En voor het bestuur om nieuwe kaders te stellen. Zijdelings nog de opmerking dat bestuurders vaak zeggen, liever ��n vrouw of drie vrouwen in het college. Twee is een ramp. Nog iets voor Vurkova om over na te denken.

Clara en Gabi zijn niet mijn grote vriendinnen. Dat geldt wel voor Liesbeth. Liesbeth is de echtgenote van een van mijn favouriete predikanten, ds. H. Liefting. Zij representeren het SGP-milieu en een goede referentie in de discussie over het arrest van de Hoge Raad. SGP-vrouwen zijn actief in gezin, samenleving (betaald) werk en de kerkelijke kringen. Het eerste wat opvalt is dat de overheid in die kring nauwelijks een rol speelt en eerder nog wordt gewantrouwd. Hetgeen het arrest van de HR alleen maar zal hebben bevorderd. In de tweede plaats staat het eigen initiatief en de dienstbaarheid voorop ! Biddend omzien in eigen kring, noden lenigen en in dankbaarheid opgaan naar de Kerk. Een mannenregime, maar wat geeft dat ? Men definieert het bestuur daar anders en de rol van de vrouw is meer op afstand, maar ik denk dat menig besluit in de huiselijke kring wordt besproken en dat de vrouwen daarin een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol spelen. Als dat in deze kringen, maatschappelijk en kerkelijk zo ervaren wordt. Wat zou de politiek daar dan aan af doen ? Clara en Kathalijne c.s. spreken over een wereld die zij niet kennen, en menen dat het recht (wat dat ook maar mag zijn) boven deze kringen staat. Het is wachten tot men begint tegen de Kerken, (opstelling ambt voor de vrouw in de RK etc.) Neen, geef mij maar de maatschappelijke betrokkenheid van Liesbeth c.s. tov van de overijverige gelijkhebbers van links Nederland.

Hoe nu verder ? Het kabinet moet iets met het arrest. Wetgeving, intrekking subsidie, ontbinding van de vereniging SGP ? Wat moet men ? Het pikante is dat de Raad van State daarin een belangrijke rol speelt. Eerst als parkeerplaats, de RvSt moet adviseren over wetgeving, terwijl men in het verleden niets wilde toen tegen de SGP. Wellicht wordt het SGP nog gedoger van een nieuw kabinet, dan wordt het politiek link ! Waarschijnlijk gebeurt er niets, en dat is ook goed. Het arrest schiet materieel zijn doel voorbij. Bij de veelkleurigheid in de samenleving behoren verschillen, maar dan moet men wel eerlijk zijn en niet de hand ophouden bij de overheid. Voor islamitische organisaties gaat dat ook spelen. En daarom is het goed om drie keer te collecteren in de dienst. Want de eigen verantwoordelijkheid wordt het meest gevoeld in de collectezak, en niet via het proefprocessenfonds.

A.M. van der Veen

Acties Gabi van Driem
21-05-2008 BOLTEN verbiedt publicatie cartoons
04-04-2007 Straat- en contactverbod