logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


zaterdag | 10 juli 2010 | 01:00 |
NIEUWE STADSKANTOOR HEROVERWEGEN

80 Miljoen uitgaven voorlopig nog even in de knip houden. Halveren van het nieuwe Stadskantoor kan de bezuinigingen financieren voor de komende bestuursperiode. Niemand zit echt te wachten op dat nieuwe kantoor. hfvh


delft stadskantoor_stationshal_mecano.jpg
Delft. Stadskantoor en Stationshal ontwerp Francien Houben van Mecano Architecten.

----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: vijfhoek@ziggo.nl
Sent: Friday, July 16, 2010 1:15 PM
Subject: Vakantiecolumn van de musketier (1)

Over geuzen, tempels en ijzeren ringen.

De vakantietijd brengt mensen op andere plaatsen en in andere situaties. Of dat nu op reis is of kijkend naar de Tour de France. Wat je bijblijft van andere landen is naast het landschappelijk schoon. de stedenbouw. Frankrijk is daar het summum van. Wat een prachtig land, wat een prachtige steden, en wat een afstandelijk bestuur. Maar het geldt bijvoorbeeld ook voor Spanje ! Imposante bestuurlijke tempels en officiele gebouwen en kathedralen. Die moeten door iemand betaald zijn. En zo is het andersom in Delft ook. Mensen zijn permanent gecharmeerd van onze stad, en geimponeerd door de gebouwen, de Nieuwe Kerk, de Oude Kerk en het Stadhuis op de Markt. Woont de burgemeester daar, vragen de jonge touristen. Hun ouders vragen of het stadsbestuur er inhuist ? Beide vragen worden negatief beantwoord door de gidsen. Neen de burgemeester woont in zijn eigen huis (geen ambtswoning). In het verre Den Hoorn zie je de gids al denken. En het stadsbestuur (de administratie) verschuilt zich in Torenhoven. Maar de meer gevorderde tourist vraagt dan naar de maquette van Delft Bouwt en slipt via de Oude Delft naar de Barbarasteeg naar de lokaliteit van Delft Bouwt en ontwaart daar de glaswand van het nieuwe stadskantoor. De Mairie Francine, zoals de bijnaam is. De gemeentelijke bijdrage aan de dorre vlakte, die de Spoorzone nu is. gelukkig denkt de tourist, ook in Delft is het nieuwe bouwen geland, en bestuurders investeren, met andermans gelden, in de nieuwe toekomst van de stad. Stedenschoon en Stedenbouw zijn gegarandeerd ook in de 21e eeuw.

Maar nu de vraag naar het concept, de ideeen achter dat stadskantoor. Men kan niet zeggen dat het bestuur terugkeert naar de stad. Of dat de verbinding tussen het centrum en de stad is gemaakt. Het lijkt meer een halfslachtig compromis. Een ondergronds station dat verluchtigd moet worden met een stationshal (waarom eigenlijk? ). En dat een publieke functie er aan toe voegen in de vorm van een stadskantoor. Wie de huidige stationshallen ziet, waant zich in een half-af winkelcentrum waar het vooral moeilijk is om een kaartje te vinden of een loket. Maar goed, het oog wil ook wat en het is handig om mensen bovengronds te begeleiden als er weer iets is met de treinen, zullen we maar denken. Maar nu het stadskantoor...............

Ik las een aardig boek van Bert Euser (voormalig CDA-voorman in Rhoon) en nu wethouder voor zijn eigen lokale partij in Albrandswaard.Het heeft als titel: lokale leiders, over de geuzendemocratie. (www. geuzendemocratie.nl) Hij schetst perfect hoe het in gemeenten loopt bij het bouwen van gemeentehuizen. Vooral in heringedeelde gemeenten. Een en al prestige en miscalculaties. De gemeente Westland, Houten enz kunnen er over meepraten ! Bestuurder(s) willen een stadhuis, als monument voor hun generatie. Zodat eventuele touristen kunnen zeggen: Wat mooi dat de stedenbouw ook in deze tijd zijn loop heeft ! In Delft zal het niet anders zijn. Maar bestuurders kunnen zich vergissen, want vaak wordt een stadhuis een piece de resistance voor de huidige macht. Het kost hen de kop. Mijn goede Deventer is daar een perfect voorbeeld. Een schitterend postmodern object, ingepast in de cultuur-historie van de stad. Maar helaas geen maatschappelijk en uiteindelijk geen politiek draagvlak ! En bij de verkiezingen is er afgerekend en uiteindelijk een impasse.

Stadskantoren zijn wonderlijke constructen, ze herbergen kantoorruimte voor de ambtelijke diensten, ze moeten ruimte bieden aan dienstverlening en het bestuur moet zijn plaats er in kunnen vinden.

Over al drie functies enkele bemerkingen. Kantoorruimte voor ambtenaren is in principe overal verkrijgbaar als het gaat om de niet-publiek gebonden functies. Dienstverlening wordt steeds meeer digitaal en men kan eerder denken aan decentralisatie van enkele loketten en tenslotte het bestuur. Een bestuur kan beter op afstand zitten van de organisatie. Meer afstand en niet in de ijzeren greep fysiek van het beleidscordon rond het bestuur. Het is toch een hele andere werkelijkheid om door de week door het centrum te lopen van Delft, dan snel een broodje te scoren in de Hoven ?

Als men zo de drie functies van het stadskantoor analyseert komt de vraag naar voren of het nieuwe glaspaleis nog wel een actueel concept is. Het is in ieder geval een vraag die nader beantwoord moet worden. Want er is ook een financieel-organisatorische kant. Als het goed is buigt het nieuwe college van B&W zich nu over de bezuinigingen voor de komende vier jaar. Het uit de lucht komen vallen bedrag van 30 miljoen euro (structureel?) moet worden ingevuld. En er is al besloten tot een vacaturestop. Uiteindelijk zal dit heroverwegingsproces moeten leiden tot herorientatie op gemeentelijke taken en capaciteit. Het aardige is dat er nu gaat gebeuren, door externe factoren, wat er al lang had moeten gebeuren. Een nieuwe visie op een kleinere gemeentelijke organisatie. En niet alleen op het uitbesteden van taken (parkeren en handhaven) maar ook op de beleidattitude. Met de bezuinigingen eindigt uiteindelijk in Delft het maakbaarheidsdenken van de PvdA en consorten. Dat wordt een enorme omslag en opgave.

Maar wat blijft er nu over onder aan de streep ? Hetzelfde nieuwe stadskantoor en het glaspaleis als blikvanger in de Spoorzone ? Ik waag het te betwijfelen...... Bij de heroverwegingen in het najaar geldt ook de tempelbouw in de Spoorzone, en de eerste bezuiniging is gereed, raad en college in het Stadhuis aan de Markt (woont de burgemeester daar ? Met ja te beantwoorden). Dienstverlening aan de Phoenixstraat. prima met de parkeergarages. En de ambtelijke diensten, maakt niet veel uit, of in Torenhoven of op termijn naar Rijswijk (samenwerking en fusie).

Het proces van herorientatie vraagt, zoals Euser dat noemt, om geuzen. Geuzen zijn zij die door de zittende klasse niet helemaal serieus genomen worden. Ze worden bedreigd, krijgen pandverboden en andere belemmeringen. Ze worden opgesloten. Maar omdat zij verwoorden wat er in de bevolking leeft krijgen ze gelijk, al duurt het soms 80 jaar. Was het in de tijd van Willem van Oranje anders ? Neen, tempelbouw en de ijzeren ring van meelopers er om heen is van alle tijden. Maar af en toe moeten de geuzen even te keer gaan. Euser geeft de goede voorbeelden. In Delft zal dit ook gebeuren. De publieke opinie is nog niet gemobiliseerd, het zijn immers nog maar plannen. Maar voor dat men het weet zijn plannen bestuurlijk voldongen feiten geworden. De lokale partijen en de SP hebben het mandaat om de geuzendiscussie te starten en te voeren. Als ik het goed inschat zal de daadwerkelijke realisatie van het Stadskantoor, gelet op de voortdurende vertraging van het project Spoorzone (wat buiten de invloed van de gemeente Delft ligt) er toe leiden dat het besluitmoment (een optelsom van deelbesluiten) in de aanloop van de verkiezingen 2014 liggen. Dat betekent dat de geuzen hun democratisch gewicht kunnen verzilveren. Er ligt voor wethouder Junius een grote opdracht dit proces te sturen. Wil ze het in de grip houden dan is het verstandiger de heroverweging te gebruiken in augustus 2010 om van het pad van voorgangers terug te keren anders zal het met haar aflopen als zovele tempelbouwers in het lokaal bestuur. En dat geldt ook voor haar collegae.

Tempels, Kathedralen en het nieuw bouwen is mooi en duurzaam. Maar nu even hier niet !

A.M. van der Veen

16 juli 2010