logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


woensdag | 26 mei 2010 | 01:30 |
BANG VOOR ECT

delft sint_jorisweg_002_ect_gebouw_2010_05_10_21_07_a.jpg
Delft. St Joristerrein met het ECT (elektroconvulsietherapie) gebouw.


----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: prodeo ; jos van koppen ; martin stoelinga ; jolanda gaal ; jan peter de wit ; aad bonthuis ; aad meuleman ; bram stoop ; wim de koning ; michel nap
Cc: mcjunius ; aad.van.tongeren@planet.nl
Sent: Sunday, May 23, 2010 12:32 PM
Subject: Re: interpellatie wachtgeld verkerk

Beste mensen,

Ik ben weer voldoende hersteld in Joris na de schandelijke gevangneming vanuit Rijswijk, De beste oplossing is om in te zetten op herindeling van Delft, Rijswijk en Midden Delfland. Harpe schrijft er terecht over en dit is toch op termijn de beste oplossing omdat er dan veel meer geld komt in een gemeenschappelijk grondbedrijf en vooral de centrumfunctie van delft direct door revenuen, maar ook door een veel grotere uitkering uit de verschillende potten van het rijk komt. Ik vind dat het college die verschillende scenario's moet uitrekenen. Nu de colleges rond Delft ook klaar zijn zou ik me kunnen voorstellen dat er een topconferentie komt tussen Den Haag, Zoetermeer, Westland, Rotterdam en Delft komt om de kaders voor de regionale ontwikkeling vast te stellen. In een subconferentie kunnen vervolgens Voorburg, Rijswijk, Midden Delfland, Pijncker en Delft de zaak oplossen eventueel met een regeringscommissaris. Tegen die achtergrond is het vreemd dat de eerste burger van Delft niet onafhankelijk. Hij houdt stiekum zijn handje op bij Den Haag. Ik vraag me af of dit niet in strijd is mijn zijn zuiveringseed. Gecombineerd met zijn materiele binding aan Den Haag via de Gondelaffaire, kan ik niet anders concluderen dat zijn positie onhoudbaar is. Ik heb dit ook al besproken met de top van BZK maar zij verschuilen zich achter het (voor mij onbegrijpelijke) herbenoemingsadvies.
Met een beetje geluk kan binnen twee jaar Groot Delft tot stand komen en dan is het sowieso afgelopen met diefje Verkerk en diefjesmaat van der Wel.

Mijn advies is om meer draagvlak te scheppen voor de aanval op Verkerk. Hij wordt in bestuurlijk Nederland niet serieus genomen. Stoelinga doet er verstandig aan om zijn civiele beslag claim te richten op de bij verdiensten van Verkerk. Met Rutte en Williebrord van der Beek heb ik al gesproken over een andere functie voor Verkerk. Aan Aad Meuleman zou ik willen vragen voor de raadsvergadering het belachelijke gebouwenverbod op te heffen, vooral omdat de materiele grond daartoe is ontvallen (van der Veen is een psychiatrisch patient). Onze vriend Camps, donderdag mantelzorger heeft dat kunnen zien, maar vloog weg toen hij mij in het Joris zag. Hij zal wel bang geweest zijn voor een ECT, om zijn machtsinstincten te testen. (besproken met harry en JP de Wit).

Tenslotte wat ir (in opleiding) Vurkova ook schrijft, dat is veel te kort door de bocht. Aanvulling op salaris vanuit een andere gemeente als burgemeester dient gemeld te worden, als is het maar vanwege de integriteit. Tenslotte zou ik deze kwestie wat breder trekken en reeds nu het college vragen, met het oog op de bezuinigingsrondes en de landelijke ontwikkelingen, geen voorstel aan de raad aan te bieden om de vier vertrokken wethouders wachtgeld te gunnen, of deze in de tijd te beperken. Zoals ik tegen Rensen zei, je mag nog blij zijn dat de gemeente je geen rekening stuurt wegens schade die je hebt aangericht aan de stad (hij reageerder met een aangifte ! Gelukkig niet serieus genomen door OM en Rechtbank. Als Delft uit zijn bestuurlijke crisis wil komen, waar ze voorzichtig uitkruipt dan moet er nu aangepakt worden tegen Verkerk, of hem en van der Wel op termijn stellen en gaan voor herindeling,
Gr. vdveen


----- Original Message -----
From: prodeo
To: jos van koppen ; martin stoelinga ; jolanda gaal ; jan peter de wit ; arie van der veen ; harrie fruyt van hertog ; aad bonthuis ; aad meuleman ; bram stoop ; wim de koning ; michel nap
Sent: Sunday, May 23, 2010 12:48 AM
Subject: interpellatie wachtgeld verkerk

hi jos
graag het commentaar van onafhankelijk delft
martin is met vakantie dus maak je waar als plv
http://www.jpdewit.nl/interpellatie_wachtgeld_verkerk_2.htm
gr
harrie