logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


donderdag | 13 mei 2010 | 17:00 |
Daniël in de leeuwenkuil

delft cartoon_20100510_musketeer_arie_vd_veen.jpg
Cartoon door L. Rösenwasser.

----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: ameul@ziggo.nl ; Altena, Willem van ; ruisch@tiscali.nl ; jan peter de wit ; prodeo
Cc: rvwoudenberg@casema.nl ; Aad van Tongeren ; H.Verhagen@ad.nl ; ernst@ernstdamen.nl ; L.Harpe ; j.h.vanoort@casema.nl ; mcjunius
Sent: Thursday, May 13, 2010 2:35 PM
Subject: collegeprogramm

2 Musketier 1: Het nieuwe college in Delft

Met belangstelling het collegeprorgamma gelezen, met een duidelijk links-liberale insteek. Ik ben benieuwd waar het CDA punten heeft ingebracht. Het is een opstelsom van porjecten waar de financiering discutabel voor is en verder mist er een actieprogramma. Het CDA heeft een hoge afbreukportefeuille en ik zou wel eens willen weten hoe de eerste 100 dagen van Milene er uit zien. Ik mis een duidelijke focus op herindeling, hof van Delft ios te vaag er moet een akkoord met de buren komen, Wat gaat de burger van Delft nu merken van dit college anders dan lastenverzwaren en versobering van de dienstverlening, Waar zijn de conceptuele ideen zoals de Barabaratunnel het Vermeerfestival en de rol van kerken ? Blijkbaar is het gebrek aan inhoud en de machtswellust zo groot dat enige eigen inbreng achterblijft. Nog even en Milene Junius is de Anee Koning van de nieuwe periode. Die praatte tenminste nog met bomen.

Er ligt geen enkele financieel plan ten grondslag aan het programma en het echte koekhappen begin rond de begroting 2011 in september. Waarom alvast geen keuze s en taakstellingen en gewoon beginnen.

Vukuvo's clubje D66 is inmiddels al gehalveerd, en is nooit bij machte de belangrijke maatschappelijke en organisatorische wijzigingen door te voeren. Hij mist het inzicht, de ervaringen en de netwerken. De Prez lijkt mij een bekeerde PvdA-er en hij kan goed werk doen in het opruimen van de erfenis van rensen.

Bolten viel tegen in de coalitieonderhandelingen en zal dat nu ze meer strategisch gaat werken nog meer doen. Het is misschien goed om bestuurskracht 8 Rick terug te halen, want op de wachtlijkst van de kamer is niks.

Tenslotte zij het te overwegen de VVD te betrekken bij het debat over de bezuinigen. Ik steun nog steeds hun pleidooi voor een Delft met 150/000 inwoners, meer draagvlak, ruimte en geld in de buiten gebieden. Aansluiten van de VVD zou kunnen na het vetrek van Vuyk en Verkerk. Nu de VVD groot lijkt te worden komt er misschien een baantje voor Verkerk vrij, gondelier van Kamp op de BES eilanden.Dat zijn positie in Delft onhoudbaar is lijkt me evident.

Tja, ik zelf ben aan het bijkomen van een politiek aanslag van Verkerk, van der Wel en Rensen, En na 52 dagen voorlopig hechtenis en enige oplapwerk in het Joris, bereid ik mij voor om met politieke en juridische middelen een einde te maken aan de incompetentie in Rijswijk en het gebrek aan visie en integriteit in Delft. Het geeft een goed gevoel in het HVB dat de afdeling G de naam Junius goed kent, maar een tzunami aan stemmen zal het niet oplveren, daarvoor is toch eerst bestuurskracht rond de spoorzone en integraliteit en vooral kennis van zaken nodig rond de binnenstad.

In september zullen we zien of al deze zelfbenoemde vernieuwers de tucht van de budgetten en de samenleving kunnen overzien. Hopelijk bedelt Rijswijk om fusie, dan zijn we er over twee jaar weer van af en is Vukovo weer een eenmansfractie zoals het hoort. En zijn we ook af van van der Wel en Verkerk.

Van der veen 13 mei 2010

Dank aan de cartonist en ds WJ Dekker: Daniel in de leeuwenkuil (i.c.het itb).