logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: ... prodeo@ziggo.nl
Cc: ...
Sent: Thursday, March 11, 2010 6:51 AM
Subject: persbericht

kandidaat-TK lid van der Veen bezoekt raadsvergadering donderdag 11 maart in Delft

De bekende Delftse CDA politicus van der Veen is gisteren opnieuw in Rijswijk vastgezet en vrijgelaten op basis van onrechtmatig handelen van het burgemeester en secretaris. Het lokaalverbod bleek onwettig en blijkt juridisch niet te handhaven. Vanavond zal hij samen met mr. Gerard Spong zijn advocaat en enkele journalisten de raadsvergadering bezoeken en hij verzoekt de fractievoorzitters de kwestie vooraf te bespreken. Na 16 maart volgt een kort geding tegen van der Wel, Verkerk en Camps met als eis een voorschot opp de schadevergoeding wegens aantasting van zijn persoonlijke integriteit. Deze drie bestuurders zullen in persoon en niet in functie worden gedaagd zodat de rekening voor hen zelf is. Zo nodig zal beslag gelegd worden op de bijverdiensten van G.A.A. Verkerk. Onder dwangsom zal de heer H. Camps worden gevorderd onmiddellijke verlenging en afgifte van het paspoort van mr.drs. AM van der Veen

Met de heren Van Aartsen, als korpsbeheerder Haaglanden en mr. H. Boruwer PG en vz parket-generaal worden afspraken gemaakt over een strafklacht tegen betrokkenen en een forum priviliatum. Een aprarte procedure voor bestuurders. Met staatssecretaris Bijleveld en minister Ernst Hirsch Ballin volgt overleg inzake het verder afzien van de herbenoeming van Verkerk. Dit alles vindt plaats na het arrest van het Hof inzake de Gondelaffaire.

Nadere info vijfhoek@ziggo.nl

de heer Van der Veen is vanaf vanavond 19.30 beschikbaar voor interview. Begin volgende week heeft hij een interview in Dagblad Trouw over de toekomst van het CDa en de teloorgang van het lokaal bestuur in gemeenten zoals Dellft, Rijswijk en Emmen. Hij zal in diat interview pleiten voor een nieuwe agenda in het CDA van bestuurlijke hervorming en grootschalige gemeentelijke herindeling en een rechtstreeks gekozen burgemeester als leider van een coalitie. En de wijze van realisatie daarvan. Te beginnen in Delft, Rijswijk, den Hoorn e.o.