logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: prodeo@ziggo.nl
Cc: xxx
Sent: Tuesday, March 09, 2010 3:02 AM
Subject: Fw: Partijbestuur maandag

JAN PETER WORDT DE NIEUWE ELCO BRINKMAN

Niet wij, maar ik ga voor goud riep Jan Peter en Van Heeswijk riep het hem na. Het is alof ik Wim van Velzen hoor nagalmen, Elco Brinkman onze man. Gelukkig is het Partijbestuur een intermediaire laag en beslissen de afdelingen over de advieslijst en het congres over het lijsttrekkerschap. Men had zich maandagavond moeten concentreren op de de analyse van de uitslag van de raadsverkiezingen en de discussie over het lijsttrekkerschap niet weer ontijdig voeren.Maandag kwam het partijbestuur bijeen, lees de voorzitters van de provinciale afdelingen met het DB. De Telegraaf schrijft er al over en citeert Veerman van de BSV en Hans Jansen van Noord Brabant. De situatie in het CDA is nu ongeveer inhoudelijk en nominaal het zelfde als in 1994. Angst verkramping, machtsvacuum gebrek aan leiderschap en in juni de electrorale genadeklap. Met een PVV fullswing verwacht ik voor het CDA maximaal 25 zetels. Een lijst die een fractie bezorgt met teleurgestelde bewindslieden en ex adsprirant bewindlieden uit de fractie en niet eens een oppositieprofiel.Er zijn nog mogelijkheden de zaak te keren. De sleutels liggen nog steeds bij JP en bij de lokale afdelingen.Eind april moet het congres op basis van de stemming de lijst vaststellen en het is een gegeven dat de afdelingen stemmen. Er zijn voldoende nieuwe kandidaten aangedragen o.a uit mijn groep van 38. Veel belangrijker is het persoonlijk en inhoudelijk profiel van de lijst. Deze lijst moet groeipotentieel voor de nieuwe generatie hebben. Daarom verjomginmg en vernieuwing,De grieven van de achterban zijn mi, als volgt:

1, Irakdossier
2. Te gemakkelijk na val kabinet, zonder partijlegitimatie de centrumpositie opgegeven
3. Ontijdige en onnodige aanwijzing van JP, met uitsluiting statutaire meerdere lijsttrekkerskand optie
4. Rond JP is een groep ontstaan van zittende kandidaten die zich zelf in stand houdt, zonder parlementaire ervaring en gebrek aan beginselvastheid. En nu herbevestiging daarvan
5. Het CDA moet kunnen meevirberen
6. Onvoldoende kritisch zelfvermogen JP, na de debacles EP verk, EU presidentschap en beschadiging Verhagen, Van Geel
7. De kans dat JP nog MP wordt is verkeken omdat de andere pp, geen brokkenpiloot wensen in hun perceptie
8. Het kernbegrip verantwoordelijk en ambitie en oranjegevoel is door te veel incidenten en gebrek aan daadkracht aangetast.
9. De potentiele opvolgers, Eurlings en de Jager duiken of doen politiek onhandige zaken, zoals met Zalm herbenoemen etc. op een verkeerd tijdstip
10. verhagen speelt als intern de sterkste de semi politieke leider maar mist de fysieke mogelijkheden en uitstraling om gezaghebbend leiderschap dat duurzaam is uit te stralen, Zijn jongensdromen zijn belangrijker dan het landsbelang.

Ergo er moet wat gebeuren:

1. De partij is aan zet. Dit betekent voor Peter van Heeswijk de vraag, na het onnodig grote verlies op woensdag of hij zelf vindt dat hij kan blijven. Beter is het om Gerd Leers aan te wijzen als interim voorzitter voor een jaar. Dan is er rust en gezag hersteld in de partij.
2. JP moet in rust nadenken of hij echt nog wil en geroepen is. M.i. is het beter dat hij half april meldt toch ruimte te maken, of volledig bereid is intern een lijsttrekketstrijd aan te gaan.
3. De afdelingen moeten vrij zijn nieuwe namen te stemmen en ook de lijsttrekker ter duiscussie te stellen
4. De enige gezaghebbende tegenkandidaten op dit moment zijn: Veerman en De Geus als premier. Als zij door JP naar voren geschoven worden is het probleem grotendeels opgelost
5. De afdeling Goudswaard e.o. kan Veerman ook kandideren de rest komt dan van zelf. De afdeling Witmarsum kan de Geus kandideren.
6. De 2 strijd in de verkiezingen dient te gaan tussen de leider van het CDA of Wilders. en niet tussen PvdA en PVV
7. Als er geen keuze wordt gemaakt dan komt er in NL een gezagsvacuum en met pp van 25 zetels en heeft het CDA in een bijrol of in de oppositie het nakijken.

Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedraald. Wij hebben electoraal prachtige jaren met JP gehad. bestuurlijk veel minder ook vooral in de opbouw en stabilisatie van de partij. de machtsbasis in de gemeenten is geerordeerd in 2006 en 2010. Rechtstreekse verantwoordelijkheid van het Haagsche. De club rond JP is van hem afhankellijk geworden en heeft aangetoond te weinig politiek gewicht te hebben om de zaak te sturen, in de kern zijn het allemaal mensen met een achtergrond als beleidsmedewerker of een beetje bestuur. Er zijn nu geen countervailing krachten.

Conclusie:

1. Het woord is aan de partij
2. Versterk het gezag van het PB met een interimvoorziter. Peter van H kan er weinig aan doen dat het fout gegaan is, Tragiek van de functie en deels van de persoon
3. Bid voor en breng JP tot zelfinzicht
4. Ontwerp meerdere scenario s voor een nieuwe fractie met groeipotentieel metz elfs een oppositie porofiel en een fractieleider als partijleider.
5. gespreide verantwoordelijkheid in de top
6. Vertrouwen in de basis
7. En vooral het christelijk geloof en de vast rots van ons behoud als basis. Niet C van communicatie of cabrio, of van commissariisen (vdK), maar de c van Christus en dien gekruisigd en opgestaan, zij ons roer.
8. Ank Bijleveld wordt 2 op de lijst en na het zelfinzicht van JP wordt ze vanzelf samen met Cees Veerman of De Geus no 1
9. Het CDA haalt in juni 50 zetels
10.En zo heeft niet ik, maar wij en nog beter ons land en volk Goud !

Gr van der Veen

AM van der Veen is directeur adviesbureau in delft, vml medewerking WI en Bestuurdersvereniging en binnen CDA trekker van de groep van 38. Alle bestuurders die opnieuw ervaren hebben hoezeer de landelijke politiek het lokaal bestuur in het CDA kan schaden. In 1994 zat hij in de staf van Lubbers en Brinkman, was adviseur in campagnes van Marja van Bijsterveldt, Jan Waaijer en Jeroen Alting von Geussau.Hij was 21 jaar secr penningmeester van de Calvinistische later Christen Juristen vereniging. Studeerde met Balkenende aan de VU en werkte met hem samen in Bestuursforum en de CJV.