logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zondag 28-02-2010 14h00----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: prodeo
Sent: Thursday, February 25, 2010 8:38 AM
Subject: formatiedagboek 4 (slot)

Dit is het laatste formatiedagboek en verschijnt zondag 28 februari a.s. op politiek delft.nl

Over de redding van Delft: STEEDS BOEIEN, BINDEN EN BOUWEN

Dit dagboek schijf ik terwijl ik genoeglijk een pintje drink in de Oude Vogelstruis op het Vrijthof, een soort Liefhebber op de Markt in Delft. Ik heb net intensieve gesprekken achter de rug met gouverneur van Limburg en met Gerd Leers. Gerd is nog vol van zijn schitterende afscheid in Maastricht, een volksadieu en hij droomt van een volksbienvenue in Delft. En dat wordt nog wat ! Duizenden mensen in stad, schutterij, zingende koren een ware Paasjubel in Delft. Een nieuw leven kondigt zich aan en dat zo rond Pasen. het kan niet beter. Petra Veenswijk speelt de longen uit het Maarschalkerweerdorgel. Jan J. van den berg herstelt snel het klavier in de Nieuwe Kerk en Bas de Vroome en de zoon van ds Liefting om en om togata en fuga in de Oude Kerk. Zelfs in de Vierhoven krijgt men een extra kopje Havelaar. En Tjeerd trakteert op Oude Wijvenkoek in de Maria van Jesse. Ben Bolmer trakteert Verkadekoekjes in de Raamstraat en zelfs in de moskee en de buurthuizen is het druk. Kondigt het jubelend aan, laat het de windstreken horen er is een nieuwe burgemeester geboren. Voolopig nog waarnemend maar het is ten minste wat. Delft staat op een Keerpunt, keerpunt 2010.

Ellende, Verlossing en Dankheid. Mea culpa,. mea culpas, mea maxima culpa, soli deo gloria. Daar gaat het om in het leven en bij verkiezingen. Verantwoorden en daarna vertrouwen ontvangen.

Verantwoorden dat is in Delft nodig. Verantwoording voor 20 jaar links wanbeleid met de anderen als meelopers. Allemaal. En als het moeilijk wordt, verschuilen we ons in Torenhoven, we verschansen ons en duiken. Onderleiding van dictator Camps en meeloper Basje. We verschansen ons...... maar daar komt die grote steen. En die wordt groter en groter preekt ds. Liefting en die steen gevormd door de gebeden, de gedachten en de inzet van mensen van goede wil wordt groter en groter. steed groter zodat de reuze op lemen voeten in Torenhoven verpletterd wordt. Niet met kracht, niet met macht maar met het rode potlood. Als Bas straks op 3 maart de papieren heeft geteld blijkt dat zijn babylonische rijk is verpletterd. Zijn companen liggen op de grond en fier komen er nieuwe mensen aan, mensen van goede wil. Ze trekken op vanuiit deWippoloder, vanuit de Indische buurt en zelfs uit Tanthof, Poptahof en Vierhoven. Ze trekken op naar het Voorhof van de Tempel en zingen niet langer kruisigt hen, maar Hallejuah, een nieuw dag breekt aan.

Deze nieuwedag breekt aan want het volk heeft gekozen voor bestuur. Een bestuur dat weldadig en barmhartig zal regeren. Visie heeft, initiatief toont en volharend voortgaat. Een bestuur van vrouwen, mannen en jongelingen. Ds Lieftying zou zeggen de knapen van de JV Hebron en Marantha, de vrouwen van Persis, Moab en enkele van Rachab en de mannen van de Mannenvereniginmg op GG. En niet allen uit Oude Leede !

Deze mensen uit alle delen van de stad, uit de gemeente hebben gekozen,. Ze stemden CDA, CU,. Stadsbelangen of Jolanda Gaal van OD. Ze kozen Saskia Bolten van Groen links, of David Dis, de knaap van het CDA. Men heeft de verantwoording die niet afgelegd voor kennisgeving aangenomen, men heeft gekozen voor vertrouwen. men wil hart voor de stad, sommigen willen zekerheid, anderen willen bouwen aan de stad en velen willen in beweging komen. Want Delft zet je in beweginmg, want het woord dat u ten leven riep is niet te hoog of niet te diep voor mensen die het zo traag beamen. Zelfs niet in de kekren of daarbuiten.

Met zoveel vreugde en zoveel reflectie van eigen falen, vluchten Rensen en Koning samen met Verkerk, Vuyk en TIP. TOP en STIP naar Uruzgan om daar verder onderdeel te worden van de vergetelheid.

Gerd Leers trekt op vanuit het zuiden. De coalitie vanuit het Oosten en de musketier leidt de troepen en het beleg van de markt begint. nadat het beleg geslagen is volgt de uithongering van de ambtenaren. Serg-musketier de Wit brengt als een postillon d amour de eis over min 25%. Op alles. En men capituleert. Hans Camps is bereid de rert van zijn leven te gaan werken in een open inrichting waar men niet eens gehoord heeft van een gebouw, laat staan van een verbod.

Alle overtalligePvdA adepten krijgen via Van der Leeuw uit een aparte vitrine een postmoderne bril uit de uitverkoop, een gevulde koek van bakker Jaap. een lekker setje voor de rooie vrouwen van Zandoni. een krantje bij Wilmers met een sigaar uit eigen doos. En als de de met een booster een leuk rugzakje hebben gekocht bij de TFT leveren ze hun bord voor de kop in bij Hout van delft. tenslotte maken ze de Omslag en lezen de op de Tandem van Halford, of Omafiets de rest van hun VUT de gedichten van Clason, de beoogd stadsdichter. Het is mooi geweest,. TIP. TOP en TAP de Iconenen de persberichten de chaos en de ontreddering.

We gaan als nieuw bestuur bouwen aan de stad op alle vlakken, geestelijk, bestuurlijk en fysiek. Maar niet alleen bouwen, Eerst boeien, de mensen verleiden en interesseren, dan binden en dan bouwen. We zetten een keten van mensen bij de spoorzone en geleiden gasten in de stad in plaats van hen weg te sturen. We zingen Maria Sterre der Zee en Ik zie een Poort wijd openstaan. We bidden tot de beschermers van stad voor geluk en wijsheid en vooral voor aanvaarding van leiding van God in ons leven om inkeer, omslag en wederopstanding. Van de murw geslagen burgers in delft. dat de geest van Willem van Orane en van Balthazar Geraerdts weer vaardig over ons wordt. Dat er politie komt die de satd kent en niet lukraak bekeurt en vooral nagels lakt. Dat de ouderen dromen en de jongeren huppelend naar de scholen gaan en niet naar het kind jeugd centrum.

En het is zo eenvoudig. Gewoon het rode potlood. Stemmen, stemmen, stemmen, met het hart, En niet rood en ook niet blauw. Minder blauw, minder paars op straat. Verkerk, Vuyk en Koning het is over en niet eens bedankt. Jullie moeten jullie schamen omdat jullie en de huur en de pacht niet konden betalen. het pand van vertrouwen gebruikt hebben voor eigen hobbies, iconen dienstreizen en wipkippen.

Nieuwe mensen, Jolanda van Gaal, David van Dis, Aad Meulman, Joelle en haar apostelen leiden de stad. De musketier draagt vijf nieuw wethouders aan zodat er een echt duaal stadsbestuur komt dat op kan tegen den Haag, tegen de TU tegen de buurgemeenten. En als dat in april wordt geinstalleerd in de Nieuwe Kerk knikt Willem van Oranje en ook Hugo de Groot inmstemmend en er klinkt zachtjes van het orgel Gij dienaars aan het woord gewijd en vooral dat s HEEREN zegen op uw daal zijn gunst uit Sion U bestraal. Hij schiep een nieuw Delft zijn Naam ter eer. Loof, loof nu allen des Hemelen Heer, En dan is er een grote happening met lofredes en gezangen als Gerd, het college en de raad optrekken naar het Stadhuis aan de Markt, dan klink uit volle borst. Hand in hand de Kameraden voor Gerd EEN. Geen woorden, maar daden.

Intussen is het een drukte van belang bij de Avalex, Bas verdeelt de enkeltjes en een ieder komt ook daar gelouterd door het vuur, Een enkel postmoderne bril is gesmolten maar van der Leeuw heeft garantie tot voorbij de voordeur.

We gaan boeien, binden en bouwen. Maar vooral regeren, niet ten eigen bate, maar voor het gemeen. We gaan u van de tyrannie van de bureaucratie bevrijden. Met visie, initiatief en vooral volharding ! Maar steeds indachtig te willen zijn Zijn en uw dienaar te willen zijn te allen stond !

De rechtvaardige gaat te voet naar een Hoge Toren en zal dat daar verkrijgen een Hoog Vertrek, niet op de negende maar gewoon op de eerste etage op de markt. We regeren de stad in de stad, vanuit de stad en vooral met een hart voor de stad. We komen in beweging omdat we zeker en vast willen bouwen, boeien en binden met een hart voor Delft.

Na 4 maart gaan we beginnen en we dragen ook een steentje bij voor de omstreken, namelijk het ganse land.

van der Veen