logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zondag 21-02-2010 23h15

----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: prodeo@ziggo.nl
Cc: Hans Camps ; bverkerk@delft.nl
Sent: Sunday, February 21, 2010 8:01 AM
Subject: PERSBERICHT informatieperiode afgerond

Deze week verschijnt een interview met mij in het algemeen dagdblad in Delft en Rijswijk over de politiek, het geloof en de huizen der gemeente. Ik zal daarin de nieuwe coalitie voor Delft aankondigen het het formatieteam dat vanaf 4 maart gaat oprteden en dat uiterlijk 11 april het nieuwe college in inhioud en personen gereed moet hebben.

De coalitie zal bestaan uit, Christen Unie (met lijstverbinding met CDA), Gr. Links (met lijstverbinding PvdA). Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen. We koersen aan op een 5 evt zes wethouderscollege met 80% wethouders.

Op 4 maart na mijn aanwijzing als formateur, zal ik Saskia Bolten vragen en Bianca van der Werf dit team te versterken. Zij zullen in deelprojecten ondferhandelen met PvdA, STIP, SP. EN met VVD-D66
Ik zelf zal met CU en CDA onderhandelen.

De lijst van kandidaat wethouders is gereed, maar zal nog even ivm vertrouwelijk achterwege blijven. Als basis voor het programma geldt het VVD program de 12 musketiers en de kleuterbijbel.

Saskia Bolten regelt als huidig wethouder de financien voor de formatie en zal als wethouder van Financien de herplaatsing van Camps regelen.

Ik zelf zal de zaken afhandelen met de waarnemend minister van binnenlands zaken regelen ionzake de vervanging van Bas V.

Groet,

van der Veen