logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| vrijdag 15-01-2010 00h00
delft arie_van_der_veen_20091121_1.jpg DE MUSKETIERS
Columns door Arie van der Veen

___ | 16-01-2010 | Toespraak mr.drs. A.M.van der Veen in de gemeenteraad ...
___ | 15-01-2010 | Persbericht
008 | 15-01-2010 | Het CDA, Een gezellige familie
007 | 14-01-2010 | Een gastvrije Prinsenstad. Op bezoek in de huiskamer van Delft
006 | 13-01-2010 | Barbara en de spoortunnel, over beelden en religie
005 | 11-01-2010 | Over een nieuwe Hof voor Delft
004 | 10-01-2010 | Het dame(n)offer en de aftocht der daslozen
003 | 08-01-2010 | De vrede van Rijswijk 2015
002 | 07-01-2010 | De kleren van keizer!
001 | 05-01-2010 | De blik op 2015
000 | 26-10-2009 | Bouwstenen voor Delft

Toespraak mr.drs. A.M.van der Veen in de gemeenteraad van Rijswijk (ZH) 19 januari 2010


Meneer de raadsvoorzitter, mevrouw de burgemeester, leden van de raad en het college, dames en heren,

Dank voor de gelegenheid, hier in deze mooie raadszaal van het dynamische Rijswijk het woord te mogen voeren. Ik sta hier in de eerste plaats als vertegenwoordiger van mijn moeder ds. M.J. van der Veen-Schenkeveld, bewoners van Onderwatershof. Mijn vader heeft in deze zaal als raadslid voor het CDA ook menig uurtje mogen doorbrengen. Het Onderwerp is Onderwatershof, of te wel de Vrede van Rijswijk in 2010.
Ik heb een toespraak voorbereid van 20 minuten, maar uw dienstwillige griffier heeft mij er op gewezen dat ik slechts 5 minuten mag spreken. Dat lijkt mij voldoende en wellicht zijn er zoveel vragen bij u dat we als nog de 20 minuten halen.
Mijn toespraak voor vanavond is u al uitgedeeld in de vorm van het korte essay de vrede van Rijswijk in 2015. Mocht dat niet het geval dan zal ik de griffie verzoeken u dat als nog te doen komen.

Dames en Heren,

Ik heb vanavond u niet veel toe te voegen, anders dan dat ik u drie vragen wil voorleggen en aan de raadsvoorzitter het zwartboek Onderwatershof zal overhandigen. Terwijl ik dat nu ga doen worden mijn drie vragen over Onderwatershof u uitgedeeld. Willen de bodes de vragen ronddelen aan de aanwezigen.

Geachte Raadsvoorzitter, wilt u dit zwartboek in ontvangst nemen en na lezing doorgeleiden aan de burgemeester, de leden van de raad en het college ?

Ik betreur het dat dit zwartboek nodig is, maar stel het zeer op prijs dat u dit wilt in ontvangst nemen. Openen is vaak moeilijker dan sluiten, zegt men wel eens.

Meneer de voorzitter, ik heb drie vragen en we baseren ons op de feiten uit het zwartboek en niet op meningen die er zoveel kunnen zijn.

1. Is de gemeente Rijswijk bereid, de betrokken partijen Rijswijk Wonen, Cardia, de inspectie VROM en de bewonersorganisatie uit te nodigen voor een gesprek en overleg op korte termijn over de situatie in Onderwatershof ?
2. Is de gemeente Rijswijk bereid indien nodig de regie over te nemen van het herstelplan Onderwatershof, Waarbij expliciet de schadevergoeding en huurverlaging zaken zijn die primair tussen Rijswijk Wonen en verenigde huurders geregeld dienen te worden, zo nodig onder regie van de gemeente in een kleine projectorganisatie direct onder B&W met budget en bevoegdheden ?
3. a, Is wethouder van Putten bereid te verklaren dat hij met de kennis van heden, in juni niet had mogen verklaren dat de gemeente niets meer van doen heeft met Onderwatershof, zeker niet na het GGD-legionellaonderzoek ? b. Is burgemeester van der Wel bereid te verklaren dat zij met de kennis van heden in juni Onderwatershof niet had behoren te openen.

Dames en heren,

We kunnen nog een hoop praten, smssen of twitteren het gaat nu om de kern.
Neem als gemeente, als publiekrechtelijke rechtsgemeenschap met een grondwettelijk zorgplicht voor uw inwoners uw verantwoordelijkheid en grijp in het belang van afhankelijke en kwetsbare ouderen in.
In deze bestuurlijke wereld waar de leerervaringen zo centraal staan zou ik u willen uitnodigen deze te willen toetsen in een rekenkameronderzoek.
Voor het overige verwijs ik u naar mijn essay de Vrede van Rijswijk 2015. Opdat het hier werkelijk vrede wordt. Ik dank u voor de aandacht.