PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt
Delft, Voldersgracht 21 op vrijdag 08-09-2006 om 19h34.
Een leeg Vermeerhuis met witte kruizen op de glazen toegangsdeuren.


Een bericht van Alex Mustert


Onderwerp : Nieuwe film met Schilder VERMEER, genaamd"Charles-II" the British Conquest of Holland"
> >
> > Nu  de delftse VERMEER Stichting een leeg Pand zonder geld hebben is dit bericht wel toepasselijk:

> > > Beste Filmmakers,               dd 20 Aug 2006 Delft, dhr A.Muster Museumconservator

> > >      Toen in 2003 de Amerikaanse FilmCompany"Hallmark-of-Fame"in Delft het Atelier van Vermeer ging Filmen op het Bagijnhof waar een huis stond uit 1650: de Herberg Nu Restaurant van Van der Dussen. heb ik de regisseur gewezen op Bagijnhof nr 113 omdat DAAR het Straatje van Vermeer was, waar ook alle 33 interieurschilderingen zijn gemaakt. . . Oh zei de regisseur, alles was vooruitbetaald en de lokatie was ook vooruitbetaald, dus als ik nou toevallighet echte atelier gevonden had was dat pech hebben en moest ik dat maar aankaarten bij de 3e Vermeerfilm

> > > De Vorige VVV directeur dhr Stockvis wist dat BAGIJNHOF 113"het huis van het"Straatje"was maar hij wilde geen "Patat-Tourisme" in dat oude deel van Delft, bovendien was de 500-meter route van zijn VVV kantoor op de Grote Delfts Markt naar het Bagijnhof 113, te lang er zouden toiletstops extra restaurants en verwaarloosde monumentale Panden moeten worden gerestaureerd en natuurlijk het hele 100 meter lange Baijnhof zelf zou onder de Cementtroffel moeten komen bovendien zou men van de huidige eigenaar : Dhr Pronk software.BV, uit Scheveningen, het pand ( terug-)moeten kopen en dat wil deze niet hij woont er zo mooi!

> > > U begrijpt dat daarom Locatie "Oude-langeDijk 25 als zijn "internationaal  "Ateliers/Studio wordt gepromoot en niet het origineel Bagijnhof 113!

> > > Ik begrijp dat niet : Om een historische-locatie expres geheim te houden en te ontkennen, want Vermeer bleef vaak thuis omdat hij geen schilder was maar 2ehands muziekinstrumenten verkoper en zijn schilderijen eigenlijk een soort Wehkamp Catalogus is"Avant-la-Lettre"welke hij na verkoop van de afgebeelde"koopwaar"als huurschuldderving "in natura"aan zijn Huisbaas Ruiyven gaf. Daarmee ontdoken beiden de (toenmalige"Huur) Belasting.Vanwege dit negative immage aspect wordt Vermeer's huisvestng in Delft verzwegen.

> > > Ik heb daarom een summier idee voor een 3e Vermeerfilm: waarin Koning Charles-2 een hoofdrol in speeld, Deze was van zijn verbanningsoord in Duitsland, op weg naar Engeland en zou Delft passeren om daar Kanonnen en Munitie van de VOC te kopen en een Vredesverdrag te sluiten in Den-Haag teneinde de Hollandse Vloot met de Engelse te combineren tegen de Spaanse en Franse Vloot, hij was echter van plan om Holland met zijn EigenVloot( in Engelse Dienst!) te veroveren voordat hij Spanje zou aanvallen!

> > > De Nederlanders staken er echter een stokje voor door te kleine kanonskogels te verkopen( zogenaamd uit Holandse zuinigheid.) waardoor de engelse scheepsadmiraals en de (hollandse-) kanonnen van Charles niet DenHaag bestreken maar slechts wat Hooibergen van Scheveningse boeren in Brand schoten.  Bij Kamerduin S'Gravesande etc.Bovendien ontbrak het de engelse Vloot aan Bommenrichters.

> > > Toen medio april 1660 Vermeer zijn"Zicht-op-Delft"schilderde stond Charles achter hem en bewonderde Vermeer's handigheid met een geheim militair instrument een Bommenrichter in de Vorm van een "Camera-Obscura,  \Toen Koning Charles aan Vermeer vroeg hem als "Hofschilder"naar Londen te vergezellen weigerde deze, wel wetende dat hij infeiet als"VuurleidingsConstabel" geronseld werd! En gebruikte als excuus zijn "Schilderhand artrose.

> > > Het Meisje met de parel was niet Vermeer's dienst meisje:"Van Everdingen"maar de dochter van zijnhuisbaas Van Ruiyven, die ook op al zijn andere schilderijen voorkomt en er dus steeds een jaar ouder uitzag!   De mare gaat dat zij van Koning Charles-2 een van ZIJN oorparels cadeau kreeg om Vermeer alsnog naar Londen te lokken hetgeen mislukte want in 1661 brak reeds de 1e Engelse zeeoorlog uit te kort op Charles Vredesverdag bezoek naar Delft en Den-haag.  Desondanks wordt de Datum van het "Meisje met de Parel"(moet zijn: 1660-1661), met"1658"dus te vroeg gedateerd!.  De 2e Vermeerfilm over de achtergronden van "Het meisje met de Parel" en dat het zijn Dienstmeisje"Grietje"zou zijn is dus totaal verkeerd, deze nieuweachtergrond geschiedenis"rechtvaardigsd "een 3e "Vermeer-=Film"( NU wél met hetéchte Attlier in de juiste historische omgeving dan maar met Bordpapier als de noprmale restauratie te duur kost(=Haagse Bluf")  Voor het Tourisme hebben de eerste twee Film niet veel betekend maar deze derde Film zou voor de Delftse Binnenstad wel een touristentrekker moeten zijn, Charles met zijn Pronkvloot werd door Graveur Raedemaeckers snel met potlood ingetekend, maar de passifist Vermeer maakte er wat vissersboten van.     De aankomst van Charles bij het kruithuis ipv Delft zelf bewijst reeds de slechte voornemens die de Engelse monarch tenopzichte van Holland had( de Inlijving zal hardop besproken worden begeleid met Monteverdi's muziek.

> > > Terwijl de Engelse vloot onverricht terzake de Westlandse hooibergen in brand schoot speel de de Hollandse vloot Charles spelletje door in combinatie met de Deense Vloot Stckholm te bombarderen echter weer zonder Camera obscura's als bommenrichters, want de enige eigenaar van deze militaire instrumenten de RijksopperLandmeter te Delft, Dhr Cornets de Groot( Broer van Hugo) beweerde ze allemaal "uitgeleend"te hebben.

> > > Natuurlijk dit is slechts een basis idee en zouden niet acteurs uit Amsterdam, maar bejaarden en hanggroepjongeren uit delft figuranten moeten zijn  maar wat vinden Jullie ervan? Hallmark-of-Fame vondt het maar nix NOG een"vermeerfilm was hen teveel.( ook de Vermeer Website"Essential Vermmeer.mc2"wilde dit berichtvondst niet vermelden en het Mauritshuis zei geen medewerkinbg toe, het woord is aan "Bridge-on Line!"             Hoogachtend, Muster/ van Bemmelen. Delft
POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl