logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


donderdag | 16 juni 2011 | 01:30 |
MOOIE BUITENKANT, BINNEN IS ANDERS II
delft aart_van_der_leeuwlaan_332_wzc_abtswoude.jpg
Delft, Aart van der Leeuwlaan. Woonzorgcentrum Abtswoude (Pieter van Foreest).

-----Oorspronkelijk bericht-----
From: Theodor Hotmail
Sent: Monday, June 13, 2011 7:24 PM
To: Harrie Fruyt van Hertog
Subject: webcolumn

Bijgaand een dupliek op de discussie die gevoerd wordt.

In de Delft op Zondag van 12 juni reageerde een woordvoerder van Pieter van Foreest over de ontstane onrust over de kwaliteit van zorg. Het zou allemaal zo’n vaart niet lopen. Daarnaast werd ook ene mevrouw Van Bijsterveld aan het woord gelaten. Haar moeder verblijft eveneens in Abtswoude. Zij stelt dat de zorg prima is!
Ik ben uiteraard verheugd dat mevrouw Van Bijsterveld over de zorgverlening goed te spreken is. Bij de zorg zit ook niet de pointe die ik heb gemaakt! Ik zou haar echter wel willen adviseren eens bij de bewoners aan tafel of op het terras te gaan zitten. Ze zou nog eens versteld kunnen staan van hoe de bewoners het zelf beleven.
Mijn ‘aan de bel trekken’ heeft slechts zijdelings met de zorgverlening te maken’. De verzorgenden kunnen vaak niet meer dan ze al doen. De meesten werken vanuit passie met de ouderen.

Nee, het gaat over de deplorabele staat van het gebouw en meer specifiek de hokken die doorgaan als wooneenheden.
Het is werkelijk ontoelaatbaar dat wij anno nu onze ouderen laten verkommeren in dergelijke verkrotting op een paar m2.
De betonrot is vanaf de straatkant te zien. Men noemt het “doorslaand vocht”. Af en toe een lik verf haalt het probleem niet weg. Het binnenklimaat is afschuwelijk. Abtswoude heeft geen klimaatbeheersing. In de gangen hangt stilstaande stinkende lucht. De nieuwe vloerbedekking maskeert dit nauwelijks. Pure windowdressing. De kamer, waar je naaste vaak de gehele dag verblijft, een paar m2, muf en stinkend. Voor de meeste bezoekers niet vol te houden. De prijs van geen onderhoud..

Het bagatelliseren door de woordvoerder van Pieter van Foreest in ‘Delft op Zondag’ schiet me behoorlijk in het verkeerde keelgat. Waarom? Omdat er wel degelijk reden is voor serieuze aandacht voor deze verblijfsituatie van de bewoners daar.
In mei 2007 publiceerde de gemeente Delft de ‘Gebiedsvisie Voorhof Zuidwest’ daarin werd aangegeven dat Woonzorgcentrum Abtswoude van het college Bouw Zorginstellingen de Code ‘rood’ (slecht) gekregen had (met uitzondering van de aanleunwoningen). Pieter van Foreest had de gemeente al laten weten dat zij verwachtten hierdoor en gezien de scherpe kwaliteitsnormen uit te komen op een gehele of gedeeltelijke renovatie of sloop/ herbouw. Het afgeven van de Code Rood ligt uiteraard daarvoor in de tijd.

Code Rood betekent: ‘Stop! Er is iets heel erg niet in orde’. Handelen. Ingrijpen! Maar veel verder dan een interne memo – als die al opgesteld is - is men vast niet gekomen. De directie heeft de toenmalige bewoners nooit geïnformeerd over de ‘afkeuring’. Men heeft niets gedaan aan het verbeteren van de klimaat- en installatietechniek. De onbekendheid van normen als de NEN 1087 en de keurmerkregeling ’Reinheid Luchtbehandeling- en Ventilatiesystemen’ (NVRL) was stuitend te moeten vaststellen. Nee, de Code Rood heeft voor Abtswoude niet geleid tot beleidsvoornemens of verbeterplannen. De verantwoordelijke directie(s) hebben grote steken laten vallen. Maar – en dat is zeker zorgelijk - de Raad van Bestuur PvF heeft echter geen of onvoldoende toezicht gehouden en/of aangestuurd. Ook de gemeente Delft gaat hier niet geheel vrijuit. Afstemming vanuit de gebiedsvisie met Pieter van Foreest is ook een blanco pagina.

Het is het veronachtzamen van de wettelijke informatieplicht die pijn doet. Tot op heden is het zo dat nieuwe bewoners door Abtswoude niet geïnformeerd worden over de slechte staat van het gebouw/woonruimtes. Abtswoude/Pieter van Foreest is daarmee al jaren ernstig in gebreke aangaande haar informatieplicht. Is het niet zo dat juist bij bewoners die hun belangen vaak zelf niet meer volledig kunnen behartigen er juist van de directie van een WZC verwacht mag worden dat ze deze verantwoordelijkheid voor de zorg en huisvesting van bewoners en patiënten dan zwaar laten wegen. Het feitelijk afwezig zijn van dit besef – het willens en wetens niet handelen - is laakbaar.
Het probleem is veel groter dan het hok waar mijn moeder verblijft. Het gaat over de zorg die wij onze ouderen kennelijk waard vinden.

Het wegwuiven van deze problematiek door een anonieme woordvoerder van PvF past niet. De woordvoerder meldt zelfs dat er sprake is van goed nieuws; “de financiële huishouding is op orde”. Me dunkt, als voorzieningen beëindigd worden en contracten niet verlengd. Als de donder die middelen dan inzetten ten behoeve van verbetering van de woon- en leefomstandigheden. Geen concessies!

Men heeft een ton boter op het hoofd. De directie - en RvB - is verantwoordelijk en hebben feitelijk jarenlang niets ondernomen. Ook een manier om je financiën weer op orde te krijgen! Dit heet incompetent bestuur. Het niet adequaat behartigen van belangen van kwetsbare mensen op leeftijd, vaak met fysieke en mentale beperkingen, is treurig, schandelijk en laakbaar. Het vertrouwen is ernstig geschaad. Meestal brengt dat vroeg of laat gevolgen met zich mee.
Directeur Nauta is al met pek en veren Abtswoude uitgebonjourd. Maar daar kan en mag het niet bij blijven. Zij, die namens de samenleving de zorg voor de oudere mens op zich neemt en zijn verantwoordelijkheden niet neemt, belangen verkwanselt, hoort niet in deze sector. Wegwezen!
Hier hoort een nieuwe mensgeoriënteerde wind te gaan waaien.

Men is zich de afgelopen twee weken rot geschrokken van de aandacht kan ik u vertellen. Na mijn “j’accuse” op Politiekdelft.nl en in Delft op Zondag wist men niet hoe snel men met ondergetekende in overleg moest treden. Een vervolg vindt binnenkort plaats met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Ik kan me voorstellen dat een verbeterplan - voor de tijd die nog rest voor dit gebouw - nu heel snel op tafel komt. De sloopkogel is binnen afzienbare tijd onvermijdelijk. Geen nieuwe bewoners meer tot aanpassing aan tenminste de gangbare normen!

Theodor van der Lans