logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


dinsdag | 30 maart 2010 | 02:30 |
HET RECHT ZEGEVIERT STRAKS

delft cartoon_20100313_vergaderen_open_raam_b.jpg
Sietse Heidstra mag Stadhuis niet in.

"Voortschrijdend inzicht"
"... Burgemeester Bas Verkerk zou, als direct betrokkene, door de Raad naar huis gestuurd kunnen worden."
OD - Sietse Heidstra

delft sietse_heidstra_20100328_voortschrijdend_inzicht.jpg

Voortschrijdend inzicht.
Op 16 maart j.l. heeft het Gerechtshof eindelijk uitspraak gedaan in de bodemprocedure rond de al jaren slepende "Gondel-kwestie".
Het rapport van Prof. D.J. Elzinga (-grond,legger van het zgn dualisme in de Gemeente politiek en autoriteit op dit gebied-) waarin hij spreekt van "bestuurlijke corruptie", wordt door het Hof gevolgd en bevestigd.
Uiteindelijk zegeviert het Recht over bestuurlijk partij politiek gekonkel.

De nieuwe Delftse Gemeenteraad zou nu haar standpunt uit 2005 kunnen herzien.
Het is namelijk altijd beter integriteitskwesties direct extern, objectief, te laten onderzoeken. Dat voorkomt bovendien slepende rechtzaken, met alle negatieve publiciteit voor de Gemeente Delft van dien.
Burgemeester Bas Verkerk zou, als direct betrokkene, door de Raad naar huis gestuurd kunnen worden.
Oneervol ontslag en geen wachtgeld!
Of de "eer" aan zichzelf houden en zelf opstappen. Want zoals Bas altijd pleegt te zeggen: IN het leven is het halen en brengen.
Het kan verkeren Bas!
Sietse Heidstra