logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |

delft sietse_heidstra_20100308_gemeenteraad_verkiezingsavond.jpg


Aan Leden v.d. Gemeente Raad der Gemeente Delft

Delft, 5/3/'10

Geachte Dames en Heren,

Op verkiezingsavond, woensdag 3 maart j.l., is mij op last van Burgemeester Bas Verkerk, de toegang tot het Stadhuis geweigerd.
Dit, terwijl ik op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing geplaatst ben.(Onafhankelijk Delft lijst 13), aspirant Cie-lid.

Er zou, volgens de "beveiligers", sprake zijn van een zgn. "pandverbod" , dit is echter niet het geval. Een aanzeggingsbrief, zoals bedoeld in het protocol/ het blauw boekje, (-met reden, termijn en beroepsmogelijkheid) heb ik nooit ontvangen.
De Burgemeester ontzegt mij kennelijk de toegang tot het Stadhuis, het Delftse "Huis der Democratie", op persoonlijke titel.
De reden hiervoor kan natuurlijk zijn, dat ik twijfels heb geuit omtrent de integriteit van Burgemeester Verkerk,zoals gepubliceerd in de artikelen "paralellen in Politieke processen" en "Halen en Brengen". (www.lokalos.nl /Zuid Holland en Delft op Zondag).
Past de handelswijze van Burgemeester Verkerk in ons democratisch bestel?
U weet dat vrijheid van meningsuiting een kernpunt in het programma van Onafhankelijk Delft is!
S. Heidstra

Ir. S.Heidstra
Hovenierstraat 11
23 RM Delft