PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschiktmaandag 05-02-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

Bron: Delft Op Zondag - Marcel de Wit

Van bedreigingen verdachte architect Heidstra kiest de aanval en doet zelf aangifte

DELFT - De Delftse restauratiearchitect Sytse Heidstra, die verdacht wordt van het bedreigen van burgemeester Bas Verkerk en wethouder Rensen, heeft vorige week vrijdag aangifte gedaan tegen een sociaal rechercheur van de Gemeente Delft wegens smaad en laster.

Heidstra doet aangifte, omdat hij vindt dat de sociaal rechercheur hem ten onrechte in verband wil brengen met brandstichting in het huis van de ouders van de ambtenaar. Dat zou blijken uit een proces-verbaal van bevindingen dat in de zomer van 2006 door de ambtenaar is opgesteld. Heidstra beschikt sinds kort over dat proces-verbaal, waarin hij met naam en toenaam wordt genoemd. Een ruzie tussen de twee, daterend uit het begin van de jaren negentig, zou er de aanleiding voor zijn dat de Delftse architect in verband wordt gebracht van bedreiging en vernieling. In de aangifte, die Heidstra vorige week deed, zegt hij onder andere dat 'de ambtenaar naar aanleiding van die brandstichting een aantal mensen uit zijn bestand heeft gelicht die hem bedreigd zouden hebben en mogelijk iets met de brandstichting te maken zouden hebben.'

Heidstra zou 'in beeld' zijn, omdat hij in 1994 als uitkeringsgerechtigde te maken kreeg met de desbetre�fende ambtenaar wegens uitkeringsfraude. Tot op heden betaalt hij de vordering in termijnen terug. In het proces-verbaal van bevindingen dat de ambtenaar in de zomer van 2006 heeft opgemaakt, staat te lezen 'dat Heidstra geprobeerd heeft onder de zaak uit te komen door mij een voorstel te doen. Hij wilde wat grote milieuovertredingen en andere strafbare feiten gepleegd door anderen bekend maken, indien ik (de ambtenaar, red.) het proces-verbaal dat ik tegen hem had opgemaakt, in zou trekken.' In zijn verklaring tegenover de Politie op vrijdag 26 januari j.1. zegt Heidstra daarover: 'Ik kan u vertellen dat het precies andersom is. Hij (de ambtenaar, red.) heeft mij gevraagd mensen te verlinken waarna hij mijn zaak zou laten voor wat het was. Ik heb dat niet gedaan'.

WC-brillen

Ook zou Heidstra destijds de sociaal rechercheur en een andere ambtenaar hebben bedreigd, maar dat ontkent hij. Volgens de ambtenaar zou Heidstra tegen hem hebben gezegd zijn carri�re bij de sociale dienst ten gronde te richten. 'Mijn toekomst zou zijn het schoonmaken van de onderkant van de WC-brillen bij de Sociale Dienst', zo staat te lezen in het proces-verbaal, waarin Heidstra ook in verband wordt gebracht met twee andere mensen die in het proces-verbaal worden genoemd. Maar ik ken deze mensen absoluut niet, aldus de restauratiearchitect, die al verscheidene keren heeft laten weten niets met de bedreiging of de brandstichting te maken te hebben. Heidstra vreest niet alleen een mogelijke veroordeling door de rechter wegens bedreiging en vernieling. Hij is ook bang dat door het proces-verbaal, dat naar zijn zeggen binnen de Gemeente en bij Raadsleden bekend of binnen handbereik moet zijn, een door hem geambieerde functie in de Monumenten- of Welstahds-commissie niet doorgaat. Hij verklaart tegenover de Politie: 'Het komt erop neer dat dit stuk mijn benoeming op die functie voor monumentenwerk heel erg in de weg zou kunnen staan. Het is allemaal niet waar, maar voorlopig zwerft dit proces-verbaal rond binnen de Gemeente en word ik hierdoor beschadigd. Ik heb de burgemeester een brief geschreven en hem gevraagd dit uit te zoeken. Het klopt gewoon allemaal niet dat een man bij de Sociale Recherche zijn bevoegdheden gebruikt om een proces-verbaal op te maken waarin hij mij zwart maakt. Het zijn allemaal loze beschuldigingen. Heidstra is overtuigd van zijn gelijk. Afgelopen vrijdag is hij voor de rechter verschenen als verdachte inzake bedreiging en vernieling. Bij het ter perse gaan van deze krant was niet bekend wat de eis van de Officier van Justitie is. De Gemeente Delft was nog niet op de hoogte van de aangifte tegen de ambtenaar. Een woordvoerder van de Gemeente Delft zegt: 'Justitie heeft hierin een leidende rol. We wachten af.' (MdW)
POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl