logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


zondag | 10 juli 2011 | 17:30 |
POLITIEK TRIBUNAAL (3)
WITSENBOER ERGER DAN VOORGANGERS
hfvh


From: Ron Witsenboer
Sent: Saturday, July 09, 2011 12:03 AM
To: Aad Meuleman ; Ernst Damen ; Fleur Norbruis ; Huub Halsema ; Jan Peter de Wit ; Jeroen van Oort ; Jeroen van Oort2 ; JoŽlle Gooijer ; Jos van Koppen ; Lennart Harpe ; Lieke van Rossum ; MariŽlle van Kooten ; MariŽlle van Kooten2 ; Rob van Woudenberg ; Bas Verkerk
Cc: Leja van der Hoek ; Aad van Tongeren ; Khaalid Hassan ; Paul de Widt ; Luuk van Luyk
Subject: Presidium reactie op publicatie 'Referendum' van Martin Stoelinga

Geachte fractievoorzitters,

Op 7 juli heeft het presidium kennis genomen van een mail van de heer Stoelinga aan de griffie, enkele raadsleden en de lokale pers. De tekst van deze mail is gepubliceerd op de site van de fractie Onafhankelijk Delft. De betreffende tekst is bijgevoegd.

Het presidium, en meer in het bijzonder de presidiumvoorzitter, vervult namens de gemeenteraad de werkgeversrol van de raadsgriffier. Het presidium leest in de tekst feitelijke onjuistheden over de taak en rol van de raadsgriffier. Wij zien ons genoodzaakt deze onjuistheden per direct te corrigeren in een reactie aan zowel de heer Stoelinga als aan alle geadresseerden van de mail en aan de fractie Onafhankelijk Delft. Deze reacties zijn voor de volledigheid bijgevoegd.

Het presidium verzoekt u deze directe acties te ondersteunen.

Het presidium constateert dat sprake kan zijn van een overtreding van artikel 5, lid 1, 2 en 3 van de gedragscode van de raad door de heer Stoelinga en de fractie Onafhankelijk Delft. De beoordeling van deze overtreding en de vaststelling van maatregelen leggen wij conform afspraken hierover voor aan het fractievoorzittersoverleg. De heer Stoelinga en de fractie Onafhankelijk Delft hebben wij hier over geÔnformeerd.

Het gaat het presidium er om dat de heer Stoelinga doet voorkomen dat de griffier een taak heeft bij het formuleren en indienen van het inleidend verzoek tot een referendum. Volgens de Delftse referendumverordening is het de referendumkamer die voor de gemeenteraad toetst of een verzoek referendabel is. De griffier heeft hierin geen taak om te adviseren aan raadsleden, mede omdat raadsleden zelf geen inleidend verzoek tot een referendum kunnen indienen. Deze procedure moet de heer Stoelinga bekend zijn.

Mogelijk is er sprake van teleurstelling, ook bij raadsleden, over het afwijzende advies van de referendumkamer. De heer Stoelinga wekt nu de suggestie dat er opzet in het handelen van de griffier zou zijn geweest omdat, volgens zijn conclusie, 'de tekst niet voldoet aan de criteria waaraan ze moet voldoen'. Volgens het presidium zijn deze suggestie en conclusie onjuist en onterecht. Het presidium beoordeelt de publicatie hiervan als ongepast.

Het is beter om bij twijfel of onduidelijkheid over zaken dit te bespreken met de griffier en/of het presidium. Dat is beter voor de onderlinge verhoudingen en de samenwerking raad/griffie. Nu tast de heer Stoelinga als raadslid onbewezen de persoonlijke integriteit van de griffier aan. Het presidium stelt vast dat hier sprake kan zijn van een overtreding van artikel 5 van de gedragscode van de raad.
De mogelijke overtreding betreft vanwege de inhoud de heer Stoelinga, maar door de publicatie op de website heeft ook de fractie Onafhankelijk Delft mogelijk artikel 5 van de gedragscode overtreden.

De beoordeling van mogelijke overtredingen en de vaststelling van eventuele maatregelen leggen wij voor aan het fractievoorzittersoverleg. Het presidium heeft enkele voorstellen voor maatregelen indien de overtreding van de gedragscode door uw overleg wordt bevestigd.

Conform de gedragscode kan het raadslid Stoelinga door het fractievoorzittersoverleg worden aangesproken op het ongewenste gedrag. Wij stellen voor dat dit gesprek plaatsvindt met een kleine delegatie van de fractievoorzitters, aangevuld met een lid van het presidium en de burgemeester als voorzitter van de raad. Na dit gesprek dient de heer Stoelinga onjuist gebleken beweringen publiekelijk (op de website van Onafhankelijk Delft) te rectificeren. De heer Stoelinga dient zijn excuses aan te bieden aan de griffier, in het bijzijn van het presidium in de rol van werkgever. De ondersteuning van de fractie Onafhankelijk Delft door de griffie wordt vanwege de onheuse publiekelijke bejegening op de website van een medewerker van de griffie tijdelijk geschorst, gedurende een tot drie maanden. Bij herhaling wordt deze termijn verlengd tot de duur van een jaar.

Wij gaan er van uit dat u onze directe acties kunt ondersteunen en vernemen graag uw reactie op onze constatering van de overtredingen en voorstellen voor maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Namens het presidium

Ron Witsenboer
waarnemend voorzitter

--------------------------------------------------------------------------------
Presidium reactie op publicatie 'Referendum' van Martin Stoelinga

Aan: ruisch@ziggo.nl

Dag Martin,

Donderdag 7 juli heb je een mail verzonden aan onder andere de lokale pers. Via de griffie heeft deze mail mij bereikt. Onder de titel ?referendum? Is bij de mail een tekst gevoegd die ook is gepubliceerd op de website van de fractie Onafhankelijk Delft.

Ik wil je hierbij laten weten dat deze tekst onder de aandacht is van het presidium en een vervolg krijgt in het fractievoorzittersoverleg.

Het presidium, en meer in het bijzonder de presidiumvoorzitter, vervult namens de gemeenteraad de werkgeversrol van de raadsgriffier. Wij lezen in jouw tekst feitelijke onjuistheden over de taak en rol van de griffier. Wij zien ons genoodzaakt deze onjuistheden te corrigeren in een reactie aan jou en naar alle geadresseerden van jouw mail. Deze reactie is voor de volledigheid bijgevoegd.

Het gaat ons er om dat je in je tekst doet voorkomen dat de griffier een taak heeft bij het formuleren en indienen van het inleidend verzoek tot een referendum. Volgens de Delftse referendumverordening is het de referendumkamer die voor de gemeenteraad toetst of een verzoek referendabel is. De griffier heeft hierin geen taak om te adviseren aan raadsleden, mede omdat raadsleden zelf geen inleidend verzoek tot een referendum kunnen indienen. Deze procedure moet jou bekend zijn.

Ook al had je wellicht een ander advies verwacht van de referendumkamer aan de gemeenteraad, het is niet gepast in het openbaar de suggestie te wekken dat er opzet in het handelen van de griffier is geweest omdat, volgens jouw conclusie, ?de tekst niet voldoet aan de criteria waaraan ze moet voldoen?. Volgens het presidium zijn deze suggestie en conclusie onjuist en onterecht.

Publicatie van de genoemde onjuistheden en de suggestie is ongepast. Het is beter om bij twijfel of onduidelijkheid over zaken dit te bespreken met de griffier en/of het presidium. Dat is beter voor de onderlinge verhoudingen en de samenwerking raad/griffie. Nu tast je als raadslid onbewezen de persoonlijke integriteit van de griffier aan. Het presidium stelt vast dat hier sprake kan zijn van een overtreding van artikel 5 van de gedragscode van de raad. De beoordeling hiervan en de vaststelling van eventuele maatregelen leggen wij voor aan het fractievoorzittersoverleg.

Met vriendelijke groet,

Namens het presidium,

Ron Witsenboer
waarnemend voorzitter

--------------------------------------------------------------------------------

Aan: 'Jef Burger'; 'prodeo'; 'prodeo'; jesper@delftopzondag.nl; Luuk van Luyk; delft@nederlandnieuws.nl; 'Marieke Ekhart'; j.broos@ad.nl; Griffie
CC: 'Lennart Harpe'; Jan Peter de Wit; Jeroen van Oort
Onderwerp: presidium reactie op publicatie Martin Stoelinga

Geachte geadresseerde,

Donderdag 7 juli heeft u een mail ontvangen van gemeenteraadslid Martin Stoelinga. Onder de titel ?referendum? is bij de mail een tekst gevoegd die ook is gepubliceerd op de website van de gemeenteraadsfractie Onafhankelijk Delft.

In de tekst beschrijft de heer Stoelinga zijn visie op de gang van zaken rond het inleidende verzoek tot een referendum over het nieuwe stadskantoor. De heer Stoelinga beschrijft hierbij ook feitelijke onjuistheden over de taak en rol van de raadsgriffier. Het presidium, en meer in het bijzonder de presidiumvoorzitter, vervult namens de gemeenteraad de werkgeversrol van de raadsgriffier. Wij zien ons genoodzaakt deze onjuistheden te corrigeren.

De heer Stoelinga doet voorkomen dat de griffier een taak heeft bij het formuleren en indienen van het inleidend verzoek. Volgens de Delftse referendumverordening is het de referendumkamer die voor de gemeenteraad toetst of een verzoek referendabel is. De griffier heeft hierin geen taak om te adviseren aan raadsleden, mede omdat raadsleden zelf geen inleidend verzoek tot een referendum kunnen indienen. Deze procedure moet de heer Stoelinga bekend zijn.

Mogelijk is er sprake van teleurstelling, ook bij raadsleden, over het afwijzende advies van de referendumkamer. De heer Stoelinga wekt nu de suggestie dat er opzet in het handelen van de griffier zou zijn geweest omdat, volgens zijn conclusie, ?de tekst niet voldoet aan de criteria waaraan ze moet voldoen?. Volgens het presidium zijn deze suggestie en conclusie onjuist en onterecht. Het presidium beoordeelt de publicatie hiervan als ongepast.

Met vriendelijke groet,

Namens het presidium van de gemeenteraad Delft,

Ron Witsenboer
waarnemend voorzitter

--------------------------------------------------------------------------------

Aan: fractie Onafhankelijk Delft

Geachte leden van de fractie Onafhankelijk Delft,

Het presidium heeft kennis genomen van een publicatie op uw website. Het betreft de tekst met de titel ?referendum?, op 7 juli gepubliceerd door de heer Stoelinga.

In de tekst beschrijft de heer Stoelinga zijn visie op de gang van zaken rond het inleidende verzoek tot een referendum over het nieuwe stadskantoor. De heer Stoelinga beschrijft hierbij ook feitelijke onjuistheden over de taak en rol van de raadsgriffier. Het presidium, en meer in het bijzonder de presidiumvoorzitter, vervult namens de gemeenteraad de werkgeversrol van de raadsgriffier. Wij zien ons genoodzaakt deze onjuistheden te corrigeren.

De heer Stoelinga doet voorkomen dat de griffier een taak heeft bij het formuleren en indienen van het inleidend verzoek. Volgens de Delftse referendumverordening is het de referendumkamer die voor de gemeenteraad toetst of een verzoek referendabel is. De griffier heeft hierin geen taak om te adviseren aan raadsleden, mede omdat raadsleden zelf geen inleidend verzoek tot een referendum kunnen indienen. Deze procedure moet de heer Stoelinga bekend zijn.

Mogelijk is er sprake van teleurstelling, ook bij raadsleden, over het afwijzende advies van de referendumkamer. De heer Stoelinga wekt nu de suggestie dat er opzet in het handelen van de griffier zou zijn geweest omdat, volgens zijn conclusie, ?de tekst niet voldoet aan de criteria waaraan ze moet voldoen?. Volgens het presidium zijn deze suggestie en conclusie onjuist en onterecht. Het presidium beoordeelt de publicatie hiervan als ongepast.

Het is beter om bij twijfel of onduidelijkheid over zaken dit te bespreken met de griffier en/of het presidium. Dat is beter voor de onderlinge verhoudingen en de samenwerking raad/griffie. Nu tast de heer Stoelinga als raadslid onbewezen de persoonlijke integriteit van de griffier aan. Het presidium stelt vast dat hier sprake kan zijn van een overtreding van artikel 5 van de gedragscode van de raad.
De mogelijke overtreding betreft vanwege de inhoud de heer Stoelinga, maar door de publicatie op uw website heeft ook uw fractie mogelijk artikel 5 van de gedragscode overtreden. De beoordeling hiervan en de vaststelling van eventuele maatregelen leggen wij voor aan het fractievoorzittersoverleg.

Met vriendelijke groet,

Namens het presidium,

Ron Witsenboer
waarnemend voorzitter