logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


zondag | 10 juli 2011 | 13:40 |
POLITIEK TRIBUNAAL (1)
... opzet in het handelen van de griffier ...
delft ron_witsenboer_001.jpg
Ron Witsenboer, raadslid Groenlinks.

From: Ron Witsenboer
Sent: Saturday, July 09, 2011 12:04 AM
To: J.Burger@pijnacker-nootdorp.nl ; prodeo@ziggo.nl ; jesper@delftopzondag.nl ; Luuk van Luyk ; delft@nederlandnieuws.nl ; mekhart@telegraaf.nl ; j.broos@ad.nl ; Griffie
Cc: L.Harpe ; jan peter de wit ; Jeroen van Oort
Subject: presidium reactie op publicatie Martin Stoelinga

Geachte geadresseerde,

Donderdag 7 juli heeft u een mail ontvangen van gemeenteraadslid Martin Stoelinga. Onder de titel 'referendum' is bij de mail een tekst gevoegd die ook is gepubliceerd op de website van de gemeenteraadsfractie Onafhankelijk Delft.

In de tekst beschrijft de heer Stoelinga zijn visie op de gang van zaken rond het inleidende verzoek tot een referendum over het nieuwe stadskantoor. De heer Stoelinga beschrijft hierbij ook feitelijke onjuistheden over de taak en rol van de raadsgriffier. Het presidium, en meer in het bijzonder de presidiumvoorzitter, vervult namens de gemeenteraad de werkgeversrol van de raadsgriffier. Wij zien ons genoodzaakt deze onjuistheden te corrigeren.

De heer Stoelinga doet voorkomen dat de griffier een taak heeft bij het formuleren en indienen van het inleidend verzoek. Volgens de Delftse referendumverordening is het de referendumkamer die voor de gemeenteraad toetst of een verzoek referendabel is. De griffier heeft hierin geen taak om te adviseren aan raadsleden, mede omdat raadsleden zelf geen inleidend verzoek tot een referendum kunnen indienen. Deze procedure moet de heer Stoelinga bekend zijn.

Mogelijk is er sprake van teleurstelling, ook bij raadsleden, over het afwijzende advies van de referendumkamer. De heer Stoelinga wekt nu de suggestie dat er opzet in het handelen van de griffier zou zijn geweest omdat, volgens zijn conclusie, ?de tekst niet voldoet aan de criteria waaraan ze moet voldoen?. Volgens het presidium zijn deze suggestie en conclusie onjuist en onterecht. Het presidium beoordeelt de publicatie hiervan als ongepast.

Met vriendelijke groet,

Namens het presidium van de gemeenteraad Delft,

Ron Witsenboer
waarnemend voorzitter