logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


maandag | 22 november 2010 | 00:00 |

-----Oorspronkelijk bericht-----
From: Rolf Clason
Sent: Sunday, November 21, 2010 9:24 PM
To: redactie@politiekdelft.nl
Subject: alcoholverbod

D66 en STIP tegen alcoholverbod binnenstad – een kanttekening door Rolf Clason

goudvis
In veel huurcontracten voor flatwoningen is een verbod op het houden van huisdieren opgenomen. De sanctie die hierop staat is meestal ontbinding van het huurcontract en uitzetting. Toch komt de corporatie niet bij een huurder aan de deur met de boodschap: Mevrouw, wij hebben vernomen dat u een goudvis in een kom houdt, dus u moet op de 31e van de volgende maand de woning verlaten.

opportuniteitsbeginsel
Waarom niet? Omdat het verbod slechts een handvat is dat gebruikt kan worden om huurders aan te pakken die overlast veroorzaken door teveel dieren, gevaarlijke dieren of extreem-hinderlijke dieren te houden. Alleen in die gevallen wordt het betreffende artikel in werking gesteld. De rechtswetenschap laat deze handelwijze voortvloeien uit het “opportuniteitsbeginsel” en als zodanig is dit ook vastgelegd in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering.

verliefd
Dat is kennelijk ook het uitgangspunt van het Delftse college bij het voorstel dat nu voorligt, om alcoholgebruik in de hele binnenstad te verbieden. Op grond van het opportuniteitsbeginsel wordt straks immers geen vervolging ingesteld tegen het verliefde stelletje dat een rosétje wil drinken in het tegeltuintje (overigens ook verboden maar op grond van het opportuniteitsbeginsel gedoogd) voor hun deur. Voor zover zij geen grove overlast veroorzaken zullen zij, zoals de burgemeester reeds toegelicht heeft, met rust gelaten worden. Personen en groepen echter, die anderen met hun drinkgedrag het leven zuur maken, kunnen wel effectief aangepakt worden, en daar gaat het om.

gelijkheid
Door de laatsten wordt in geval van confrontatie vaak geroepen: En zij dan? (wijzend op het verliefde stel), Gelijke monniken, gelijke kappen! Maar dat heeft alles te maken met artikel 1 van de grondwet, waarin weliswaar wordt gesproken van gelijke behandeling, maar dan wel in gelijke gevallen. (Inderdaad, de overheid mag burgers ongelijk behandelen in ongelijke gevallen!)

verblijfsklimaat
Alcohol is een groot maatschappelijk probleem, ook al kunnen de meeste mensen op een verantwoorde manier met dit genotmiddel omgaan. Delft telt echter 5000 probleemdrinkers, waaronder mensen die uiterst hinderlijk en agressief kunnen zijn voor hun medeburgers. Ik heb als raadslid enige malen met de politie mee mogen lopen en gezien wat een negatieve invloed een relatief klein aantal gebruikers kan hebben op het verblijfsklimaat in het centrum. Ik ben blij met dit voorstel.