logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zondag 21-02-2010 17h30

----- Original Message -----
From: Reinoud Plate
To: prodeo@ziggo.nl
Sent: Monday, February 22, 2010 7:32 PM
Subject: dit is de tekst

Waarom Bas Verkerk (VVD) niet moet worden herbenoemd tot burgemeester van Delft

De burgers van Delft moeten er op kunnen vertrouwen dat het stadsbestuur fatsoenlijk en integer is. Als de burgers denken dat hun stadsbestuurders corrupt zijn en elkaar afdekken, dan verliest het stadsbestuur zijn gezag. De burgers zullen dan steeds minder bereid zijn om gemeentelijke belastingen te betalen en om zich aan de door de gemeente gestelde regels te houden. Als het vertrouwen van de burgers in de integriteit van het stadsbestuur wordt beschaamd, dan dient de gemeenteraad hier krachtig tegen op te treden.

In mei 2005 vond er onder verantwoordelijkheid van burgemeester Bas Verkerk een intern onderzoek plaats naar de vermeende corruptie van oud-wethouder Baljé (VVD) in de gondelaffaire. Het was toen de vraag of burgemeester Verkerk wel de juiste persoon was om dit onderzoek te leiden. Was burgemeester Verkerk geen rechter in eigen zaak? Burgemeester Verkerk was immers met de heer Baljé aanwezig bij de feestelijke ingebruikneming van de gondels. Voorts was burgemeester Verkerk als voorzitter van het college van B&W medeverantwoordelijk voor de subsidieverlening aan Daga. Bovendien is de heer Baljé een partijgenoot van burgemeester Verkerk. Men kon zich dus afvragen of burgemeester Verkerk niet bevooroordeeld en partijdig zou zijn. In ieder geval was er voor burgemeester Verkerk alle aanleiding om zijn onderzoek uiterst zorgvuldig en consciëntieus uit te voeren om alle schijn van partijdigheid te voorkomen.

Inmiddels weten we dat burgemeester Verkerk een onzorgvuldig onderzoek heeft uitgevoerd. Burgemeester Verkerk heeft de gemeenteraad ook belangrijke informatie onthouden over o.a. de verklaring van ambtenaar Speetjens. Bovendien heeft burgemeester Verkerk de gemeenteraad misleid door een hele verkeerde definitie van corruptie te gebruiken. Er was voor de gemeenteraad daarom alle aanleiding om tijdens het raadsdebat op 3 november 2005 het vertrouwen in burgemeester Verkerk op te zeggen.

De gemeenteraadsfracties van CDA, SP, de partij van Stoelinga, en Stadsbelangen dienden op 3 november 2005 terecht een motie van afkeuring tegen burgemeester Verkerk in. Helaas hebben de collegepartijen en de ChristenUnie tijdens deze gemeenteraadsvergadering een diepe buiging gemaakt voor burgemeester Verkerk. Burgemeester Verkerk hoefde van de collegepartijen en de ChristenUnie niet eens sorry te zeggen. Burgemeester Verkerk zei naar aanleiding van de geuite kritiek slechts: “ik voel dat ook wel”. De collegepartijen en de ChristenUnie pikten dit van burgemeester Verkerk. In de Tweede Kamer hebben we tenminste nog een sorry-democratie. In de gemeenteraad van Delft zitten we met een ik-voel-dat-ook-wel-democratie.

De burgers van Delft kunnen alleen maar concluderen dat er in het stadhuis aan vriendjespolitiek wordt gedaan en dat de collegepartijen en de ChristenUnie de fouten van Bas Verkerk vergoelijken. Het vertrouwen van de burgers in een integer en fatsoenlijk stadsbestuur is door Bas Verkerk heel ernstig beschaamd. Bas Verkerk behoort daarom niet te worden herbenoemd tot burgemeester van Delft.

Mocht u van plan zijn om op 3 maart CDA, GroenLinks of Stadsbelangen te stemmen, bedenkt u zich dan wel dat dit een stem is om Bas Verkerk te handhaven als burgemeester van Delft.

Reinoud Plate