PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschiktPortefeuilleverdeling college 2006-2010

Bas Verkerk, burgemeester
∑ Openbare orde en veiligheid
∑ Milieutoezicht
∑ Internationaal beleid
∑ Dagelijks bestuur Haaglanden
∑ Bestuurlijke vernieuwing
∑ Juridische zaken
∑ Inkoop
∑ Commissie voor de straatnaamgeving

Dick Rensen (PvdA), 1e loco-burgemeester
∑ Wonen, zorg en welzijn (incl. WMO)
∑ Sport
∑ Jeugd en onderwijs
∑ Volksgezondheid
∑ Integratie en inburgering
∑ Onderzoek en statistiek
∑ Stedelijke vernieuwing
∑ Project: Poptahof

Ronald Vuijk (VVD), 2e loco-burgemeester
∑ Economische zaken
∑ Kennisstad
∑ Publieke dienstverlening
∑ Gemeentelijke huisvesting
∑ Informatie- en communicatietechnologie
∑ Projecten: Technopolis, Schieoevers en Harnaschpolder

Saskia Bolten (GroenLinks), 3e loco-burgemeester
∑ Inkomen, arbeidsmarkt en emancipatie (incl. Combiwerk)
∑ FinanciŽn, belastingen en nutsbedrijven
∑ Communicatie
∑ Midden-Delfland
∑ Project: Bomenwijk

Anne Koning (PvdA), 4e loco-burgemeester
∑ Ruimtelijke ordening
∑ Verkeer en vervoer
∑ Wijkzaken en stadsbeheer
∑ Toezicht en handhaving openbare ruimte
∑ Vastgoed en grondzaken
∑ Project: Spoorzone

Lian Merkx (STIP), 5e loco-burgemeester
∑ Milieu en duurzame ontwikkeling (incl. dierenwelzijn)
∑ Cultuur (incl. cultureel erfgoed, VAK)
∑ Binnenstad
∑ Recreatie en toerisme
∑ Personeel en organisatie
POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl