koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP

 


27 juli - 3 augustus 2020 00h01 week 31 politiekdelft.nl    TOP

redactie politiekdelft.nl door harrie fruyt van hertog

woensdag 29 juli 2020 21:45 week 31 politiekdelft.nl    TOP

delft-

Jan Peter de Wit, Martin Stoelinga, Polle Eduard en Harold Gabeler.

(Hillenius 1097) Over de droom van een grote stadspartij

Arie van der Veen, webcolumnist

Bron:
https://www.linkedin.com/pulse/hillenius-1097-over-de-droom-van-een-grote-arie-maarten-van-der-veen

Terwijl de zon zich rustig over het Reestdal uitstrekt, speelt de ontwikkeling van de lokale politiek in Delft door mijn hoofd. Of te wel hoe zal het gaan met de nieuwe grote stadspartij van Martin Stoelinga, onze Roomse jongen, Jan Peter de Wit, de nucleaire autist, en Trix Stoop de vriendelijke reus en Aad Meuleman, de nijvere pennenlikker. In Delft worden twee fracties bijeen gebracht en zoals te doen gebruikelijk valt er één fractie buiten, namelijk die van Moeder en dochter Gaal-Timmermans. Ik zou zeggen haal die er ook bij. Samen willen zij als grote fractie straks na de verkiezingen toegelaten worden tot de macht. Vol bravoure hebben zij zich nu getooid met het epitheton van grote stadspartij.Ze vergeten nog één stadspartij, namelijk die van de studenten STIP. En als Delft zich planologisch doorzet kan dat straks wel eens de grootste partij zijn. Voorlopig dromen Stoelinga en de Wit c.s. van Deventer, Alkmaar en vele andere steden waar de lokale partijen de grootste zijn. En natuurlijk hebben ze Leefbaar Rotterdam in gedachten dat in 2002 de PvdA vermorzelde en één klap de grootste werd. Ook in Delft blijft dat dromen.

Een grote stadspartij heeft een programma nodig, net zo goed als een autoverkoper een auto. Zoals accountmanager Hugo de Jonge het programma van Pieter Omtzigt, wat Marja ook over haar discipel zegt. Met alleen mooie schoenen redt men het niet. Bij gebrek aan inhoud kom ik de partij in Delft tegemoet. Ik haal mijn oude bouwstenen uit 2010 voor Delft *1) erbij. En daarvan was het uitgangspunt de drieslag Delft: Koninklijk, Gezellig en Innovatief en daar draait het om.

Delft is onder Marja van Bijsterveldt ontwikkeld van het lachertje van de Metropool Rotterdam-Den Haag tot een kansrijke partner. Jan van Zanen en Aboutaleb bieden Marja een luisterend en welwillend oor. Maar dan moet Delft wel aanpakken. Ik heb de volgende 10 punten:

1. Ruimtelijk moeten de buitenwijken van Rijswijk, Rijswijk-Buiten en Vrijenban, samen met Emerald van Pijnacker-Nootdorp onder regie komen van Delft. En op termijn fuseren.

2. De stedelijke ontwikkeling in Delft moet de hoogte in. De Nieuwe Kerk vormt de punt, maar is niet het hoogtepunt van de stad. Meer inwoners in de hoogte levert meer geld per inwoner in het gemeentefonds.

3. Bij de samenwerking met de TU-Delft staat het maatschappelijke rendement voorop. Investeren van kennis in de mensen in de stad. Vooral in Voorhof. Buitenhof, Poptahof en een beetje Tanthof.

4. Stop de verkamering en verloedering in de stad door de studenten. Sommige wijken in Delft zien er niet uit. En het oog wil ook wat. Al is het maar op Funda.

5. Studenten zijn niet de baas in de stad. Neem een voorbeeld aan Gouda met zijn gezellige Markt. En stop met zeuren dat Delft zonder de TU het nieuwe Gouda is.

6. Maak met studentenverenigingen afspraken over hun gedrag in de publieke ruimte Corpsballen horen binnen de muren en niet in konijnenpakken op straat.

7. Werk aan integratie en migratie. Delft kent meer dan 100 nationaliteiten en die verdienen allen een plaats in de stad. Stop met Islambashing en PVV-imitatie.

8. Respecteer de plaats en rol van kerken en moskeeën. Deze blijven cement in de samenleving.

9. Voer echte politiek op ruimtelijke ordening. Met een visie op het geheel in plaats van de focus op de postzegel.

10. Mijd de auto uit de binnenstad, maar maak van de automobilist geen melkkoe.

Zo maar 10 bouwstenen voor de grote stadspartij. En daarin hoort ook: Horen, roepen, getuigen en dienen. En vooral Zien. Zien wat er gebeurt in het kleine, zonder het zicht op het grote te vertroebelen.

Delft is Koninklijk, met het Prinsenhof en de Grafkelder. Uniek en centraal in de Metropool. Gezellig, rond de markt en in de binnenstad en tenslotte innovatief, de onbeperkte denkkracht van de TU. Het gaat er om verbinding te leggen tussen die drie. En daarin ligt de kracht en taak van een stadspartij. Stop met ruzie, ga regeren, En dat begint bij de inhoud.

Martin Stoelinga gaat bijna bij zijn vaderen te rusten en wie komt er in zijn plaats. Dat is nog de vraag. Heel de wonden en ga samen. Gun Gala ook een plekje aan boord want alle stemmen tellen. En zo werd het toch nog gezellig in Politiek Delft. Of het er ook Koninklijk en Innovatief tekeer gaat blijft de vraag. Delft het ga je goed. Groeten uit Hardenberg, daar is het CDA gelukkig met 11 zetels nog de grootste. Omtzigtland. Een mooie ambitie voor Martin c.s.

*1) naar Bouwstenen voor Delft http://www.politiekdelft.nl/bouwstenen_voor_delft_vd_veen.html#bouwstenen26102009
dinsdag 28 juli 2020 14:09 week 31 politiekdelft.nl    TOP

delft-

(Hillenius 1096) Retour Delft

Arie van der Veen, webcolumnist

Bron:
https://www.linkedin.com/pulse/hillenius-1096-retour-delft-arie-maarten-van-der-veen

Dezer dagen maakte in een sentimentele tour van Rijswijk naar Delft. Na Deventer mijn meest geliefde woonsteden. Maar Delft is voor mij bijzonder daar maakte ik kennis met de echte stadspolitiek, na 10 jaar dorpspolitiek in Deventer.

Ruim 10 jaar geleden schreef ik mijn eerste webcolumn voor Politiek Delft. Mijn politieke thuishaven onder leiding van Harrie Fruyt. En wie dat wil kan mijn verzamelde werken daar nog teruglezen. Delft werd in die tijd geregeerd door de bijna altijd afwezige Bas Verkerk. Geen grote vriend van mij, maar weggestuurd uit Delft wegens gebrek aan charisma. Maar wel met de koninklijk huisorde omdat hij zo goed op de grafkelder lette. Sinds zijn vertrek is Delft opgebloeid onder leiding van Marja van Bijsterveldt. En waar Bas mij de deur wees, nodigt Marja mij bij haar thuis uit op de Oude Delft. En Bas maar bedelen bij de commissarissen om een waarnemerschap. Het lijkt wel of hij nu een algemeen gemeenteverbod heeft. En de Algemene Rekenkamer werd ook al niks

Wat een heerlijke chaos dat politiek Delft. Waar is iedereen gebleven ? Milene Junius slijt haar dagen in Hellevoetsluis. Jeroen van Oort heeft zichzelf geparachuteerd naar Utrecht en zingt daar de lof des Heeren bij de CU. Saskia Bolten droomde van Steenbergen en Rickie Grashoff van Noord-Brabant allemaal geen succes. Ernst Damen keerde terug naar Brabant en Lennaert Harpe geniet in het oude appartement van Marja aan de Oostsingel.

Niks veranderd zijn mijn vrienden Aad van Tongeren en roulerende Rob van Woudenberg. Zij houden de kaars van het geloof in de politiek brandend. En zo waar het CDA heeft weer nieuwe leden. Mijn geestelijke raadslieden Tjeerd Visser en Henk Liefting hebben Delft verlaten. Tjeerd is bijna Bisschop in Dordt (vicaris-generaal) en Liefting bedient de oudjes in Reeuwijk. Hij waarschuwde mij nog voor het tere fundament van Hugo de Jonge. En daarmee bedoelt hij niet alleen zijn schoenen.

Ik schreef 10 bouwstenen voor Delft, maar niemand durfde ze uit te voeren. Hoon en smaad was mijn deel. Maar de victorie kwam later na mijn boeteretraite in Zoetermeer. Ik had het allemaal toch wel aardig op een rijtje. Jan Peter Balkenende kan er over mee praten. En ik kreeg later de complimenten van Wim Mateman, wethouder in Rijswijk. Ik had Rijswijk behoed voor een misstap om samen te gaan met het toen failliete Delft.

En dan zou ik bijna de stadspartijen vergeten. Mijn vrienden Stoelinga en De Wit, en vriendinnetje Gala. Wat moeten we er mee ? Zij gaan samen met Aadje Meuleman en Trix Stoop, Wat moet dat worden ? Hebben ze inhoud behalve de raadsvergoeding opstrijken en frauderen met de fractievergoeding. Waar is de accountantsverklaring ? Wat is hun missie ? Ik zou zeggen: lees mijn Bouwstenen nog maar eens die kunnen zo in hun programma. Ik schonk Martin Stoelinga indertijd een Kinderbijbel. Goed het verhaal lezen over Kain en Abel. Ben ik mijn broeders hoeder ? vroeg Kain aan de Heere nadat hij Abel vermoord had. En zo is het ook in de politiek. Je broeder hoeden en af en toe er één uitschakelen. Daar is Martin goed in. En verder wens ik hem Gods zegen en nabijheid met zijn prostaatkanker. Tijd om te gaan lijkt me. De Wit is nog altijd goed bezig op zijn vrachtwagen en met het bestrijden van klein onheil. Aadje Meuleman kan goed de administratie bijhouden van de grote stadspartij. Ik gun ze van alles, maar een succes zal het niet worden. 10 jaar en drie Gondels te laat.

Delft de trotse Prinsenstad, centrum van de metropool met Marja als een moderne Jeanne d'Arc. Zij weet hoe de hazen lopen in de politiek. Hoewel ze met Hugo de Jonge op een gemankeerd paard wedt. Wat ben ik Harry dankbaar dat ik mocht schrijven op zijn site. Met plaatjes van Heidstra. En wat geniet ik nog steeds van de plakjes worst van Kees Verbree. Warm aanbevolen !

10 jaar columns op Internet. Ik word de nieuwe Abraham Kuyper genoemd. Die had er 10.000. Of ik dat wil of kan halen weet ik niet. Maar Delft was het begin. En zal niet mijn einde zijn. Ik ben geen Willem van Oranje., maar wel van Je maintiendrai.

P.S. Dank aan de firma Kloeg voor het jacquet en de ministersteek. Wie weet komt die nog eens van pas.
VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP    .    ..