koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


 politiekdelft.nl    TOP

 

KANDIDATEN KIESLIJSTEN 2018

DELFTSE PARTIJ PROGRAMMA'S 2018-2022


maandag 19 februari 2018 00h03 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-havenstraat_000_avalex_legen_ondergrondse_container_20150426112839

Delft. Ondergrondse containers in de Havenstraat.

Het Nieuwe Inzamelen - AVALEX

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Aan: Info <info@avalex.nl≶
Datum: 18 februari 2018 om 11:25
Onderwerp: RE: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

aan: info@avalex.nl tav de directie van Avalex

hi wouter wullems, medewerker klantenservice

Dank voor het uitgebreide antwoord.
Rotterdam kiest definitief voor nascheiding.
Evenzo Den Haag, de boten met vuilcontainers varen door Delft op weg naar de AVR.
Meer zeg ik er maar niet over, dat moet de Delftse politiek maar doen.
Ik ben niet thuis in de afvalmarkt.
De Europese Unie moet dan maar even wachten.

Nogmaals ik ben niet van plan wandelingen te gaan maken met zakjes vuil.
2 x 140 = 280 meter is me gewoon te ver.
Alles is bij mij restafval en dat blijft zo.
Ik ben daar niet de enige in die zo handelt.
Ik vind afval scheiden ook heel belangrijk, vooral nascheiden.

Contact opnemen met de gemeente is gaande.
Mijn eerste email komt op de lijst van ingekomen stukken.
De politiek moet de kwestie maar oppakken.
Zie verder mijn dossier Avalex
http://www.politiekdelft.nl/dossier-avalex.html.
Hier staat ook wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's voor GR2018 hebben geschreven over Avalex.

Het afkeuren van de PMD-container kan Avalex voorkomen door de afvalcontainer terug te plaatsen en een losse PMD op straat.
Ik betaal afvalstoffenheffing om afval en grondstoffen af te voeren dus er is geld om overal de afval containers te handhaven.
De PMD moet gewoon bekostigd worden uit de opbrengsten van de grondstoffen.
Lukt dat niet dan is dat niet mijn probleem.
Misschien kan de Europese Unie de tekorten afdekken?

gr
harrie fruyt van hertog

-----------------------------------------------------------------------

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Info <Info@avalex.nl>
Aan: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 16 februari 2018 om 15:48
Onderwerp: RE: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

Goedemiddag meneer Fruyt van Hertog,

Bedankt voor uw bericht. De Europese Unie heeft als doelstelling om in 2020 naar 100 kg restafval per persoon te komen. Dat percentage halen we op dit moment op Europees en op landelijk niveau nog niet. De aangesloten gemeenten en Avalex hebben besloten om met Het Nieuwe Inzamelen alvast een grote stap te zetten in het gescheiden inzamelen. Op dit moment is er onvoldoende nascheidingscapaciteit ondanks de omschreven initiatieven. Het opzetten van een nascheidingsinstallatie, waar u het over heeft, vraagt al snel een investering en een locatie om een dergelijke installatie te bouwen in het Avalex-werkgebeid is niet snel gevonden. Wachten op een nascheidingsinstallatie in de omgeving is geen optie, want dan behalen we de doelstelling niet. Daarnaast geeft afvalscheiding aan de bron op dit moment de beste resultaten. Dit komt omdat de kwaliteit slechter is bij nascheiding, waardoor de opbrengst ook minder is.

Als u PMD, GFT en papier scheidt, zult u zien dat er veel minder restafval overblijft. Hierdoor zijn dit geen dagelijkse wandelingen met zware zakken. Het grote aantal restafvalcontainers wordt dan overbodig. Dit is de reden dat locaties voor grondstoffen dichtbij huis zijn geplaatst en de restcontainer is verplaatst. Deze blijft op loopafstand van uw woning (zie de kaart hieronder). De restafvalcontainer op Schimmelpenninckstraat 2 is 140 meter van uw woning verwijderd. Aangezien er momenteel aan de locaties gewerkt wordt, kan het zijn dat de huidige situatie niet verschilt met ons plan. We zullen dit natuurlijk zo spoedig mogelijk realiseren.

Jammer dat u het scheiden van afval niet net zo belangrijk vindt als wij. Wanneer bewoners zakken met restafval in de PMD container deponeren, zal onze afvalverwerker de lading die hieruit komt helaas af moeten keuren en wordt dit verbrandt met het restafval. Hierdoor kan het niet meer gerecycled worden en daarmee wordt het 'werk', zoals u het omschrijft, van welwillende bewoners teniet gedaan.

Wij begrijpen uiteraard dat er ouderen en mindervaliden in de wijk wonen die het moeilijker vinden om hun restafval naar een ondergrondse container in de wijk te brengen. Mocht het in individuele gevallen niet lukken, dan kunnen die bewoners contact opnemen met de gemeente. Op deze manier kunnen wij hen helpen.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag!

Met vriendelijke groet,

Wouter Wullems
Medewerker Klantenservice
Avalex, Laan van 's-Gravenmade 9, 2495 BD Den Haag


maandag 19 februari 2018 00h02 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinsb20180217

Dweilen met de kraan open?

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft

Op papier loopt de uitstroom van statushouders, na afronding van de inburgeringscursus van een half jaar, naar de reguliere voorzieningen prima in Delft. Maar hoe is de praktijk echt! Het platform Welkom in Delft stelt in een brief aan burgemeester van Bijsterveldt dat veel statushouders, na een half jaar van intensieve begeleiding tijdens de inburgeringscursus, deze mensen nog niet in staat zijn de weg te vinden in onze Delftse samenleving.

In deze brief staat ook dat de statushouders feitelijk uit beeld zijn van de professionals en dat nergens een overzicht is van hoe het met hen gaat: mentaal, emotioneel, sociaal, fysiek en materieel. Afgelopen 4 jaar hebben we weinig gehoord, ook niet van andere politieke partijen in Delft, want het ging zogenaamd goed in Delft. Maar nu blijkt dat we in Delft een gigantisch probleem hebben.

Inmiddels heeft Stadsbelangen Delft de laatste tijd letterlijk ondervonden, dat als je kritiek levert op de wijze waarop integratie plaatsvindt, of liever gezegd niet plaatsvindt, dat je al gauw de stempel van discriminatie opgelegd krijgt, vooral uit de linkse hoek.

Maar ook D66 kan er wat van en probeert onze partij nu te beschuldigen van het trekken van PVV-kiezers. Kennelijk is deze partij bang dat zij niet meer de grootste partij van Delft worden straks. Dat zou nog terecht zijn ook. Deze partijen kijken graag de andere kant op als deze problemen aan de orde worden gesteld. Stadsbelangen Delft niet.

Wij benoemen niet alleen het probleem, maar proberen hiervoor ook oplossingen te vinden. Daar zijn de mensen waar het om gaat mee geholpen. Onze grote ergernis is, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma, dat we mensen gevangenhouden in een uitkering in plaats van daadwerkelijke laten re-integreren in de Delftse samenleving. Het is mooi dat collegeleden, als weer een aantal mensen de inburgeringscursus hebben afgerond, met hen voor de b├╝hne op de foto gaan. Maar de harde werkelijkheid is, dat men de mensen waar het om gaat na een half jaar niet meer in beeld heeft. En dat na een half jaar peperdure begeleiding.

Maatschappelijk gezien, is dit ernstig, want deze mensen vertoeven wel in onze Delftse samenleving en niemand weet wat ze doen, zo staat klip en klaar in de brief aan de burgemeester. De statushouders zouden te maken hebben met schulden, de Nederlandse taal niet beheersen, opvoedings- en huisvestingsproblemen hebben. Dat is nogal wat.

Stadsbelangen Delft geeft al lange tijd aan dat je deze mensen duidelijk moet maken wat de voorwaarden zijn om in de Delftse samenleving goed te kunnen functioneren. Na een half jaar begeleiding, dat overigens inderdaad te kort is, begint de integratie pas en daar moet stevig op ingezet worden. Het wordt tijd dat men in ieder geval aan de statushouders uit gaat leggen, dat als ze gelijk behandeld willen worden, zij beter hun stem op 21 maart 2018 op Stadsbelangen Delft kunnen uitbrengen.

We zien de verbaasde reacties al komen van PvdA, D66, Groen Links en natuurlijk daar achteraan STIP, maar Stadsbelangen Delft laat niemand aan haar lot over en ook statushouders niet. Maar niets is vrijblijvend.

Stadsbelangen Delft vindt in ieder geval wel dat het niet zo kan zijn, dat men gewoon met behoud van uitkering, want wellicht zijn deze mensen daar nog wel in beeld, door Delft rondlopen zonder dat er naar hen wordt omgekeken. Dat is ook maatschappelijk ontoelaatbaar. Ook in deze verkiezingstijd gaat Stadsbelangen Delft graag met iedereen de discussie aan over dit onderwerp.

Tenslotte moet dan in diezelfde discussie het ook mogelijk zijn om van deze professionele begeleidingskantoren, ook enige vorm van resultaatsverplichting te kunnen eisen. Op deze manier heeft een eerste half jaar of zelfs eerste jaar van intensieve begeleiding voor zeer hoge kosten geen zin. Wij noemen dat, ondanks alle goede bedoelingen, dweilen met de kraan open. En dat is niet waar Stadsbelangen Delft voor staat.

Stadsbelangen Delft kiest voor een beleid, waar duidelijkheid voorop staat, mensen langer begeleid moeten worden en mensen die daadwerkelijk willen, worden geholpen. Dat is uiteindelijk Het beste voor Delft!


maandag 19 februari 2018 00h01 week 8 politiekdelft.nl    TOP

Energierekening stijging 2018 is €19,56 door precariobelasting

Jan Peter de Wit, raadslid OD

... Delft harkt via de energie rekening in 2018 zo'n 2 miljoen euro binnen.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2008_02_29.html

TOP