logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


----- Original Message -----
From: Onafhankelijk DelftOD
To: ...
Cc: ... prodeo@wanadoo.nl
Sent: Tuesday, March 16, 2010 10:57 PM
Subject: RE: Persbericht ONAFHANKELIJK DELFT

Geachte redacties,
Hierbij een persbericht namens Onafhankelijk Delft betreffende de uitspraak van het Haagse hof van Justitie in de procedure oud-wethouder tegen voormalig fractievoorzitter Leefbaar Delft.

Op 16 maart heeft het Haagse hof de vordering tot schadevergoeding van oud-wethouder [Baljé] uit de gemeente Delft tegen de oud-fractievoorzitter van de politieke partij Leefbaar Delft [Martin Stoelinga] afgewezen.

Het hof vindt dat de publicaties van de fractievoorzitter over de wethouder , ondanks de felle toonzetting daarvan als een geoorloofde bijdrage aan het politieke debat moeten worden beschouwd. De grenzen van de vrijheid van meningsuiting zijn daarmee niet overschreden. De fractievoorzitter had als volksvertegenwoordiger namelijk een ruime vrijheid om de door hem bedoelde zaken in het openbaar aan de orde te stellen.

De veroordeling van Leefbaar Delft ten aanzien van een aantal publicaties blijft echter in stand, omdat hierin in een eerder stadium geen hoger beroep werd aangetekend.

Martin Stoelinga, de huidige fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft, heeft hiermee een lange juridische strijd gewonnen.

Na veertien rechtzaken heeft het recht uiteindelijk gezegevierd !

Het behoeft geen betoog, dat Martin Stoelinga zeer verheugd is met deze uitspraak. Hij bezint zich op dit moment over claims tegen personen en instanties die in feite steeds "de tegenpartij" waren. Martin noemde vanuit zijn verblijfadres met name burgemeester Bas Verkerk, uiteraard oud-wethouder Baljé en de huidige fractievoorzitter van Leefbaar Delft Jan Peter de Wit.

Eén van de heikele punten is de financiële bijdrage, genoemd werd 15.000 euro, die oud-wethouder Baljé van het college van B&W van de gemeente Delft heeft ontvangen als "rechtsbijstandvergoeding" om de goede naam en faam van het college te verdedigen.

Raadslid Martin Stoelinga heeft op geen enkele wijze financiële bijstand ontvangen, noch namens de raad noch namens welke gemeentelijke instantie dan ook. De juridische kosten voor Martin Stoelinga bedragen inmiddels een paar ton.

De geleden emotionele schade, ook voor zijn gezin, is uiteraard niet in cijfers uit te drukken, maar kan eveneens een claim opleveren. Binnenkort zal hierover meer duidelijkheid ontstaan.

Wij bedanken diegenen die Martin binnen een dag reeds gelukwensten. De ruime steun van al die kiezers die het vertrouwen in Martin uitdrukten in een winst van drie zetels was al een morele opsteker; de uitspraak van vandaag maakt het allemaal nog veel mooier.

Jolanda Gaal en Jos van Koppen [raadsleden Onafhankelijk Delft]