logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| woensdag 03-03-2010 00h00


----- Original Message -----
From: Ned. Klokkenluiderspartij
To: Max van Friesland Media
Cc: INFO@KLOKKENLUIDERSPARTIJ.NL
Sent: Wednesday, February 24, 2010 10:40 PM
Subject: PERSBERICHT: NKP DAAGT STAAT VOOR EUROPESE RECHTERS

Max, Zou je dit persbericht kunnen verzenden?

P R E S S M E S S A G E
P E R S B E R I C H T
Leeuwarden, 23th february 2010

EUROPEAN AND DUTCH WHISTLEBLOWERS PARTY CHALLENGE STATE TO EUROPEAN COURT.
The whistleblowers parties are taking the state to court in a row over political fundings.

The whistleblowersparty will argue that they face discrimination because existing national political parties get state funding to help pay for their campaign but new political parties have to pay all the costs themselves. This conflicts with the constittution and European treaties according to the Whistleblowersparty.

EUROPESE EN NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ DAAGT STAAT VOOR EUROPESE RECHTERS
Vanwege de ongelijke behandeling door de staat door de weigering nieuwe politieke partijen te subsidi?ren daagt de Europese en Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP) de staat voor Europese rechters.

Bij de afgelopen Europese Parlementsverkiezingen van 4 juni 2009 nam de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) als Europese Klokkenluiders Partij (EKP) deel aan de verkiezingen en was de grootste van de nieuwe partijen en wist van de nieuwe partijen de meeste stemmen te behalen.

Nieuwe partijen worden zowel door de Rijksoverheid als door de decentrale overheid al jarenlang van overheidsfinanci?n onthouden. Dit druist in tegen zowel de democratie beginselen, de Nederlandse Grondwet als de Europese verdragsregels.

In opdracht van de Klokkenluiderspartij heeft Prof. Mr. A.Q.C. Tak een rapport vervaardigd die dit standpunt bevestigd. Na de val van het kabinet vindt de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) het opportuun om deze jarenlange niet-democratische boycot voor het voetlicht te brengen bij de Europese rechters van het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. Daarnaast zullen klachten aanhangig worden gemaakt bij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Ombudsman.

Meer informatie via onder andere de website: www.klokkenluiderspartij.nl
Het rapport van Prof. Mr. A.Q.C. Tak is te verkrijgen via de perswoordvoerder van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP).

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie:
1. Dit persbericht wordt als gezamenlijk persbericht verzonden
2. Neem voor meer informatie contact op met de perswoordvoerder: +31 (0)6 81479830 of +372 56 398839 of +33 (0)6 75870323
3. www.klokkenluiderspartij.nl

Met vriendelijke groet en hoogachting,
PARTIJSECRETARIAAT EUROPESE KLOKKENLUIDER PARTIJ (EKP)

J. Wiersma
(voorzitter/Penningmeester)

A. Polak
(secretaris)
--------------------------------------------------------------------------------

************************************************************************
EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP)
THE EUROPEAN WHISTLEBLOWERS PARTY
http://www.europeseklokkenluiderspartij.nl
info@klokkenluiderspartij.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit elektronisch bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.
Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit bericht contact op te nemen met afzender.

No rights can be derived from this message.
This electronic message is intended only for the addressee.
Should you have received this message in error, you are kindly requested to delete it and inform the sender.
Should you question the accuracy or the completeness of this message, you are advised to contact the sender.
************************************************************************

--------------------------------------------------------------------------------

Max, Zou je dit persbericht kunnen verzenden?

P R E S S M E S S A G E
P E R S B E R I C H T
Leeuwarden, 23th february 2010

EUROPEAN AND DUTCH WHISTLEBLOWERS PARTY CHALLENGE STATE TO EUROPEAN COURT.
The whistleblowers parties are taking the state to court in a row over political fundings.

The whistleblowersparty will argue that they face discrimination because existing national political parties get state funding to help pay for their campaign but new political parties have to pay all the costs themselves. This conflicts with the constittution and European treaties according to the Whistleblowersparty.

EUROPESE EN NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ DAAGT STAAT VOOR EUROPESE RECHTERS Vanwege de ongelijke behandeling door de staat door de weigering nieuwe politieke partijen te subsidiŽren daagt de Europese en Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP) de staat voor Europese rechters.

Bij de afgelopen Europese Parlementsverkiezingen van 4 juni 2009 nam de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) als Europese Klokkenluiders Partij (EKP) deel aan de verkiezingen en was de grootste van de nieuwe partijen en wist van de nieuwe partijen de meeste stemmen te behalen.

Nieuwe partijen worden zowel door de Rijksoverheid als door de decentrale overheid al jarenlang van overheidsfinanciŽn onthouden. Dit druist in tegen zowel de democratie beginselen, de Nederlandse Grondwet als de Europese verdragsregels.

In opdracht van de Klokkenluiderspartij heeft Prof. Mr. A.Q.C. Tak een rapport vervaardigd die dit standpunt bevestigd. Na de val van het kabinet vindt de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) het opportuun om deze jarenlange niet-democratische boycot voor het voetlicht te brengen bij de Europese rechters van het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. Daarnaast zullen klachten aanhangig worden gemaakt bij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Ombudsman.

Meer informatie via onder andere de website: www.klokkenluiderspartij.nl Het rapport van Prof. Mr. A.Q.C. Tak is te verkrijgen via de perswoordvoerder van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP).

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie:
1. Dit persbericht wordt als gezamenlijk persbericht verzonden
2. Neem voor meer informatie contact op met de perswoordvoerder: +31 (0)6 81479830 of +372 56 398839 of +33 (0)6 75870323
3. www.klokkenluiderspartij.nl

Met vriendelijke groet en hoogachting, PARTIJSECRETARIAAT EUROPESE KLOKKENLUIDER PARTIJ (EKP)

J. Wiersma
(voorzitter/Penningmeester)

A. Polak
(secretaris)

? ************************************************************************
EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) THE EUROPEAN WHISTLEBLOWERS PARTY
http://www.europeseklokkenluiderspartij.nl info@klokkenluiderspartij.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit elektronisch bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te
vernietigen en de afzender te informeren.
Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit bericht contact op te nemen met afzender.

No rights can be derived from this message.
This electronic message is intended only for the addressee.
Should you have received this message in error, you are kindly requested to delete it and inform the sender.
Should you question the accuracy or the completeness of this message, you are advised to contact the sender.
************************************************************************