logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


maandag | september 2010 | 13:00 |
CENSUUR DOOR BOLTEN TZT AAN BANDEN

delft logo_nationale_ombudsman.jpg

"Correspondentie aan de Raad en B&W"

From: bureau@nationaleombudsman.nl
Sent: Monday, September 20, 2010 12:13 PM
To: redactie@politiekdelft.nl
Subject: Gemeente Delft/dossier 2010.10283

Geachte heer Fruyt van Hartog,

In uw e-mailbericht klaagt u over de wijze waarop de gemeente Delft informatie verstrekt over aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verstuurde correspondentie. Graag zou u zien dat er een landelijke uniforme regeling komt.

Ik kan u meedelen dat de Nationale ombudsman binnenkort samen met enkele gemeenten een klein project start om te komen tot een uniforme regeling voor de afhandeling van aan de gemeenteraad gerichte brieven en de openbaarmaking daarvan via Internet. Het blijkt dat er verschillende, elkaar doorkruisende bepalingen in de Gemeentewet en andere wetten staan over de actieve openbaarmaking van correspondentie en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer daarbij.

Uitgangspunt is te komen tot een regeling waarbij iedere gemeente op dezelfde wijze handelt en het voor burgers duidelijk is waarom brieven wel of niet openbaar worden gemaakt. Naar aanleiding van uw e-mailbericht zullen wij ook de gemeente Delft benaderen om aan bij dit project deel te nemen.

Zodra de resultaten bekend zijn, zal ik u daar nader over informeren.

Met vriendelijke groeten,

De Nationale ombudsman
voor deze

mr. J.A. Prins
senior onderzoeker decentrale overheden

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
T: (070) 356 35 34
E: j.prins@nationaleombudsman.nl


17 september 2010
Een klacht indienen
Wat is er aan de hand
Ik klaag erover dat:

De gemeente Delft verstrekt op haar website geen informatie over wat er gebeurt met een brief of email die een inwoner aan de Raad of B&W stuurt.
De brieven/emails aan de Raad worden gepubliceerd op de DDL (de doorlopende lijst) en de brieven/emails aan B&W soms als ze welgevallig zijn.

Naar eigen goeddunken worden brieven op de DDl door b&w gecensureerd, vooral namen van peronen en ambtenaren worden stelselmatig weggelaten ook als de schrijvers dat wel willen.

Bij veel gemeentes kan je op de website lezen hoe brieven/emails worden afgehandeld. Als schrijver weet je van te voren precies waar je aan toe bent en dat brieven aan de Raad integraal openbaar worden gemaakt zonder tussenkomst van B&W. De gemeentesecretaris en de griffier kennen mijn mening. Een eenmansstadspartij krijgt het ook niet voor elkaar, de rest van de politiek heeft geen interesse.

Het beste zou zijn als er een landelijke regeling (wet) zou komen zodat afhandeling uniform moet plaatsvinden. Bij het VNG kan ik niet terecht als particulier en zelf aankaarten bij de tweede kamer heb ik geen ingangen voor.
Als ombudsman weet je al genoeg van de Delftse bestuurlijke toestanden.
(zie anders www.politiekdelft.nl)

Ik hoor van je.
gr
harrie fruyt van hertog