logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


zondag | 10 juli 2011 | 19:50 |
POLITIEK TRIBUNAAL (5)
'Gids op weg naar de dictatuur'
delft rode_boek.jpg

------------------------------------------------------------------------------
From: Martin Stoelinga
Sent: Sunday, July 10, 2011 7:43 PM
To: griffie@delft.nl
Cc: 'prodeo' ; publieksvoorlichting@tweedekamer.nl ; 'jan peter de wit' ; 'jos van koppen' ; 'J.H. van Oort' ; hc.redactie@ad.nl ; griffie@delft.nl
Subject: FW: antwoord aan presidium

Geachte leden van het presidium van de gemeenteraad van Delft,

Gisteren ontving ik een bericht van u waarin u zich beklaagt over een column van mij op de website van Onafhankelijk Delft. Het gaat over de publicatie ‘Referendum’ van 7 juli 2011. Deze webcolumn zou een overtreding van artikel 5 van de gedragscode van de gemeenteraad van Delft zijn. Er is hier sprake van twee misverstanden. Het eerste misverstand is dat ik de integriteit van de griffier van de gemeenteraad zou hebben aangetast. Dat is niet zo en ik vind bovendien dat de griffier juist wel integer is. Het tweede misverstand is dat ik ooit met deze gedragscode zou hebben ingestemd of dat ik bereid ben om mij aan deze gedragscode te houden. Ook dat is niet zo.

Op 22 mei 2003 heeft de gemeenteraad van Delft met meerderheid van stemmen een gedragscode voor gemeenteraadsleden ingevoerd. Mijn partijgenoten en ik waren het niet eens met deze gedragscode. Uit protest liepen wij voor de stemming over de gedragscode uit de raadszaal. Mijn grootste bezwaar tegen de gedragscode is dat deze gedragscode de vrijheid van meningsuiting veel te veel beperkt. De gedragscode ondermijnt daarom de democratie. Eigenlijk wil ik niet eens van een gedragscode spreken. Een betere naam voor dat document is: Gids op weg naar de dictatuur.

Voorts wijs ik u erop dat uw gedragscode geen geldend recht is waar ik mij aan heb te houden. Uw gedragscode is slechts een afspraak die gemeenteraadsleden met elkaar hebben gemaakt. Van gemeenteraadsleden die niet vrijwillig met uw gedragscode hebben ingestemd kan niet worden verlangd dat zij zich aan uw gedragscode houden. De meerderheid van de gemeenteraad heeft namelijk niet het recht om de vrijheid van meningsuiting van een minderheid naar eigen goeddunken te beperken. U behoort zich dit recht ook niet toe te eigenen. Overigens blijkt regelmatig dat gemeenteraadsleden van de collegepartijen zich ook niet aan de gedragscode houden.

Tenslotte wijs ik u erop dat Nederland heeft ingestemd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is bindend recht waar zelfs u zich aan heeft te houden. De bepaling dat een raadslid de persoonlijke integriteit van leden van het college, raad en ambtelijke organisatie niet onbewezen mag aantasten is in strijd met de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat bleek al op 16 maart 2010 toen het Gerechtshof uitspraak deed in de civiele bodemprocedure over de gondelaffaire. Het groots asociale gedrag van leugenachtige raadsleden en b&W Mocht u niettemin sancties tegen mij treffen vanwege uitlatingen van mij terwijl ik juridisch volledig in mijn recht sta, dan zal ik niet aarzelen om mijn advocaat tegen u in te zetten. Ik dring er daarom bij u op aan om eerst deskundig juridisch advies in te winnen alvorens mij opnieuw met sancties te bedreigen. Het Tribunaal is in Den Haag van deze heb ik nog geen bericht mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Martin Stoelinga