logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


donderdag | 7 juli 2011 | 12:15 |
DEED IE DAT PER ONGELUK, ...
... een blunder van de griffier die ervoor opgeleid is en voor betaald wordt om de stukken op juiste manier de gemeenteraad in te leiden.

delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_westvest_2007_06_referendum.jpg

From: Martin Stoelinga
Sent: Thursday, July 07, 2011 11:26 AM
To: 'prodeo'
Subject: De glibberige politiek in Delft

Na de afwijzing van de VVD november 2010 inzake een voorstel van Onafhankelijk Delft voor een extern onderzoek. Start het glibberige VVD en anderen toch een extern onderzoek. Naar de kosten van het nieuwe stadskantoor .
Hoe belazerd je de burger keer op keer,
Een vraag heb ik voor deze geheimzinnige werkgroep :WAT KOST JAARLIJKS DE GLAZENWASSER?????????????????????? Voor dit prestige project
Martin Stoelinga

Referendum

Ook al zou je het vaak niet zeggen, we leven, in dit langzaam kapseizende land in een democratie. Dat betekent dat de stem van het volk regeert. Nou ja, regeert, een keer per vier jaar mag het stemvee naar de bus om daar, op Middeleeuwse wijze, een vakje rood te maken voor de politicus of politica van zijn of haar keuze. De meeste politici hebben in de maanden voor de stembusgang allerlei beloften gedaan en het stemvee koeien met gouden horens beloofd. Een dag na de verkiezingen blijkt 99% van die beloften vals. De politici gaan weer hun eigen gang en herinneren zich niets meer van wat ze eerder beloofden.

Gelukkig zijn er ook politici, helaas veel te weinig, die niet vanuit een ivoren toren regeren, maar die voeling houden met de mensen die op ze hebben gestemd. Als zij merken dat de regenten het te bont maken springen zij in de bres voor de mensen die hen bij de verkiezingen hun vertrouwen hebben gegeven. Zo mag je de poging van Onafhankelijk Delft zien om te komen tot een referendum over het nieuwe stadhuis. De raadsleden van Onafhankelijk Delft worden dagelijks geconfronteerd met bezorgde Delftenaren die hun onvrede over de komst van een nieuw stadhuis spuien.

De Delftenaar in de straat ziet wel in dat, in een tijd waarin vele miljoenen moeten worden bezuinigd, een stadhuis van 85 miljoen volslagen kranjorum is. Een bedrag van 878 euro per Delftenaar dus. Helaas kijken de regenten daar anders tegenaan. Een referendum dan maar. Vanwege de tijdsdruk die door de gemeente op het al dan niet organsieren van het referendum werd gelegd, moest de fractie van Onafhankelijk Delft in acht uur tijd 350 handtekeningen, compleet met adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van Delftenaren verzamelen. Dat lukte.

Vervolgens de tekst van het referendum ingeleverd met de handtekeninglijsten. Alles buiten adem, maar wel precies op tijd. De griffier, een soort secretaries, de eerste juridische beleidsadviseur van de raad, zou het stuk in de juiste kaders vatten zodat het in de raad kon worden behandeld. Wat blijkt? De tekst voldoet niet aan de criteria waaraan ze moet voldoen. Fout van Onafhankelijk Delft? Misschien, Maar zeker een blunder van de griffier die ervoor opgeleid is en voor betaald wordt om de stukken op juiste manier de gemeenteraad in te leiden.

Deed ie dat per ongeluk, dan wordt het tijd dat de goede man uit zijn winterslaap komt en in elk geval zou een excuus van zijn kant meer dan op zijn plaats zijn en anders, daar moeten we maar niet aan denken.

Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft