logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


maandag | 30 mei 2011 | 16:00 |
IN EN UITGANG KOEPOORTGARAGE
delft willem_naghelstraat_000_verkeersbord_20101009_141531_a.jpg
Delft. In en uitgang van de Koepoortgarage aan de Willem Naghelstraat.

From: Martin Stoelinga
Sent: Monday, May 30, 2011 11:44 AM
To: 'prodeo' Subject: FW: op je website plaatsen!

Burgemeester Bas Verkerk (VVD) moet nu echt aftreden!

De Nationale Ombudsman heeft de gemeente Delft vorige week op de vingers getikt. Hij heeft een rapport geschreven naar aanleiding van een klacht van omwonenden rond de Koepoortgarage. De Ombudsman noemt de manier waarop de gemeente Delft met haar burgers omgaat onbehoorlijk. Hij roept burgemeester Verkerk (VVD) daarom op om maatregelen te nemen. Wat Onafhankelijk Delft betreft is de maat nu echter vol! Burgemeester Verkerk moet nu eindelijk zijn biezen pakken. Wat is er aan de hand?

De gemeente Delft had besloten tot de bouw van de Koepoortgarage in het kader van het autoluw maken van de binnenstad. Daartoe was geregeld dat woningcorporatie Vestia de grond verkreeg waar de Koepoortgarage werd gegraven. Vestia had deze grond vervolgens overgedragen aan een door Vestia opgerichte B.V. Deze B.V. heet Ceres. Ceres groef en bouwde de Koepoortgarage. Vervolgens bouwde Ceres woningen op het dak van de Koepoortgarage. Het was de bedoeling dat Vestia uiteindelijk de woningen ging beheren en exploiteren. De gemeente Delft kocht de Koepoortgarage en verkocht deze garage vervolgens aan Parking Delft B.V. Als er tijdens dit project schade zou ontstaan aan de woningen rond de Koepoortgarage, dan moest Ceres deze schade vergoeden. Ceres had zich hiervoor verzekerd.

De bovenstaande constructie heeft een heel groot nadeel. De belangen van de bewoners rond de Koepoortgarage zijn onvoldoende gewaarborgd. Deze bewoners hebben er recht op dat zij niet hoeven op te draaien voor schade die is veroorzaakt door de bouw van een parkeergarage waar zij niet om hebben gevraagd. Als je schade wilt verhalen, dan zijn er twee dingen belangrijk. Ten eerste moet je kunnen aantonen dat je de schade inderdaad hebt geleden door de bouw van de garage. Ten tweede moet het makkelijk zijn om deze schade echt helemaal vergoed te krijgen. De gemeente Delft had ervoor moeten zorgen dat beide punten uitstekend voor de bewoners waren geregeld voordat er met de bouw van de Koepoortgarage werd begonnen.

De gemeente Delft had alle woningen rond de Koepoortgarage van binnen en van buiten uitgebreid moeten fotograferen. Elke muur, elke vloer, elke tegelwand, elke badkuip, elk raam enz. enz. had moeten worden gefotografeerd. Op deze manier was het makkelijk voor de bewoners geweest om aan te tonen dat een barst in een vloer inderdaad is veroorzaakt door de bouw van de garage. In de huidige situatie kan een technicus beweren dat zo’n barst misschien wel is ontstaan door vocht. Zie dan maar als bewoner je gelijk te krijgen.

Verder had de gemeente Delft ervoor moeten zorgen dat er één loket is waar alle schade kan worden gemeld. Achter dit loket moet een onafhankelijke commissie zitten die de hoogte van de schadevergoeding bepaalt. De gemeente Delft had zich garant moeten stellen dat deze schade inderdaad zou worden vergoed. De bewoners moeten niet worden lastig gevallen met de vraag of de schade door de verzekeringsmaatschappij, door Ceres, door Vestia of door de gemeente Delft moet worden vergoed. Die strijd moet maar aan de andere kant van het loket worden uitgevochten. Bovendien moeten er achter dit loket deskundigen zitten die de bewoners bij calamiteiten de weg wijzen naar bijvoorbeeld nutsbedrijven, de projectontwikkelaar of de aannemers zodat de bewoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

De bouw van de Koepoortgarage heeft ernstige scheurvorming veroorzaakt in omliggende woningen. Er dreigde zelfs even dat huizen zouden instorten of ontploffen. Helaas verkocht wethouder Vuijk (VVD) de bewoners voortdurend smoezen voor citroenen. Zijn eerste smoes was dat de gemeente Delft zich onmogelijk garant kon stellen voor volledige schadevergoeding voor de bewoners omdat dit ongeoorloofde overheidssteun aan de bouwer zou zijn. Dit is een drogredenering. In Middelburg besloot de gemeente na de stillegging van de bouw van een theater in de binnenstad vanwege ontstane schade snel over de brug te komen. Er werd een bedrag van 600.000 euro gereserveerd. Hoewel de gemeente bij uitkering van schade aan de bewoners deze wellicht niet meer zou kunnen verhalen op de bouwers, nam de gemeente bewust dat risico. In tegenstelling tot het stadsbestuur van Delft nam het stadsbestuur van Middelburg dus wel zijn verantwoordelijkheid.

In 2007 kwam er een voorstel dat de gemeente Delft woningen rond de Koepoortgarage zou opkopen als de bewoners dat wilden. Helaas kwam wethouder Ronald Vuijk toen met zijn tweede smoes. De woningen moesten eerst maar eens zes maanden in de verkoop worden gedaan. Zo zou kunnen blijken of de woningen inderdaad onverkoopbaar zijn. Alsof er redelijkerwijs kon worden verwacht dat iemand de woningen op dat moment voor een redelijke prijs wilde kopen.

Tenslotte kwam in juni 2009 de aap helemaal uit de mouw. Wethouder Vuijk besloot toen om geen panden rond de toekomstige Koepoortgarage aan te kopen omdat niet langer was vast te stellen of de huizen onverkoopbaar zijn door de schades of door de economische crisis. Dat was zijn derde smoes om de bewoners niet te hoeven helpen.

Het is duidelijk dat wethouder Vuijk de bewoners rond de Koepoortgarage nooit heeft willen helpen en hen gewoon in de put heeft laten zitten. Het is een kras staaltje van onbehoorlijk bestuur.

Burgemeester Bas Verkerk valt te verwijten dat hij het wanbeleid van zijn partijvriendje Ronald Vuijk nooit heeft gecorrigeerd. Vermoedelijk had burgemeester Verkerk het veel te druk met al zijn bijbanen. Bovendien is burgemeester Verkerk verantwoordelijk voor de bestuurscultuur in Delft waarin onvoldoende blijk wordt gegeven van het besef dat een goede relatie met de burgers noodzakelijk is. Zo noemde hij de burgers van Delft eens “dom”. In zijn nieuwjaarstoespraak in 2006 maakte hij diezelfde burgers voor klagerige zeurpieten uit. Burgemeester Verkerk kan zich deze arrogantie permitteren want de gemeenteraadsfracties van PvdA, GroenLinks, VVD, D66, STIP en Stadsbelangen gehoorzamen hem bijna altijd. Onafhankelijk Delft vindt dat Bas Verkerk nu echt moet aftreden als burgemeester van Delft. Delft verdient een veel betere burgemeester.

Martin Stoelinga

30 maart 2007
Informatie-avond Koepoortgarage
harrie fruyt van hertog