logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


----- Original Message -----
From: prodeo
To: luuk van luyk
Cc: jos van koppen ; jolanda gaal
Sent: Wednesday, March 24, 2010 1:20 AM
Subject: Fw: de brief dd 5 maart 2010 van sietse heidstra aan de gemeenteraad

hi luuk
Wat het tijdelijk presidium met Bas Verkerk als voorzitter allemaal vindt interesseert me weinig.
Het gaat niet over verspreiden van de brief maar vermelding als ingekomen stuk aan de raad.
Ingekomen brieven komen normaliter volgens procedure op de lijst ingekomen stukken en moeten niet weggehouden kunnen worden omdat het onwelgevallig is.
Die lijst ingekomen stukken is openbaar voor iedereen.
Dat is de basis van de democratie, transparantie.
Daarna kan het stuk/brief op de website geplaatst worden of ter inzage gelegd worden.
Brieven worden vaak speciaal aan de raad gericht omdat de brief dan expres in de openbaarheid komt.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat de burgemeest, b&w en/of de ambtelijke organisatie niet de gewenst medewerking geven.
Een schrijver kan/moet zelf maar verzoeken om vertrouwelijke behandeling enz. als privacy wetgeving in geding is.
Ik heb de vrijheid genomen mijn standpunt in deze mail te plaatsen op www.politiekdelft.nl
gr
harrie fruyt van hertog
redacteur
www.politiekdelft.nl


----- Original Message -----
From: Luuk van Luyk
To: prodeo
Cc: jos van koppen ; jolanda gaal ; Martin Stoelinga
Sent: Tuesday, March 23, 2010 3:32 PM
Subject: RE: de brief dd 5 maart 2010 van sietse heidstra aan de gemeenteraad

Geachte heer Fruyt van Hertog,

Namens het tijdelijk presidium het volgende.

Gelet op het persoonlijke karakter, is de brief van de heer Heidstra alleen verspreid onder alle fracties van de nieuwe raad. De brief is om die reden niet verder verspreid buiten de kring van fractievoorzitters.

Met vriendelijke groet,

Luuk van Luyk
griffier


Van: prodeo [mailto:prodeo@ziggo.nl]
Verzonden: maandag 22 maart 2010 14:34
Aan: Luuk van Luyk
CC: jos van koppen; jolanda gaal; Martin Stoelinga
Onderwerp: de brief dd 5 maart 2010 van sietse heidstra aan de gemeenteraad

hi luuk
de brief dd 5 maart 2010 van sietse heidstra aan de gemeenteraad
kan ik niet vinden in de ddl doorlopende lijst.
wanneer wordt deze brief van heidstra geplaatst in de lijst
zie bijlage
gr
harrie fruyt van hertog
redacteur
www.politiekdelft.nl

---------------------------------------------------------------------
******........Deze mail wordt vrijblijvend toegezonden.........******
******....... Het staat je vrij om een reactie te geven........******
---------------------------------------------------------------------
....//////....//////........////......///////.....///////......////..
...//..//....//..//......///..///....//....//....//.........///..///.
..//////....//////.....////..////...//....//....////......////..////.
.//........//...//.....///..///....//....//....//.........///..///...
//........//....//......////......///////.....///////......////......
Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695
--------------------------------------------------------------------------------

Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch
voor de tijdige ontvangst ervan.