logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


vrijdag | 30 juli 2010 | 00:15 |
delft jvk_30-7 zoek je eigen weg maar.jpg

VEILIG VERKEER DELFT

De situatie bij de Sebastiaansbrug is zacht uitgedrukt nogal wanordelijk. Als je de stad inkomt moet je onderaan de bus voorrang geven. Dat staat duidelijk op het bord. Ook heeft men ooit blijkbaar haaientanden op het wegdek aangebracht, maar die zijn inmiddels erg vaag. Onderaan afslaan kan dus pas als je al het overige verkeer voorrang hebt gegeven, want haaientanden gelden ook zonder verdere bebording. Van de ANWB-site: Haaientanden betekenen hetzelfde als een voorrangsbord: bestuurders moeten voorrang geven aan bestuurders op de kruisende weg. Boete € 160,-. Het vreemde is, dat er ook haaientanden –ook hier weer nogal erg vaag- zichtbaar zijn op het wegdek als je komt van de Irenetunnel en door wilt rijden naar de Ezelveldslaan. Blijkbaar moet iedereen hier aan iedereen voorrang geven. !! Ik heb daar donderdag rond 14.30 uur , dus op een relatief rustig tijstip, zo’n 10 minuten gestaan en vermoed nu, dat het verkeer van de brug af gewoon voorrang neemt zonder de haaientanden te zien, als er maar geen bus komt. Af en toe blokkeert het verkeer echter en soms staat men op de busbaan te wachten tot er ruimte is. Nu afwachten wat er gebeurt als het donker is.

De binnenstad uit rijden richting TU levert chaotische taferelen op. Jolanda Gaal [Onafhankelijk Delft] zag al een aantal spookrijders en waarschuwde de politie. Het verkeer wordt via gele pijlen de busbaan opgestuurd. Dat is redelijk duidelijk aangegeven. Daarna komt het Mijnbouwplein en de kruising met de Mijnbouwstraat. De spookrijders gingen onderaan direct naar links. Ook een toeristenbus. Nu staat er –snel reageren kan blijkbaar wel- tenminste een opvallend vers "inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer" , maar brommers en fietsen mogen nog steeds spookrijden. De mededeling "overstekende fietsers" in combinatie met het iets verderop geplaatste bord met twee pijlen doet vermoeden dat fietsers in twee richtingen oversteken. Dat is niet de bedoeling, want de fietsers naar de TU moeten rechts tussen de "curve stones" aanhouden. Auto’s die vanuit de Mijnbouwstraat naar links richting TU afslaan willen ook nogal eens het fietspad nemen totdat ze ineens zien, dat ze blijkbaar de binnenbocht moeten nemen, omdat er een geel bordje met pijl en een fiets erop vlak voor de splitsing ongeveer op trapashoogte is aangebracht . Dan maar een stukje terug en weer verder. Dit zijn mijn waarnemingen op een zonnige middag. In hoeverre alles duidelijk is in het donker laat zich raden. Ronduit gevaarlijk.

In de commissievergadering heb ik, toen de wanorde van de Spoorzone op de Phoenixstraat begon, al enkele maanden geleden met nadruk gepleit voor het volgende: Laat na aanbrengen van de aanwijzingen op "moeilijke routes" een aantal keren iemand die niet bekend is met de situatie de route rijden en zet er iemand naast die noteert wat blijkbaar onduidelijk is. Voor het chaotische Mijnbouwplein herhaal ik dit en ook maar weer eens mijn advies van toen : breng op ooghoogte boven het wegdek gele borden van voldoende formaat aan met de rijstromen voor de diverse typen verkeer erop . En doe dit niet op de laatste 10 meter !

Ik houd mijn hart vast voor over een paar weken als al die studentenactiviteiten [OWee en kennismakingstijd] weer gaan beginnen. Daarna moet men toch ook massaal, behalve de STIP-raadsleden , naar de collegebanken.

Jos van Koppendelft jvk_30-7 fietsers het bos in.jpg

delft jvk_30-7 voorrang onduidelijk.jpg