logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


maandag | 20 juni 2011 | 01:10 |
delft rode_kaart.jpg

From: jolanda-gala gaal
Sent: Sunday, June 19, 2011 2:22 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: FW: wegwezen benw

Rode kaart voor burgemeester Bas Verkerk (VVD)

Eerder liet ik al weten hoe burgemeester Verkerk (VVD) in de herfst van 2006 met doorzichtige drogredeneringen en op een volstrekt ondemocratische wijze een onaanvaardbare selectieprocedure voor een ontwerp voor een nieuw stadskantoor doordrukte. Toch kwam er nog een kink in de kabel voor burgemeester Verkerk en zijn partijvriendje Ronald Vuijk (VVD). De architecten, de mededingers voor het ontwerp voor het nieuwe stadskantoor, accepteerden de beoordeling van hun ontwerpen door de selectiecommissie namelijk niet. Eén van de architecten spande zelfs in december 2006 een kort-geding tegen de gemeente Delft aan. Het resultaat hiervan was dat de selectiecommissie zijn werk over moest doen.

De herbeoordeling van de ontwerpen duurde vervolgens tot de zomer van 2007. Gedurende zes maanden broedde de selectiecommissie en mocht niet worden gestoord. De gemeenteraad stond volledig buitenspel en hoorde helemaal niets. In dichte mist mochten schipper Verkerk en zijn matroos Vuijk overvaren. ‘Moet ik dan een cent betalen?’ gaat het liedje verder. ‘Nou en of!!!’ , kregen we in 2007 te horen. Toen bleek dat het nieuwe stadskantoor met bijbehorende stationshal geen 45 miljoen euro maar ongeveer 90 miljoen euro gaat kosten. Jeroen van Oort schreef onlangs op zijn website dat het nooit zover had mogen komen. Volgens Jeroen van Oort moeten raadsleden en wethouders uit de vorige periode zich maar eens goed achter de oren krabben. Jeroen van Oort zegt hier echter niet bij dat de gemeenteraad door burgemeester Verkerk volledig buitenspel was gezet. Uiteindelijk koos de selectiecommissie in de zomer van 2007 voor het ontwerp van het architectenbureau Mecanoo.

In 2008 ontstond er een wereldwijde recessie als gevolg van de kredietcrisis. Dit leidde tot draconische bezuinigingen door de rijksoverheid op het gemeentefonds. De gemeente Delft krijgt daarom veel minder geld uit het gemeentefonds. Het gevolg is dat de gemeente Delft minstens 30 miljoen euro moet bezuinigen op de jaarlijkse uitgaven. We kunnen ons afvragen of de gemeente Delft het wel kan maken tegenover de inwoners van Delft om zoveel geld uit te geven aan een nieuw stadskantoor terwijl er op van alles en nog wat moet worden bezuinigd. De gemeenteraadsfracties van Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen, SP en Leefbaar Delft dienden daarom in november 2010 een motie in. De strekking van de motie was dat er aan een deskundig en onafhankelijk adviesbureau zou worden gevraagd om een zestal varianten over de toekomst van het stadskantoor te onderzoeken. Het ging om zeer uiteenlopende opties waaronder: niet bouwen van het stadskantoor, een kleiner stadskantoor, en een groter deel van het stadskantoor verhuren. De bedoeling was om vanwege de zorgelijke financiële situatie van de gemeente Delft goed in kaart te brengen waar we in de dichte mist naartoe varen. Als we daar een beeld van hebben, dan kunnen we eventueel de koers bijstellen.

Helaas werd de motie met veel misbaar en arrogantie door de collegepartijen en de VVD van tafel geveegd. Men beweerde op een rijdende trein te zitten die niet kon stoppen. Een scopewijziging van het oorspronkelijke plan was onaanvaardbaar. Er zou onzekerheid ontstaan enz. enz. Begin juni 2011 kwam de aap echter uit de mouw. Het college van B&W stelt nu zelf voor om 9 miljoen euro op het nieuwe stadskantoor te bezuinigen door een verdieping minder te bouwen. Dit plan is voor de hand liggend want de gemeente Delft heeft weinig geld. Het is wel wrang dat onze verstandige motie in november 2010 werd verworpen want we hadden anders zes maanden extra de tijd gehad om goed te onderzoeken en te bedenken wat de beste toekomst voor het nieuwe stadskantoor is.

Als we de gang van zaken rond het nieuwe stadskantoor gedurende de afgelopen jaren bekijken, dan rijst het beeld op van een college van B&W onder leiding van burgemeester Verkerk dat stelselmatig de gemeenteraad onwetend en klein houdt en buitenspel zet. Dit is heel erg verontrustend. Een essentieel onderdeel van de democratie is namelijk het verschaffen van informatie door het bestuur aan de gekozen vertegenwoordigers van het volk. Er kan immers geen sprake zijn van democratische controle van het bestuur als de vertegenwoordigers van het volk geen informatie krijgen. De Tweede Kamer ziet het niet of te laat informeren van de Tweede Kamer door een minister daarom terecht als een politieke doodzonde. Het college van B&W van Delft heeft echter lak aan de democratie. Het college van B&W weigert om leden van de gemeenteraad serieus te nemen, informatie te verstrekken, en te betrekken bij de gang van zaken rond het nieuwe stadskantoor. De gemeenteraadsfracties van PvdA, D66, GroenLinks, VVD en STIP steunen het college van B&W in deze houding. Deze partijen zijn niet erg democratisch en functioneren slechts in gehoorzame ondergeschiktheid aan burgemeester Verkerk.

Jeroen van Oort zegt dat het project voor het nieuwe stadskantoor in financieel opzicht niets meer met rentmeesterschap te maken heeft. Hij heeft gelijk, maar ziet hij ook wie verantwoordelijk is voor deze miskleun? Jeroen van Oort heeft ervaring als scheidsrechter bij het voetbalspel. Als hij een eerlijke scheidsrechter is die goed heeft opgelet, dan kan hij op 30 juni 2011 niet anders dan een rode kaart trekken voor burgemeester Bas Verkerk.

Jolanda Gaal