logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


woensdag | 1 juni 2011 | 00:10 |
delft IMG00471-20100130-1213.jpg

From: arie maarten van der veen
Sent: Monday, May 30, 2011 3:32 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Re: hillenius 11 tot en met 13

Hillenius 11 (voor woensdag)

Over de strijd op het middenveld

In de gemeentepolitiek gaat het ogenschijnlijk om praktische zaken. Toch is dat schijn. Alle principiele zaken komen uiteindelijk lokaal terecht….. maar de meeste raadsleden begrijpen dat niet of willen dat niet begrijpen. Politiek is een mix van rationaliteit, emoties en geld. Zo ook in Delft. In het CDA is een paar jaar geleden een standaardwerk verschenen onder o.a. mijn redactie met als titel Betrokken Besturen…. 25 jaar Chr-dem gemeentepolitiek. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de vraag hoe de gemeente, lees de overheid zich verhoudt tot het maatschappelijk middenveld. En nog steeds staat daarin centraal de kringenleer van Abraham Kuyper. De zgn souvereiniteit in eigen kring, en de relatie binnen de hierarchische overheidslagen: Rijk-provincie en gemeente, de zgn subsidiariteit. Roulerend fractievz Ron zat er donderdag naast. Hij is meer van de hervormde leer: iedereen achter zijn eigen schutting… en stiekem loeren. En ook jong talent van Dis (zijn naam zou anders doen vermoeden, nl een zwager van ds Liefting), zat er naast met zijn popcoordinator.

Jammer David, noch de psalmen van David, noch de popcoordinator is een overheidstaak. Hoewel ik zou graag inspecteur-generaal der kerkmuziek zijn en Op Toonhoogte en de ELB verbieden maar dat terzijde.

De overheidstaak is in haar aard beperkt….. een leerregel van mijn voorbeeld dr. A.M. Donner. Vader van Piet Hein. In zijn aard beperkt en dat is vervelend voor alle rode beleidsmedewerkers die menen hun ongeloof te moeten compenseren in een maakbaarheidsfilosofie. Met als icoon in Delft ex-organistenzoontje Grashoff. De overheidstaak is beperkt maar wel sterk, zeker in de gemeente. De gemeente reguleert, is een waarborg en arbitreert. Niet meer en niet minder. Maar er is nergens een wet van Anne Koning: Gij zult bewegen (in de beweegtuin).l Er is ook geen wet die stelt Gij zult Breed Welzijn. Niet in Delft en nergens.

Daarom is dit kabinet zo goed ! Via de excuusband van de bankencrisis de overheid saneren. En er voor zorgen dat het zgn verstatelijke middenveld, of te wel de greep van de linkse kerk op het maatschappelijk leven terugdraaien. Te beginnen in Delft. Dat is een opgave en een agenda. Ere wie ere toekomt. JPB en prof. Ab Klink hebben het wel geroepen maar konden het niet waarmaken. Wijsneus Rouvoet is er aan onder door gegaan, en helaas Joelle en Roulerende Rob begrijpen het niet, immers zij zitten als wereldmijdende bonders nog steeds gevangen in de kerk-staat paradox. En als de staat, lees Delft de Kerstnachtdienst bedreigt geven ze niet thuis. En als de staat de gemeenschap Delft bedreigt met HNK, dan vluchten ze in wettisch machtsgeneuzel. Nee zo zit het gewoon, alleen van Oort begrijpt. Bron en basis, mijn boek en de CDA Kaderschool. Tegenwoordig de Talentacademie.

In Delft en andere linkse plaatsen is al jaren de strijd om het middenveld aan de gang. Groen Links en de PvdA proberen daar te regeren. Hun voertuig alle overheidszorginstellingen: Mee, Combi, BWD en hoe die verdere vijfde colonne der sociaal-democratie nog meer. Natuurlijk moet de sociale werkvoorziening permanent doorgelicht worden… Mensen moeten uit de sociale valkuil komen en dan is het nodig dat eigen inititatief wordt gestimuleerd en de zorgafhankelijk van rugzakjes, PGB-tjes etc wordt teruggedraaid. En Bolten wegwezen bij de Voedselbank, dat is maatschappelijk initiatief. De waarborgstaat en de verantwoordelijke samenleving, de gespreide verantwoordelijkheid daar gaat het om. Hertaald voor Ruth en Jacobine: Niemand is alleen de baas. En de individuele vrijheid van de mens, oke JP in gebondenheid , staat centraal als fundamenteel beginsel.

Nu Artikel 12 dreigt in Delft is dat de redding. Met de Provincie al overlegd, Dr. Boekhout gaat de totale Delftse begroting strippen En dan nemen we alle kansloze linkse projecten op de korrel, aardwarmte, klimaatneutraal beleid, stedenbanden, allemaal onzin en gehobby. Bestemmingsplannen op orde en marktgeorienteerd dat is van belang. En geen gezever en kansloze prestatie-eisen en producten. Dat is bedrijfstaal in de wereld van de waardenorientatie van het bestuur.

Gereedschap genoeg, het rapport van de Nationale Ombudsman over de kwaliteit van het juridisch beleid in Delft, dat is hot stuff. En dan vervolgens pragmatisch en wijs beleid, zoals de SGP dat ons leert. Vaste principes en praktisch in de uitvoering. Dat wordt nog een hele turn-around in Delft ! Wie wil daar aan meedoen…. Een paradigmashift die zijn weerga niet kent. Mijn schild en de betrouwe dat is een prestatie-eis voor de betrouwbare overheid. En dat betekent transparantie en consistentie.

Ik schreef een keer een speech voor Elco Brinkman over de vier begrippen op de Deventer toren, de Lebuinus: Vigele, weest waakzaam, Consule, overlegt, Fide Deo, vertrouw op de Heere en Fortis Age: handelt met kracht… dat is nog eens handhaven. Dat ik zal handhaven…. Wie zei dat ook al weer je maintiendrai…. Oranje is nog niet zo gek voor Delft ! Beter dan Rood. En het beste is natuurlijk Rood-Wit…. En vooral Hand in de Kameraden… de basis voor samenleven en samenwerken. Over hertalen gesproken.

AM Hillenius
31 mei 2011