logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


vrijdag | 27 mei 2011 | 13:10 |
LATE START RAADSVERGADERING 20h12
delft bas_verkerk_raadsvergadering_20110526.jpg
Burgemeester Bas Verkerk opent de raadsvergadering twaalf minuten te laat.
De kijkers thuis moeten even geduld hebben.
VIDEO/Webcast

From: arie maarten van der veen
Sent: Friday, May 27, 2011 9:21 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: hillenius 7

Hillenius 7

De Delftse raad op cursus voor het te laat is.

Op verzoek van Harry Fruyt volg ik de Delftse raadvergaderingen en af en toe een commissievergadering via de webcast. Het geeft een goede integrale weergave van de vergadering, je ziet raadsleden en wethouders terwijl ze de kijker niet zien, en men hoeft niet naar buiten met slecht weer. Na twee vergaderingen en na twee jaar Delft is mijn conclusie nu al de kwaliteit van de raad is slecht, bestuurlijk beneden de maat, en niet in staat de bestuurlijke rol te vervullen die nodig is in een tijd van van bezuinigen me megaprojecten als de bezuinigingen en de Spoorzone.

Ik zal op een aantal punten van analyse geven, zie het als een foto van de 0-situatie en daarna een aantal verbeter- of leerpunten. Kunnen ze allemaal mee aan de slag.

1. Delft is een gemeente onder de rook van Politiek Den Haag. Gevaarlijk. Veel mensen uit het Haagse zitten in hun woongemeente in de buurt in de raad. En doelstelling is parlementje spelen en politiek interessant doen, terwijl het in de gemeente gaat over gemeentebestuur. In Delft overduidelijk. Men is niet gericht op besluitvorming over kwesties inzake de gemeentelijke huishouding, maar uitsnateren van vermeende landelijke politieke standpunten. Met name bij Gr. Links en PvdA en VVD. Wat men beweert over bijv. de sociale werkplaatsen klopt niet , want het moet worden gerelateerd aan de lokale situatie. En dan zou ik is als geldverslinders uit het linkse blok in Delft maar een meer bescheiden toon aanslaan.

2. Het bedachte dualisme leidt in Delft tot suboptimalisatie. Namelijk er moet bestuurd worden door het college, en soms moet de raad op eigen wettelijke bevoegdheden besluiten nemen. Bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening. Dat betekent niet dat de raad moet meenbesturen. Je zult toch maar ambtenaar ruimtelijke ordening zijn… en dan de hele dag die raadsleden over je bureau zien buigen. Alleen die meiden van d66 zijn al genoeg om afgeleid te worden. Raadsleden zijn geen architect, ze zijn niks ! Alleen maar leden van het hoogste college. Ze moeten besluiten nemen.

3. De regie op de vergadering klopt niet. Bijv een voorstel rond het Rietveld, hoort niet in de raad. Immers het is nog niet besluitrijp. Onbegrijpelijk dat een wethouder daarvoor komt. Hij moet of zelf of via presidium aangeven dat een en ander nog niet voor besluitvorming gereed is. Je zult maar projectontwikkelaar zijn, ik zou gauw gaan bouwen in Berkel e.o.

4. De voorzitter zit er bij en kijkt er naar. Een voorzitter is om de vergadering te leiden, mensen te beschermen en duidelijk te maken waar hij voorzitter van is, van raad of college. Maar Bas nee hoor. Versprekingen, namen verhaspelen en geen leiding. Dat wordt nog wat !

5. Wethouder Pavel kan alleen maar rekenen, namelijk in een meerderheid. Hij zit er bij als derde woordvoerder boerderijzaken van d66, dat is echt iets anders dan wethouder. Een wethouder moet de raad bespelen, complimentje uitdelen voor het kapsel van Lea, de mooie bril van de Wit en de snor van Martin. Zo krijg je draagvlak. En maar kakelen over de VNG-brief. Hij krijgt in Doetinchem niet eens het woord. En was Bas niet een grote VNG-bestuurder. Nee Pavel je zit op het verkeerde sppor. Grootheidswaanzin van een InHolland ing…. Daar weten de academici wel raad mee.

6. Harpe heeft het niveau, maar is nu een eenling omdat van Oort tijdelijk afwezig is. Natuurlijk geen motie bij brieven van het college. Mooi een brief van het college met daarin een vermelding dat een deel van de raad tegen is ! Dat is nog eens power. Gewoon een brief verzenden namens de gemeente en dan tkn aan de raad. Dat is besturen. Maar het punt is natuurlijk dat de agenda in Delft leeg is. Er is niet te besturen want er is geen geld ! En nu komt het !

7. Dinsdag a.s ligt in het college het voorstel tot aanbesteding van HNK voor en dat wordt nog wat. Goochelen met cijfers en druk opvoeren op de raad. Stemmen voor eind juni. En dat moet nu even niet. De commissie moet een contra-expertise aanvragen op HNK, en een aanvullende nota op de Kadernota, namelijk verwerking van de overschrijdingen van de Spoorzone en de tekorten in HNK. En vooral een analyse van de kapitaaldekking van HNK. Lees de Delftse Post maar. Van Oort heeft het als eerste naar buiten gebracht! Hulde.

8. En dan komt het er in juni op aan. Als de raad zo graag parlementje speelt dan neemt men in juni geen besluit, en in september ook nog niet….. Men laat de zaak vastlopen en dan moet het college wel !

9. In juni neemt de raad een motie van de Wit aan om te komen tot een analyse van het financiele perspectief in relatie tot het artikel 12 perspectief, en de raad kan zelf besluiten die status aan te vragen of aan de Provincie te vragen stappen in die richting te doen. Dat is dualisme.

10. En tenslotte in juni een discussie en een bestuursopdracht aan het college om de aanbevelingen van prof Patijn, dr,. Brenninkmeijer en mr.drs.A.M. van der Veen over beter bestuur op te pakken en dan stijgt Delft vanzelf weer op de Atlas van Martin.

Nee het wordt bloedje serieus in Delft de komende maanden en met deze 10 gratis leerpunten wordt het hopelijk bestuurlijk overzicht,. Maar ik vrees dat alle ing en nep-academici in de raad te eigenwijs zijn. Gelukkig hebben we de Wit, Stoelinga, Harpe en Van Oort en af en toe Meuleman. We gaan het allemaal beleven van achter de webcam.

AM Hillenius
27 mei 2011