logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


donderdag | 26 mei 2011 | 00:10 |
$ 500.00 ONE HOUR
delft hillenius_004_20110525_cda_delft_cursus.jpg

From: mrdrsamvanderveen
Sent: Wednesday, May 25, 2011 8:14 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Cc: amwestlander@gmail.com
Subject: Hillenius 4

Hillenius 4

Het hele CDA Delft op cursus

Na de Delflanders heeft Hillenius het overgenomen….Hij is een verre achterkleinzoon van Cornelis Hillenius.lid van de Dordtse Synode 1618 en gereformeerd predikant o.a. in Alkmaar, Groningen en Rotterdam. Een man van statuur en bekend met Willem van Oranje. Als vertegenwoordiger van Groningen lid van de Dordste synode, die o.a. de Dordste leerregels opgesteld heeft en nog enkele geschriften… In ieder geval de basis heeft gelegd voor de gereformeerde kerk, (later Hervormde). Laten we zeggen een erflater van de PKN.

Vandaag behandelen we cursus fractievoorzitter en andere CDA opleidingen….
In het geweld in de CDA fractie duiken steeds de namen van Tongeren, Junius en van Oort op. Over de twee jonkies van Geenen en van Woudenberg wordt niet gesproken. Dat is niet erg als het over Ineke gaat, een talentvolle vrouiw die tenminste tegen mij U zegt. Zij komt er wel en wordt in het najaar fractievoorzitter. Erger is de ondraaglijke lichtheid van Rob van Woudenberg. Hij is afgestudeerd naar eigen zeggen aan de OU. Ik neem aan in de baas zijn tijd, maar enige juridische vaardigheden of andere in de politiek heb ik bij hem nog niet mogen waarnemen.

Hij is een collega-ouderling geweest van broeders Alberts en een volgeling van ds. Dekker… dat betekent een gevaarlijk mannetje. We zullen hem meenemen 5 augustus naar de rechter… Men hem valt niet te praten want hij heeft de Waarheid in pacht! Een Waarheidsvriend, maar een wettische. Hij zit zichzelf permanent in de weg, want hij kent de geestelijke lenigheid niet en de roomse slimheid ook niet kortom een echte CU-er. Een soort Rouvoet… die geen kans heeft in de CU in Delft en daarom naar het CDA is geslopen, overigens zonder veel stemmen uit de Mattheus. En als de dood voor de Westlander, de Delflander, Hillenius, jazelf voor van der Veen !

Maar er is in zijn ellende van incompetentie verlossing….. Hij is namelijk op cursus geweest. De cursus fractievoorzitter van het landelijke CDA…. Gelukkig heb ik daar belangrijke stukken voor geschreven in Bestuursforum, dus wellicht heeft hij er iets van opgestoken. Maar direct na de cursus is Rob alweer ten onder gegaan, net als de dag na zijn aantreden. Hij heeft namelijk zijn eigen wethouder in problemen gebracht ! Want donderdag mag hij in de raad zich gaan verdedigen tegen de motie-de Wit. Over de lastenverlichting van Milene. Daarmee is Jeroen uit beeld en Milene in het volle zoeklicht van de raad ! Nee Rob tijd voor de vervolgmodule, nl. stategie. Maar de gereformeerde bondsadvondstudent kan beter op een koor gaan of met de Christenmannen dias gaan kijken van het Beloofde Land, nl. de heringerichté Spoorzone in Tel Aviv of in nde Negev, vanaf de Nebo !

Maar er is wel vrije genade en dat is het aanvaarden van de raad van de Motie de Wit en Milene is van het Stadskantoor af. En dan gaan Bas en Pavel het samendoen en dan is de zaak over een maand ook klaar. Natuurlijk ging het vorige week in de CDA-fractie niet over twitter Aadje of Zedek, rechtvaardige Jeroen, het ging over de centen. Beter gezegd het gebrek aan centen en het totale gebrek aan regie van Milene daarop. Jammer dat Marja, overigens ook niet gestudeerd, zich niet beter heeft laten informeren. Maar nu Marja er bij betrokken is maar even een gratis advies. Ik heb haar al eerder gevraagd het met Hillen te bespreken en met Piet Hein. Die weet tenminste waar de Nieuwe Kerk ligt.

1. Afzien van het Stadskantoor op advies van Defensie
2. Stadskantoor in het legermuseum
3. Gezamenlijk omgevingsmanagement Spoorzone en Delft, klein stationnetje, net als in Rijswijk.
4. Herdefiniering doelstelling stations Delft, Rijswijk en Delft-Zuid
5. Externe Artikel 12 scan begroting en rekening 2010, 2011 en 2012
6. Delft Oranje stad 2013-2015
7. Integrale aanpak kerkelijk gebouwen Delft, NK, OK, OLVOO etc
8. Beeindiging via art. 12 van alle linkse projecten in Delft
9. VVD en SB treden toe aan het college exit d66 wegens wanbestuur en STIP
10. Junius, Bas en Pavelzoon exit zonder wachtgeld en elke week de auto’s wassen bij de spoorsingel. CDA krijgt Financien enSpoorzone of Financien en Meuleman Spoorzone, Harpe RO.

En zo had roulerende Rob toch nog een belangrijk debat en hij mocht vol trots er over vertellen op de terugkomdag. Helaas voor hem was zijn fractievoorzitterschap 9 juni voorbij, want Ineke had wel opgelet op de cursus en geleerd dat het eerste doel van een tweede man is zo snel mogelijk een dolk in die van de eerste te steken. Dat had ze van Aadje geleerd.

Hans Klein Breteler werd gevraagd als tijdelijke voorzitter van het CDA want niemand wilde Kolkert meer. En Milene vond het heerlijk om weer lekker met haar eigen dingetjes bezig te zijn, harsen, vijlen cv.tjes en af en toe op een receptie mee te mogen bij VWS. Zo bleef ze toch nog lekker onder de mensen.

Jeroen ging ook op cursus. Een cursus rouwverwerking, gratis als onbezoldigd ambassadeur van Momuta… En toen hij die gehad had kwam hij geheel verkwikt terug. En David van Dis moest nog een jaartje extra discjockey blijven. Ook op cursus. En het nieuwe talen de InHolland Benjamin ging snel een MBA halen bij UitHolland.

En in september was een graduating day. Helaas dr. Kolkert was nergens meer te vinden, die had alle cursussen al gehad dacht hij. De clou van het verhaal is kijk uit voor nepacademici…we noemden ze vroeger avondstudentn. Zolang ze studeren heb je er geen last van… maar o wee als ze losgaan. Dan gaan ze rouleren ! Maar dat heeft Rob op de autorijschool geleerd !

AM Hillenius
260511