logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


zondag | 10 juli 2011 | 18:50 |
POLITIEK TRIBUNAAL (4)
WITSENBOER WALST OVER GRIFFIER
hfvh

delft luuk_van_luijk_001.jpg
Luuk van Luijk, raadsgriffier gemeente Delft.

"Gedragscode Artikel 5 meningsuitingen grote onzin"
Groenlinkse Ron Witsenboer vertoont het gedrag van een inquisiteur: aanklager en rechter tegelijk. Als de griffie zich aangesproken voelt kunnen zij daar best zelf over klagen rechtstreeks in het fractievoorzittersoverleg. De gedragscode is er niet om politieke spelletjes mee te spelen. Stoelinga neemt niets terug en biedt ook geen excuus aan. Einde verhaal.

Op Gemeenteraad lees ik het volgende Griffie: ondersteuning verlenen bij bijzondere instrumenten van de raad als het burgerinitiatief, enquête en referendumverordening. Die ondersteuning is niet verleend aan Stoelinga, die bij het inleveren van de handtekeningen aanwezig was. De vraag blijft of de griffie te goeder trouw was.

Andere vraag voor mij is: handelt Witsenboer uit rancune. Wat ik me vaag herinner: eind 2004 was Stoelinga op zoek naar zijn bedreigers. Toen Stoelinga aanbelde en de deur openging stond daar Witsenboer, toen fractiemedewerker van GroenLinks.

harrie fruyt van hertog
redactie Politiek Delft