logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


donderdag | 16 juni 2011 | 14:25 |
AAD IN EEN TOMMY SLIM FIT OVERHEMD
Snob Van Tongeren (CDA) prefereert grote manchetten met dure manchetknopen. Een miljoentje meer of minder voor het nieuwe stadskantoor boeit hem niet zo. Gewoon doorgaan! Kijk mij eens besturen.
VIDEO - woensdag 15 juni 2011, 20.00 uur: commissie Algemeen
hfvh

delft aad_van_tongeren_manchetknopen_20110616.jpg


From: arie maarten van der veen
Sent: Thursday, June 16, 2011 9:47 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: hajenius 5

Over de onzinkbare gemeente Delft......

Gisterenavond keek ik via de webcast naar de eerste opname van de remake van de Titanic. Het onzinkbare schip uit 1912. Men weet de afloop. De eerste opname vonden plaats in het Stadhuis van Delft en worden genoemd de commissie Algemeen. Onderwerp de Kadernota, thema: het bouwen van de robuuste Titanic, begroting exclusief HNK, Spoorzone, hoe durf je.... En helaas het wordt nog niet eens een B-film, het is helemaal niks, sterker nog het wordt niks.

Regisseur is de heer Aad van Tongeren, voorzitter van de vergadering en CDA-raadslid.Hij had nog wel nieuwe manchetknoppen gekocht voor de opname, maar van voorzitten weet hij niks. Deze filmopname was namelijk het vervolg op die van vorige week en die had hij ook al uit de hand laten lopen. Aad is een typische stafambtenaar uit Den Haag. Nog nooit een euro verdiend en vooral aan de zijlijn piepen. Hij kent de kaders van de vergadering niet, kent zijn rol niet en het ergste hij heeft geen gezag. Maar goed hij is dan ook al jaren over de houdbaarheidsdatum.

De acteurs zitten aan een grote tafel die compleet verkeerd is ingericht. Normaal zit een voorzitter in het midden, met links en rechts zijn secondanten, maar in Delft maakt dat toch niks uit en met Aad als voorzitter helemaal niet. Een ijdele zielige slippendrager van de macht.

Maar nu de kaders, daar ging het over. Je hebt financiele kaders, juridische kaders, duurzaamheid of milieu kaders,... Dan zijn abstracte begrippen en die komen voort uit het waanzinnige dualisme, maar daarover later. Als het ware vormen de kaders de koers van het schip. En in Delft is besloten niet moeilijk te doen en rechtstreeks op een ijsberg te varen, alleen we vertellen het elkaar niet.

De kadernota van stuurman Pavel is een kansloos verhaal. Op een te laag abstractieniveau in en uit babbelen of producten en prestaties, maar gelukkig het kan geen kwaad, want het schip wordt toch niet bestuurd en er is geen geld !

De twee buizerds aan boord AM, Aad Meuleman en JP, JP de Wit deden het uitstekend. Zij vertelden dat de kaders lucht waren, want het was gaan vriezen, terwijl Pavel nog zon zag. Immers met het voorstel om HNK te bouwen voor 85 miljoen en met een contante waarde van de investering van 116 miljoen, en dan reken ik de bezuining van 9 miljoen, die toch niet reeel is maar niet mee. 116 miljoen uitgeven, zonder dekking voor een nieuw Schip ! Misschien kan Marco Waes met zijn vrouw een film er van maken en ook even zorgen voor de dekking !

Nee AM en JP hebben het goed gezien, maar ik begreep niet dat ze niet direct de loopplank afgerend zijn of de scene verlaten, zoals: wij willen hier niet gezien worden ! Het is absoluut onverantwoord bestuur wat er in Delft gebeurt. De ijsberg is het HNK en het ingrijpen van hogere overheden, maar het college wil het niet zien en de meerderheid van de raad, cq commissie weet niet waar men het over heeft,

Gelukkig deelde Bas Verkerk, (ik schat in maximaal nog een maand burgemeester en dan met Wilma Verver roeien overdag naar Schiedam) mee dat binnen de twee jaar de stad op orde is. Welke orde ? Een nieuwe orde ?

Het is niet de moeite waard om de gebakken lucht, de details en vooral het gebrek aan inzicht, elkaar vliegen afvangen en vooral leuteren van eigen beroepswerkelijkheid te herhalen. Een totaal onbestuurbaar schip. Met geneuzel van Gooijer over haar eigen WMO, Van Geenen over de rozenperkjes, ik dacht dat ze van de rozenkransen was.

Maar nu het ergste. De raad van Delft zit in de klem van het dualisme. Bedoeld als een verbetering van het gemeentebestuur, wat kan en blijkt in sommige gemeenten. In Delft een uit de hand gelopen hobby. De voorzitter speelt beschermer van de macht, en maakt de enige relevante sprekers AM en JP af. Een of ander net afgestuurde fractievoorzitter van d66 speelt quasi wethouder en zit iedereen de maat te nemen, terwijl hij zelf het grootste geheim van Delft, namelijk dat er geen geld is zojuist heeft onthuld. En er zit geen enkele regie op het besluitvormingsproces. Kansloos parlementje spelen zonder de relevante informatie en vooral zonder kennis van zaken. Daar doet de kenniseconomie niks aan !

Het wordt tijd dat de hogere overheden en Justitie aan dit wanbestuur een eind gaan maken. En dat is binnenkort zo. 30 juni gaat de Titantic, het HNK ten onder. Want de gemeenteraad mag dan geen besluit nemen over HNK. Het is namelijk onbehoorlijk bestuur. Het aan de gemeente opleggen van miljoenenuitgaven zonder dekking. Domweg een strafbaar feit, beter gezegd een ambtsmisdrijf. En daar weet de Provincie Zuid-Holland en vooral de Procureur-Generaal bij de HR wel raad mee. Gewoon het college oppakken en achter de tralies zetten, in het vooronder. En dan toezicht van de provincie en het beste zou zijn een regeringscommissaris te benoemen op basis van de gemeentewet, wegens taakverwaarlozing. En brulaap Bas V. Binnen twee jaar heeft hij de zaken op orde, namelijk zijn werkstraf uitgezeten.

En een nieuwtje.... morgen, en volgende week weer filopname met de generale repetitie op 22 juni ! De commissie over HNK. Ik schat in dat het gaat over de rozenperken, het inzetten van werklozen bij de bouw er van en de kleur van het duurzame wc-papier. En Jos van Koppen zal voorstellen om op 30 juni een orkestje te laten spelen.... bij de ondergang van het stadsbestuur en HNK. Maar of Titanic Delft gelicht wordt ik help het hem hopen.

De hoofdconclusie van dit alles is dat Delft leidt aan Noachose, een soort psychose.... waar nauwelijks behandeling voor is. Die kwam al voor op de Ark van Noach. Noach dacht dat hij alleen op de wereld was, verlaten en geen orientatie. En dan krijg je een psychose.... die misschien nog verwijst naar de wens om de wereld te redden, maar in Delft vooral leidt tot autisme. Ontkenning van de buitenwereld en gefocust op een onbenullige detail.... rozenperkjes etc.

Het is wachten op een krachtige anamnese en vooral thearapie: Dr Boekholt uit Den Haag zal pleiten voor onder curatele stelling en gedwongen opname van het bestuur. En PG Fokkens zorgt wel voor de rechterlijke machtiging. We hebben niet eens een Hulpofficier van Justitie nodig.

Eigenlijk ben ik diep geschokt van het totale gebrek aan bestuurlijke kwaliteit in Delft, maar gelukkig het is nooit anders geweest. Burgemeester Gallas kon niet eens de namen van de raadslieden onthouden.

AM Hajenius 6
16 juni 2011