logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


woensdag | 14 juni 2011 | 01:15 |
DELFT MET LEGE ZAKKEN
delft lege_zakken.jpg

From: arie maarten van der veen
Sent: Tuesday, June 14, 2011 7:49 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Hajenius 5.... Politiek Delft.nl

Over strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeentebestuurders in Delft.

Vandaag kwam de aap uit de mouw in het Algemeen Dagblad. Huub Halsema, de trouwe vazal van Pavel, kon er niet om heen. Delft heeft geen reserve, weerstandsvermogen! Dus krijgt geen toestemming van hogere overheden om te bouwen. Hij zal het wel gehoord van Lucas in de fractie. En als een coalitiefractie moet je in tijden van nood, beter in tijden van list en bedrog je mond houden. De opmerkingen van Huub waren voor mij aanleiding om bij mijn kennissen en vrienden te shoppen in Den Haag en Groningen. Complimenten voor je eerlijk Huub ! Die duurt het langst,

Ik heb de volgende personen geinformeerd en gevraagd om advies. Prof Dólle, hoogleraar gemeenterecht, de staatsraden Scholten-Hinloopen en Helder. De afdeling Sterk Bestuur van BZK alsmede en dat is het belangrijkste, mijn oud pre-adviseur van de CJV, prof Fokkens. En ook heb ik contact gezocht met burgemeester Wolfson de burgemeester van Utrecht. En de specialist in het CDA van het gemeenterecht. De vraag is of het college van BenW van Delft als bestuurscollege strafbaar is voor het jarenlang misleiden van de Raad inzake het voorstel rond HNK. Immers het college heeft een laatste voorstel aan de raad gedaan terwijl men weet dat er geen dekking is, lees het citaat van Halsema en nog erger men heeft jarenlang en recent geroepen dat er nog contractuele verplichtingen zijn richting de andere partijen die niet waar zijn. Mijn ex-date mr. Els van het Riet, topjurist van de Spoorzone weet er alles van.

Juridisch is het zo dat de gemeente Delft als rechtspersoon, immuniteit kent. Het beginsel van de rechtmatige overheidsdaad. Lees Enschede, beginselen van het Strafrecht er maar op na. Maar Wolfson, oud-raadslid in Oldebroek en thans na rechter en PvdA-kamerlid geweest te zijn burgemeester van Utrecht weet beter. Hij heeft namelijk wetsontwerpen ingediend indertijd over die aansprakelijkheid, lees immuniteit op te heffen, een daarmee de aansprakelijkheid uit te breiden. En dat is nu aan de orde. De procureur-generaal die ik ken uit mijn Kluwertijd en van de Gondelaffaire, zal adviseren om als gemeenteraad geen besluit te nemen. Immers dan is de raad, als hoogste orgaan bezig om het college te disculperen. Het ware beter dat 22 juni de vragen in de gemeenteraad, die ongetwijfeld eerst beantwoord moeten worden voor 30 juni aan de orde komen en beantwoord moeten worden. Ook de provincie en het Rijk, via I&M en Prorail zullen geinteresseerd zijn in de antwoorden uit Delft.

De conclusie op dit moment, mede gebaseerd op onderzoek van enkele raadsleden die mij daarover gebeld hebben, is dat opvolgende colleges onder leiding van Bas Verkerk de raad onvolledig, ontijdig en onjuist hebben geinformeerd. Dat vraagt om een politiek oordeel en dat is aan de raad.

Maar daarnaast speelt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de collegeleden: Verkerk, Koning, Vuyk, Vokurka, Grashof en Junius. Allen hebben individueel en collegiaal een informatieplicht aan de raad. Dit betekent dat er aangifte gedaan kan worden vanuit de raad, maar ook door individuele brugers, bijvoorbeeld het wateroverleg van Guido of door bijvoorbeeld de buurthuizen. Men is op basis van de kennis van heden financieel verplichtingen aangegaan die men niet had mogen aangaan. Delft is schuldig aan ongeoorloofde vertegenwoordiging. Zelf Meccannoo en de andere leveranciers kunnen claims indienen.

Voorshands in het een politieke kwestie, die echter voor 30 juni moet worden opgelost, anders wordt het een juridische kwestie. Ook na het aftreden in juni van het college, Bas Verkerk incluis zal de strafrechtelijke verantwoording doorlopen. Dat betekent dat leden van het college als de rechter dat zou uitspreken op vordering van de PG bij de Hoge Raad, er is namelijk sprake van een ambtsmisdrijf, zeker voor de burgemeester, - een forum priviligatum- met zijn allen, maar individueel in het gevang kunnen komen. Ik adviseer de PI Zoetermeer en daarna .... maakt mij niet uit.

De Raad van State komt in beeld nu er een bestuurlijk conflict dreigt tussen het Rijk en de gemeente Delft. Ik heb al gesproken met BZK en met mijn minister in Schipluiden.

Wordt Dellft er wijzer van ? Ik denk het wel. Eindelijk het einde van de Delftse Democratische Republiek met zijn cultuur van roddel, achterklap en waanzinnige projecten. Het is nu gewoon wachten op de Procureur-Generaal Fokkens, die ook uit eigener beweging, bijvoorbeeld op advies van de Provincie een onderzoek kan instellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de politieke partijen aangifte doen.
De zaak is te serieus om lacherig terzijde te leggen. De Gondelaffaire, Het Glazen Huis, Harnasch Polder, Samenwerking met Rijswijk etc... allemaal leuke projectjes die politiek of juridisch hun loop zullen hebben, maar nu hotstuff. Gewoon strafrchtelijke aansprakelijkheid, en daar helpt list en bedrog niet langer tegen.

Ik wacht de ontwikkelingen rustig af en ga een paar dagen met vakantie. Je weet maar nooit wie er voor de deur staat. Maar het is mij wel duidelijk dat toen ik twee jaar geleden eigenlijk verdwaald raakte in Delft... dat dit de afloop zou zijn. Ben ik blij dat ik Zoetermeer 50 dagen heb kunnen studeren op de Beginselen van Strafrecht, van prof. Enschede, bewerkt door... drie keer raden Prof. Fokkens. Een echte calvinistische jurist en die zijn niet bang. Thans PG bij de HR en mijn vrienden van de Raad van State ook niet. !

Jammer Rick, beter opletten op de catechisatie bij mijn vader in Krimpen. Jammer Vuyk..... Pech gehad ! Anne, lekker bewegen tijdens het luchten. Jammer Pavel en Milene. En Bas... tja blij dat je niet in de Rekenkamer zit... dan was de val nog groter geweest. Zie verder google: strafrechtelijke aansprakelijkheid gemeentebestuurders.

Het was een hele tijd rustig in bestuurlijk Delft. Een voor een op bezoek in Zoetermeer en dames kijk uit voor beugelbh's. Die mogen niet door de scan.

AM Hajenius
15 juni 2011