logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


dinsdag | 14 juni 2011 | 15:30 |
HET NIEUWE KANTOOR
delft francine_houben_ronald_vuijk_bas_verkerk_2007_07_12_11h05_03_a.jpg
Delft, Stadhuis 12 juli 2007.
Francine Houben winnaar van de prijsvraag.
Het selectieteam Bas Verkerk en Ronald Vuijk vinden het ontwerp voor 'Het Nieuwe Kantoor' van bureau Mecanoo het mooiste.

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: arie maarten van der veen
Datum: 11 juni 2011 13:19
Onderwerp: Hajenius 4
Aan: prodeo@ziggo.nl

Hajenius 4 (voor dinsdag)

D-day in Delft

Het strategisch beraad van het landelijk CDA heeft mijn eerste Adviezen ontvangen in de vorm van een Hajenius. En zelfs het Appel wordt meegenomen.
Maar vandaag over strategie in Delft. Over de strategie rond HNK. Dezer dagen heb ik beraad met mijn partners de Wit, Stoelinga en van Oort en Meuleman, want het begint serieus te worden. En het thema is van uitstel komt afstel. En gelukkig het college begint het ook in te zien. Op eens stond er opeens een nieuwe vergadering op het rooster. 22 juni commissie Spoorzone. Niet met een aanbestedingsvoorstel, maar met een brief en een hoop stukken. Een strategie noemde Milene het, en dan moet haar zijn aangepraat, want strategie is bij haar ver te zoeken. Vooral toerereken en praten over het Kader. En de trotse icoon van het publieke domein wordt gelukkig geen ruimteschip of Ufo. Maar een pannekoek !.... Etages er af. Wellicht kan Marco van Basten het tzt openen. Die weet wat het is om pannekoek genoemd te worden....

Maar nu moet ze wel, want de provincie Zuid-Holland begint zich zorgen te maken. Kunnen jullie de plannetjes wel betalen vraagt men zich af aan de Zuid-Hollandlaan. En het antwoord laat zich raden. In de voortgangsnota Spoorzone staat het al. Alle risico's van de grondexploitatie in kaart brengen en de risico's beperken... Nou risico's genoeg en nu al miljoenentekorten in de grondexploitatie, maar die komen pas naar buiten als de boekwaardes worden genomen. Niet de waarde op papier, maar die in werkelijkheid. En nog erger, geen financiering, omdat Delft niet kan lenen. Want de risicoparagraaf is ook bij de provincie bekend.

De tering naar nering, een goede uitspraak van Donner, en zo is het. Helaas maar waar de centen zijn op, en ook de zimbabwaanse dollars bieden geen uitkomst. En daarom een strategische nota, want het college kan geen kant meer op. Gelukkig heeft de CDA-fractie HNK als strategisch punt geformuleerd, dus daar is nu ook voldoende bestuurlijke aandacht. Lager of anders, dat is de kwestie. En gelukkig weten de aanbidders van het Icoon... nu al wie de huurders worden in 2017 ! Dat is nog eens een glazen bol ! Martin zou er jaloers op zijn.

In het vergadercircus van Delft rollen de procedure en overlegvergaderingen over elkaar heen. Dankzij het uit de hand gelopen dualisme. Veel vergaderen en weinig besluiten en dat gaat de komende weken ook gebeuren. En 30 juni is het D-day. Decision-day. Kadernota, Voortgang Spoorzone en HNK. En dan is de conclusie, we tillen het over de zomer heen en gaan met de pet in de hand naar Prorail, BZK en de provincie. En daar is een strategie voor nodig. Namelijk een exit-strategie vooral bedoeld om Delft te vrijwaren van claims en aansprakelijkheden. En de moties van afkeuring, treurnis en wantrouwen van HNK houden we de zomer ook aan. En dan komen naast slachtoffer Junius, de boosdoeners Vurkovo en Bas in beeld. Er is nu geen vluchten meer aan. En Bas zal zich ongetwijfeld solidair verklaren met zijn college en dan is het met hem politiek ook exit. Ik zou als ik hem was op Kreta blijven.

Bij een strategie hoort een scenario. En voor mij is het scenario, uitkijken naar andere vrijkomende huisvesting en decentrale dienstverlening. Bijvoorbeeld de wijkcentra en buurtbibliotheken betrekken bij de gemeentelijke dienstverlening en een beperkte lokatie, al is het maar tijdelijk voor het gemeentebestuur. Legermuseum, MKB-gebouw oid... En die lege panden in Rijswijk. En de helft van de linkse belidsambtenaren saneren, dat schiet op. Kan Halbe Zijlstra geen VVD-wethouder worden. Vuyk is beschikbaar als staatsecretaris e.a.

Het beste is gewoon niks doen. En wachten op betere tijden en eerst de stad op orde brengen. Dat is echte strategie. Maar het duurt even voor dat de macht dat door heeft. En laat daarom de macht nu maar vergaderen... over HNK. Het nieuwe kader komt niet. Wij stemmen wel op 30 juni !

Bestuurlijk Delft, het college zonder Bas. Hij is op Kreta, waarschijnlijk voor medische verzorging of sollicitatietraining. En als Bas van huis is dan dansen de muizen op het VNG-congres tot diep in de nacht.... de colleges van de buurgemeenten konden er niet van slapen, die gaan op tijd naar bed.

En ach wat erg, het bestuursakkoord.... het is niks geworden, Het VNG-bestuur is gered, maar Donner beslist. Wat Job Cohen ook buiten de deuren van het VNG-congres betoogt. Insiders verbaasden zich, want Job is nog nooit op een VNG-congres gezien. Burgemeesters van Amsterdam komen daar niet, die doen rechtstreeks zaken met Den Haag.

D-day in Delft, het zal wel discussion-day worden, en gelukkig de tunnel wordt verder gegraven. En dat heeft zin. Meer zin dan boren naar zin.... wat Bas straks ook betoogt aan de Burgwal. Boren naar zin, ik zou liever zeggen zin in boren. In het machtsblok in Delft, met het het plaatselijke CDA als bijwagen. Gelukkig blijft Jeroen van Oort lid van het CDA, voorshands landelijk, maar in zijn daden gewoon plaatselijk. En we gaan het volgen de discussies en doen niet actief mee. Elke avond voor de webcast, er is toch geen voetbal op televisie. En Martin, JP, AM en Jeroen vol in de aanval. Vragen stellen, alternatieven bieden en vooral aantonen dat het links-liberale HNK gebaseerd is op drijfzand. En bij hoge waterstanden weet men wat er mee gebeurt... het verdwijnt in het niet, afdrijven richting Schiedam. Misschien kan Wilma Verver-van Aartsen er nog wat mee. Of anders herbouwen in Voorschoten, aan de Wilma Verver-van Aartsenweg. Wel even de tom-tom opnieuw instellen. En op 30 juni vragen overal een second-opinion op. Dat kost tijd en die is er gelukkig niet.

En dan eind van de maand met zijn allen op werkbezoek in Rijswijk. Vertellen over de grote kansen en uitdagingen op Sion en Haantje. En even opletten, voor dat je het weet bouwt Rijswijk er sociale huurwoningen en hebben we een Tanthof-2 er bij. En Jeroen kan intussen de lege kantoorpanden inspecteren.

Genoeg elementen voor strategie. Ik ben benieuwd wie de komende weken de strategie bepaalt.

Zo en nu een lekkere sigaar en met Aart Jan de Geus even bijroken. Of is uitroken soms ook een goede strategie, zeker in Delft. Ik heb al een aantal kandidaten. Tijd om de voorraad aan te vullen bij Wilmers. En Francine Houben keihard werken, rekenen, rekenen maar liever niet tekenen.... Te duur voor Delft. Verder te bevragen bij dr. Boekholt afd. Financieel Toezicht Zuid-Holland. Of de PA van Piet Hein bellen. Niet zeggen dat je uit Delft komt.

AM Hajenius
14 juni 2011