logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


donderdag | 12 mei 2011 | 00:15 |
SLAAP KINDJE SLAAP ...
delft delft_schaapsherder_cda_arie_vd_veen.jpg

From: arie maarten van der veen
Sent: Tuesday, May 10, 2011 9:13 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: filosoof 3

Filosoof 3

Over de palliatieve sedatie van Milene

In Delft is veel aan de hand. In de stad heerst in feite een anarchie in het publiek domein. Soms lijkt de macht overgenomen door mannen met gele hesjes met witte helmen. Een soort Einzatsgruppe Bahnhof met eigen wetten en mores. Verkeersregelaars en willekeur bij schadevergoedingen. Wie het hartst roept, wie het eerste maalt. Korting op OZB en gaat maar door ! Wie is daar nu eigenlijk verantwoordelijk voor ? Uiteindelijk toch het stadsbestuur en niet de uitvoering. Niemand wil in de schoenen van de wethouder Junius staan…. Geheel onvoorbereid aan de klus begonnen, niet nagedacht bij de portefeuilleverdeling en helaas als zodanig niet geschikt…. En wat gebeurt er.

Milene wordt palliatief gesedeerd. Niemand durft haar direct euthanasie te geven…. De boodschapper, de arts niemand durft het haar aan te zeggen. En daarmee ontstaat een gevaarlijk machtsvacuum. Een bestuurlijke anarchie… en vooral niets schrijven in de voorjaarsnota. Al haar steunplilaren verdwijnen. Jeroen van Oort bestrijdt haar nu openlijk…. Roulerende Rob is verdwijnen als schim. Aadje twittert en Kolkert telt de dagen tot zijn eigen wederkomst. Maar ook in de raad en daarom heen wil men met haar. Ze is wethouder van zichzelf geworden en de aangewezen partner, Pavel zwijgt in alle talen, zelfs in het Tsjechisch….

In de politiek heet dat aangeschoten wild, met de politieke dood op termijn. In nette kringen palliatieve sedatie. En de morfinepomp is het kwartaalverslag van de Spoorzone en de aanbesteding van HNK. In het grote zwijgen van het college kijkt een ieder naar zichzelf en weegt het eigen afbreukrisico af…. Je zult maar commissaris der spoorzone zijn. Een rustig bijbaantje en dan in het volle spotlicht. En toch ligt daar het eerste mes op tafel. Het tweede is aan de raad in juni, het derde aan het CDA Delft en het vierde bij de kiezers, de burgerij van Delft.

Het beste is dat Milene de komende weken tot de ledenvergadering nadenkt hoe zij de eer aan zichzelf houdt. Met eer en geweten ten onder gegaan, zo hoort dat.

Inmiddels is in het CDA Delft de voorbereiding van de ledenvergadering begonnen. Met de kennis van heden liggen de volgende moties voor en die vragen om steun.

De moties luiden als volgt:

Motie 1: Afkeuring
Het CDA Delft in vergadering dd. 8 juni 2011
1. Constaterende dat de voorzitter van de fractie is weggestemd zonder dat de leden hierover van te voren zijn geďnformeerd
2. Constaterende dat de voorzitter van de afdeling, samen met het landelijke CDA bureau intensief betrokken is geweest bij dit proces.
3. Dat de voorzitter een eigen koers gevaren heeft en de adviezen van drs. Demoedt heeft verontachtzaamd.
4. Constaterend dat er gekozen is voor een roulerend fractievoorzitter

Van mening zijnde:
1. Dat de gekozen oplossing niet heeft bijgedragen aan een krachtig profiel van het CDA
2. Dat de fractie verdeeld is
3. Dat een roulerend fractievoorzitterschap in strijd is met het fractiereglement
4. Dat het CDA een krachtige fractieleider nodig heeft

Speekt uit:
1. Afkeuring van het fractiebesluit
2. Dat Rob van de Woudenberg moet rouleren als voorzitter
3. Keurt het optreden van de voorzitter af.

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie 2: Het CDA enz…..
Van mening zijnde dat de bouw van het Stadskantoor niet nodig is, Dat het onevenredig zware lasten legt bij de burgers en bedrijven, dat wethouder Junius geen regie voert en dat er grote risico s zijn voor de gemeente Delft en de nationale veiligheid, zie het rapport van de AIVD in deze.

Verzoekt de fractie:
Te stemmen tegen de voorstellen van aanbesteding en dekking van het stadskantoor

Spreekt uit:
Treurnis over de bestuurlijke prestaties van wethouder Junius.

En gaat over op de orde van de dag.

Motie 3:
Het CDA in Delft spreekt zijn teleurstelling uit over het beleid van Junius inzake, cultuur, binnenstad en Spoorzone en vraagt de fractie dit over te nemen en verzoekt wethouder Junius terug te treden.
Palliatieve sedatie is niks voor het CDA. Gewoon de zaak serieus nemen en open bespreken. Daar is een lokale afdeling voor. En Milene snel gaan werken aan een politiek testament. De cijfers op tafel leggen. Want wie zelf overwint is sterker dan een stad…. Laat staan een stadskantoor.

AMFilosoof,
11 mei 2011