PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695 (redactiemedewerkers)
PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief verslag van het Delftse gebeuren in de politiek

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nldonderdag 02-03-2006
Reactie van FIETSENRIK


hallo redactie van politiek delft, hier fietsenrik

we vinden jullie site tof en ook dat de wethouder GL inmiddels bij jullie
bekend staat als fietsenrik

we sturen jullie alle verklaringen die we tot nu toe hebben verstuurd,
misschien heb je er wat aan

ze zijn allemaal gedateerd, de 2 meest recente zijn van 1 maart

succes ermee, groet, fietsenrik
Persverklaring 1 van Fietsenrik 1 maart 2006

 

Wethouder fietsenrekken doet actie Fietsenrik af met drieletterwoord.

 

Vandaag (woensdag 1 maart) gaat de gemeente van start met het handhaven van de regels in de fietsverwijderingsgebieden. Dat betekent dat iedereen de kans loopt op een verwijderde fiets voor de C1000, op de Grote Markt en bij het station.

 

Dit heeft de bijna-demissionaire wethouder fietsenrekken enige tijd geleden aangekondigd. Het handhaven van de nieuwe regels was een maand uitgesteld, omdat de borden die de gemeente had geplaatst onbegrijpelijk waren en omdat er toch wel erg weinig rekken en klemmen stonden op het Bastiaansplein. Aldus de wethouder. Wij van Fietsenrik zijn benieuwd hoeveel fietsen de gemeente tussen 1 maart en 7 maart in beslag gaat nemen in de binnenstad. Misschien toch maar even mee wachten tot na de verkiezingen?

 

Laffe club

Inmiddels woedt de discussie over de legitimiteit van het nieuwe fietsparkeerbeleid van de gemeente onverminderd voort. Want wat lazen wij in de Delft op Zondag van 26 februari jl.? Dat de wethouder boos is. Heel boos zelfs. Op Fietsenrik. Nou ja zeg, wij ons best doen om de gemeente een handje te helpen, en dan krijg je dit. �Ik vind het een laffe club� aldus de wethouder en �Fietsenrik begrijpt niets van het beleid van de afgelopen jaren�.

 

Dreigen en schimpen

Wat ons opvalt, is dat de wethouder nog steeds niet inhoudelijk heeft gereageerd op de simpele statements van Fietsenrik. Het zou hem sieren als hij na het dreigen met boetes en het beschimpen van onze actiemethodes ook eens inhoudelijk zou ingaan op de argumenten die wij vanaf het begin aandragen in onze persberichten en verklaringen. Voor de volledigheid geven we een samenvatting van onze standpunten:

-         Het is fysiek onmogelijk om tijdens piekuren genoeg legale parkeerplekken aan te bieden in de fietsverwijderingsgebieden. Dan staat je hele binnenstad vol rekken en klemmen.

-         Als je dreigt met het verwijderen van fietsen en niet zorgt voor voldoende legale parkeerplekken, ben je bezig het fietsen te ontmoedingen.

-         Die 48 klemmen, die zijn bijgeplaatst op het Bastiaansplein, zijn tijdens piekuren een druppel op een gloeiende plaat.

-         Ruimtelijke kwaliteit in een binnenstad is meer dan ordentelijkheid en netheid. Eenzijdig hameren op deze aspecten gaat voorbij aan de natuurlijke manier waarop mensen de openbare ruimte gebruiken. De ��n vindt geparkeerde fietsen voor een supermarkt op een plein een rotgezicht, de ander vindt afvalcontainers naast een stadhuis visueel niet zo aantrekkelijk (afvalbakken op je trouwfoto's, ja, leuk!), maar met stellige uitspraken over wat mooi en lelijk is, moet je heel erg uitkijken. En dus ook met beleid dat ��n-dimensionaal gebaseerd is op schoonheid. Beauty is in the eye of the beholder en niet in het normen- en waardensysteem van een overprikkelde lokale bestuurder.

-         Het fietsparkeergedrag is op een simpele, low budget manier heel goed te reguleren, bijvoorbeeld door het aanbrengen van vakken op het wegdek. Die nemen geen 3D-ruimte in beslag en worden alleen gebruikt als er te weinig plek is in klem of rek. Het copyright van deze voorziening is in handen van Fietsenrik Delft.

 

Groot lek op 1 plek

Op deze argumenten reageert de wethouder niet, ook niet in zijn interview van een halve pagina in de Delft op Zondag van 26 februari. Daarin benadrukt hij alleen hoe slecht Fietsenrik op de hoogte is van zijn fietsbeleid. Want als we beter zouden weten waar we het over hadden, dan zouden we wel enthousiast zijn over zijn aanpak. �Ik heb Delft weer op de kaart gezet als fietsstad en dat laat ik gewoon niet van me afpakken�. Daar moesten wij om grinniken. Deze bestuurder vindt kennelijk dat hij schouderklopjes heeft verdient voor zijn fietsbeleid van de afgelopen jaren. Helaas. Wij vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat je in een stad als Delft ruim baan maakt voor fietsers. Zeker voor een wethouder van die signatuur. Maar die zou ook moeten weten dat je beleid op alle fronten moeten kloppen, omdat het anders nog niet werkt. Inderdaad, je kunt sneller op de fiets uit Delft-Zuid naar de stad komen dan met de bus of met de auto (zie artikel �Delft paradijs voor fietsers� in de AD Haagse Courant van 23 februari). Daar horen wij niet van op. Maar wat gebeurt er als je met je fiets aankomt in de stad? Je zet op zaterdagmiddag (een goed moment om te shoppen in de stad) je fiets los op het plein voor de supermarkt, omdat zoals gewoonlijk alle klemmen bezet zijn. Je gaat winkelen, komt terug en weg fiets. Terwijl jij je best aan de regels had willen houden. Als er op 1 plek zo�n groot lek in je beleid zit, dan loopt in no time je hele band leeg. Dan komen de mensen straks weer lekker met de auto naar de stad. Die paar minuten die je er met de auto extra over doet, nemen ze wel voor lief als ze zich zo het gedoe en de kosten van het fietsterugkrijgbeleid kunnen besparen.

 

Wie niet voor mij is, is dom

Zou het ook zo kunnen zijn, dat Fietsenrik juist heel goed is ingewijd in alle ins en out van een fietsverwijderingsbeleid en dat wij juist op basis van onze kennis over fietsparkeren en onze analyse van het vigerende fietsparkeerbeleid tot een afwijkend standpunt komen? Of kun je het met Delftse regenten slechts oneens zijn op basis van domheid en onwetendheid?

 

Speldenprik of slangenbeet

Overigens ziet Fietsenrik zichzelf niet als een instituut dat namens Delftse fietsers met de gemeente praat en hun belangen behartigt. Dat soort klups zijn er zat, zoals de fietsersbond en het fietsersberaad. Als de nieuwe wethouder V&V straks wil weten wat Delftse fietsers vinden van het verwijderen van fietsen van pleinen en bij het station zonder te zorgen voor voldoende legale fietsparkeercapaciteit, dan moet hij met deze organisaties gaan praten. Die doen geen stoute acties en hebben niet het butsen van politieke egootjes op hun geweten. Intussen zorgt Fietsenrik dat er af en toe ook een luisje uit de pels springt en delen we hier en daar een speldeprikje uit. Ook dat hoort bij een lokale democratie; met een prikactie aandacht vragen voor een misstand. Okay, het was misschien ff schrikken, zeker voor een wethouder die tijdens zijn pluchen periode niet geconfronteerd is met burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar dat hij op onze acties reageert alsof het om een slangenbeet gaat, is niet onze zorg.

 

Slim en groen

Deze luis is dan misschien in de ogen van Delftse bestuurders laf en dom; hij vertolkt wel de mening van een heleboel slimme, groene Delftenaren.

 

Was getekend

Fietsenrik

 

Persverklaring Fietsenrik 2, 1 maart 2006

Hallo Fietsenrik, hier wethouder fietsenrekken

 

Wethouder fietsenrekken is boos. Heel boos. Sidderend van angst voor de woede van deze bijna-demissionaire bestuurder lazen wij van Fietsenrik het interview in de Delft op Zondag van 26 februari jl. �Ik vind het een laffe club� aldus de wethouder en �Fietsenrik begrijpt niets van het beleid van de afgelopen jaren�. Bedoelt hij misschien �Fietsenrik is niet alleen laf, maar ook dom�?

 

Hype

Deze manier van omgaan met gewone Delftenaren met een mening lijkt wel de nieuwe mode in Delft. Onze burgemeester vindt inwoners, die toegewijd en serieus meedoen aan een lokaal debat, DOM (goed dat er per ongeluk een journalist bij stond, want nu weten we tenminste hoe de burgemeester diep in zijn hart denkt over zijn onderdanen) en de wethouder V&V vindt inwoners die een ludieke, onschuldige actie doen en bij wijze van uitzondering eens een publicitair speldeprikje uitdelen LAF. En bovendien hebben ze er niets van begrepen.

 

Drieletterwoorden

Zou het soms ook een beetje door deze houding komen dat de relatie tussen de gevestigde partijen en de Leefbaren zo is ge�scaleerd in Delft? Niet fier en zelfbewust (en dus inhoudelijk) ingaan op wat ze zeggen, maar de mensen in kwestie gewoon diskwalificeren: Jan is DOM, Piet is LAF en Kees is een LUL. Maar Bas is SLIM en Rik is FLINK. En bovendien zijn Bas en Rik onaantastbaar en hebben zij geen zin om inhoudelijk in te gaan op wat mensen aandragen. Schelden met een drieletterwoord vinden zij kennelijk genoeg.

 

Zo had het ook gekund

�Ze voeren acties met methoden die gewoon niet deugen� vulmineert de persoonlijk geraakte wethouder, doelend op de fietsparkeervakken die Fietsenrik in de nacht van 31 januari op 1 februari aanbracht op het Bastiaansplein. �Ik ben wel gedwongen op deze manier (via de krant) te reageren.� En �Ik wil de discussie wel aangaan, nog voor de verkiezingen�. Een beetje ongeloofwaardig. Meteen na onze actie hebben wij onze persberichten en verklaringen breed rond gestuurd, ook naar de fractie, het bestuur en de nieuwsbrief van Groen Links en naar de Griffie van de raad. Als de ontvangers echt contact hadden gewild, hadden ze kunnen gewoon replyen op onze mails.

�Hallo Fietsenrik, willen jullie eens komen praten? En maken jullie over een paar weken ook zelf het plein weer schoon?�

�Natuurlijk, wethouder, over een paar dagen is het vanzelf weggeregend�, hadden wij dan teruggemaild, �maar wat vond je van onze actie?�

�Best cool, maar kom een keer langs, want ik vind het vervelend dat jullie denken dat ik het fietsen in Delft aan het ontmoedigen ben�.

Zo had het ook gekund.

 

Mes op tafel

Vreemd dat de pers (Delft op Zondag, de Delftse Post en AD Haagse Courant) ons zo gemakkelijk kon bereiken en die arme gemeente helemaal niet. Onzin. Als de wethouder echt de dialoog had gewild, had hij ons kunnen mailen, meteen al op 1 februari, de dag na de actie. Maar het eerste wat wij van de gemeente vernemen, is een bericht in de krant dat de gemeente aangifte heeft gedaan en dat we een claim van 5.000 euro voor het schoonmaken aan onze broek hebben. Dus even voor de duidelijkheid: Wij hebben dat mes niet op tafel gelegd. Ja, we hebben iets gedaan wat bij de gemeente in het verkeerde keelgat is geschoten en waarmee ze meteen naar de politie zijn gelopen. In dat geval moet je om te beginnen zorgen dat je niet gepakt wordt, zeker niet een maand na dato. Achteraf bleek het een goede beslissing te zijn om eerst even de reactie van de gemeente af te wachten en terughoudend te zijn met het prijsgeven van onze identiteit.

 

Groen fietshart?

Als de wethouder het slim had gespeeld, had hij in de aanloop naar de verkiezingen nog zijn voordeel kunnen doen met het voorval en kunnen binken met zijn groene fietshart (dat kopen we nu niet meer). Of met zijn gevoel voor humor en zelfrelativering, zijn flexibiliteit en zijn respect voor de standpunten van mensen die het niet met hem eens zijn en last hebben van zijn maatregelen.

 

Doelen bereikt

Wat we wilden bereiken, hebben we bereikt. Er wordt over gepraat en gepubliceerd. Nog niet door iedereen op inhoudelijk niveau, maar dat komt nog wel. Wij gaan ervan uit dat mensen die (net als wij) niks moeten hebben van fietsverwijderaars dit onderwerp wel opnieuw aan de orde zullen stellen bij de verantwoordelijken. De achterbannen van Stip, Groen Links en SP gaan de discussie over het fietsverwijderingsbeleid misschien (opnieuw?) voeren in hun ledenvergaderingen en ook leden van de Delftse afdeling van de Fietsersbond zullen het onderwerp wellicht oppikken. Misschien heeft Fietsenrik hen wel op een idee gebracht.

 

Slim en groen

Deze luis is dan misschien in de ogen van Delftse bestuurders LAF en DOM; hij vertolkt wel de mening van een heleboel slimme, groene Delftenaren.

 

Was getekend

Fietsenrik

POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl

PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695