logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


zondag | 8 mei 2011 | 00:00 |
delft IMG-20110502-00170.jpg

From: arie maarten van der veen
Sent: Friday, May 06, 2011 4:05 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Over de redding van Delft

Delflander 7

Over de redding van Delft..... in 20 punten

Hedenochtend verscheen voor mij het beste raadslid van dit moment Jeroen van Oort om met mij te bidden, te danken en vooral na te denken over de redding van Delft. En nu de ellende in de Prinsenstad groot is,. is de redding nabij, Gewoon niet dralen, kinderkens,,,, we zullen het maar wagen, het is wel het wagen waard !

In 10 punten...

1. Op de CDA-ledenvergadering wordt de geiosleerde voorzitter Kolkert afgezet. Michiel Simons wordt voorzitter
2. Junius moet excuses aanbieden voor haar wanbeleid, rond Glazen Huis, Boogbruggen en Spoorzone en mag tot uiterlijk1 september blijven
3. Rob gaat rouleren, ds Dekker blijft minstens nog een half jaar
4. Op advies van de AIVD en het MinDEF wordt het stadskantoor geschrapt, Delft wordt gecompenseerd.
5. Geen stationshal, voorlopig twee pyramides, kunnen we nog wat van Rijswijk leren
6. Delft komt onder preventief toezicht van Zuid/Holland olv de echtgenote van Jan Waaijer
7. Verkerk, Vurkova en Junius stellen hun portefeuille vrijwillig ter beschikking per 1 september en zien af van wachtgeld
8. Asje van Dijk wnd burgemeester, Harpe en vd Veen wethouder
9. Heronderhandelingen met het Rijk over alle lopende zaken
10. Het dienstencentrum komt in het Legermuseum en decentrale loketten.

Alles geregeld uiterlijk 31 december 2011

En dan in 2012

1.Totale doorlichting gem. apparaat en quotering geref bonders en linkse kerkgangers.
2. Samenwerking RIjswijk wordt bevroren en fusie bespreking met Westland
3. Martin Stoelinga schenkt zijn schadevergoeding aan armen die vervolgens allemaal een petje bij Ruisch kopen
4, Ontvlechting van Haaglanden
5. Presentaie Beheerplan Delft,m alle gaten in de begroting en in de wegen weg
6,.Weijers levert 7 van zijn 8 petten in.
7. Nieuwe onafhankelijk voorzitter MKB Delft.
8. De OLVOO wordt de MOLVOO, de Elizabethkerk geopend door mevr Leifting
9. Ds Dekker verwijnt naar Enumatil als evangelist
10. De eerste boogbrug, de Bas Verkerk memorial bridge betaald door Weijers wordt uitgesteld

En zo werd het toch nog feest in Delft en iedereen riep, het lijt wel een glazen his dat station, dat klopte want in de tijdelijke derde pyramide zal Giel Beelen en Martin vroegt een plaatje aan Betty serveert, en Van der Veen vroeg aaną gz 483 en vooral Dan Sei Dir Herr van Aafjes Heynis en zijn drie kinderen hielden dit keer hun moind. Du hast dein Volk mit dir gefuhrt, wie eine Hirde hinein durch die Bahntunnel. Jauced Frohlocked en Ereise de Tage !

Delft was gered. Marantha, Amen ja Heer Jezus kom ! Zo snel mogelijk naar Delft om Uw dochter Milene op te nemen in Uw RHoog Rijk en Bas eerst een tijdje in het Vagevuur en Pavelzoon terug naar de hel In Holland . Amen

Delft 8 mei 2011