logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


woensdag | 4 mei 2011 | 12:30 |
OM 20:00 UUR 2 MINUTEN STIL
delft nieuwe_plantage_dodenherdenking_2008.jpg
Delft, Nieuwe Plantage bij oorlogsmonument.

From: arie maarten van der veen
Sent: Wednesday, May 04, 2011 7:40 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: delflander 3

Over ooms en tantes en die gedenken

De laatste jaren heb ik meer gevoel bij 4 en 5 mei dan toen ik jong was. De komt om met ds. Liefting te spreken door het klimmen der jaren. Naarmate we ouder worden of klimmen, klimmen ten hemel toe komt de verbinding met hen die ons noodgedwongen zijn voorgegaan dichterbij. In mijn familie misten we in de generaties de oudste broers door het oorlogsgeweld Domweg geexectureerd door de macht of door de omstandigheden. Door den vijandelijke kogel... En dan komen we aan de verschillende dimensies van verdriet en lijden. En dan is de pijn en en het leed voor de directe slachtoffers, maar vooral voor de nabestaanden en dat gaat veel verder dan wij voelen. Het zijn de doden die ons zijn voorgegaan, als gemis maar ook als voorbeeld en als teken. Maar nu het gevoel van gemis. Dat gevoel dat je ook kunt hebben op bijzondere momenten, was hij of zij er nog maar. En daar bij komt, en mensen kennen dat wel het hebben van een oom. Vroeger een gezaghebbende positie in een familie,,,, bel je oom maar. Of een vrolijke poistie Ome Sjakie van de hoek.... Vandaag is het het herdenken van ooms en tantes, alle mensen die in de oorlog direct of indirect hun leven gaven of moesten offeren. Tegen geweld en terreur en vrijheid. Tante Riek Kuipers-Rietberg en Oom Frits de Zwerver, symbolen van de K.O,

De tyrannie verdrijven klinkt vandaag weer, dicht bij het graf van de Zwijger. De tyrannie verdrijven in Delft, in Nederland en in de wereld. En we denken aan hen die zijn heengegaan en we denken zelfs aan de nabestaanden van Osama Bin Laden, wie of wat dat ook maar mogen zijn.... En als het acht uur is geweest, de Virgiel en DSC linten er weer hangen dan sluit de hemel zich en komen langszaam de sterren. En in de nacht van 4 op 5 mei slaan we onze ogen op, en klimmen ten hemel. En dan een keer niet ps 130 of ps 139, maar we zingen of neurien of zwijgen, Christus stille vaste rots ook gij licht der lichten.

In hoc signo vinces stond er vroeger op de koppels van KL, maar onze oosterburen marcheerdenm Gott sei mit uns. Dat is zijn naam ijdel gebruiken, Liefting waarschuwde er nog voor. Nee, het is zalig die in Christus sterven.... en vooral a Toi la Gloire au rescusite. Pour l'eternite en daarom moeten we blijven gedenken. Zolang de jaren klimmen.,

AMDelflander
4 mei 2011