logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


dinsdag | 3 mei 2011 | 14:45 |
DELFTS GLAS GLAS GLAS GLAS
delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_architecten_07_2007_a.jpg

From: arie maarten van der veen
Sent: Tuesday, May 03, 2011 2:27 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: delflander 2

Een ander glazen huis,

Als domineeszoon ben ik opgegroeid in een Glazen Huis, een pastorie. De tuin netjes houden voor anderen en bijna alles wat er thuis speelt wordt gedeeld in de gemeente. Een voorbeeldfunctie en zo was het in de pastorie naast de kerk. Thans zijn de pastorieen verdeeld over de stad en vallen vooral op de achterstallig onderhoud. Want de Hervormde Kerkvoogdij is zuiniger dan de gerefomeerde commissie van beheer.... Een glzan huis, metafoor van een huis met draagvlak. Hel wat anders dan de projecten in Delft. Dat zijn geen glazen huizen met draagvlak maar hobbies van een enkeling. Groot was de opluchting in Delft toe Giel bij den Bosch rechtdoor reed en niet links afsloeg. Groot zal opluchting zijn als raad en college straks afzien van het stadskantoor. Een vijwillige loden last van ons af want anders wordt Delft een glazen huis voor toezichthouders.

Nee er is een ander glazen huis en dat is het legermuseum. Mooi herontwikkeld door Francine en de ambtenaren kunnen per roeiboot ipv baboefiets naar het werk. En zo hoort het. Een Glazen Huis, plaats van de gemeenschap van de gemeente Delft.... Alleen wel met een bestuur met draagvlak en daarvoor is iets nodig:

In de eerste plaats het vertrek van Bas Verkerk,,,, gewoon wegwezen samen met Junius en Vokurka. Geen leiding, geen visie daadkracht en voor geen draagvlak.
Herschikking in het college, terug naar vier wethouder... CDA-VVD, PvdA en Gr Links en dan een urgenmtieporgramma op de Spoorzone en de Financien.
STIP gewoon studeren en Vurkova naar een cursus agrarisch management,. Enh dan zaken doen !

Draagvlakverbreding voor het bestuur van de stad. Herindeling met Midden-Delfland en Westland en de nog kansrijke delen uit de failliete boedel uit Rijswijk.

En zo scheppen we een glazen huis.... transparant bestuur. En geen gezeur !! Over een paar jaar openen we als nog een stadskantoor en dat laten we openen door Marja van BIjsterveldt en we laten het betalen door de Westlanders en de Plattelanders....

En zo werd iedereen gelukkig in de gemeente Delfland,... Heuli sprak zelfs over Groot-Delfland en droomde over een groot rijk. Enm zo werd het bestuurlijke weer aantrekkelijk en gezelliog in Delft, en belangrijker, onder het gezag van een nieuw bestuur leefden de inwoners ten Westen van de Nieuwe Kerk nog lang en gelukkig en vol dankbaarheid brachten zij dagelijks hun offers aan het Boterhuis en de Waag, net als vroeger, En de regenten in Delft zaten er net iets warmer bij.....

En Bas, Lucas en Milene, druk bij de kringloop... in het kader van hun gedwongen werkinzet met behoud van uitkering !

AM Delfflander
3 mei 2011