PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschiktmaandag 10-07-2006 01h30
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen


Kolonialisme en Schuldcomplexen

 

Hoe vreemd is toch onze denkwereld en de selectieve verontwaardiging van slinkse organisaties als het gaat om mensenrechten en invloedsferen en men keer op keer ons als burgers van het “vrije” westen een schuldcomplex wil aanpraten.

 

Ooit werden supermarkten belaagd die de Outspan sinasappelen in de schappen hadden, want ze verkochten fout fruit, afkomstig uit een land waar apartheid heerste en de blanke suprematie behalve rijkdom en welvaart ook een tweedeling veroorzaakte. Nu in datzelfde Zuid Afrika Aids woekert omdat vrouwen vogelvrij zijn voor seksueel repressieve en agressieve mannen, die straffeloos verkrachten en waar blanke boeren dagelijks worden blootgesteld aan geweld, moord en lynchpartijen, ineens is het doodstil aan het front van de slinkse actievoerders, want Zuid Afrika is ANC en het ANC is de lieveling van de sociaal georiënteerde schare.

 

Nemen we ons monument over de slavernij, ook hier werd ons een schuldcomplex aangesproken, wij zouden verantwoordelijk zijn voor de inhumane en trieste slavenhandel, bovendien beklaagt het hooggeëerde comité zich er over dat er te weinig politieke belangstelling is voor hun monument en gedenkdag, gemakshalve vergeet men dan het onterende optreden van “bevriende” activisten die zo nodig meer dan dreigend een Minister het spreken onmogelijk maakten, vreemd dat men een lid van de regering mag bedreigen en het spreken onmogelijk mag maken, om vervolgens te klagen over te weinig politieke aandacht.

 

Vergeten wordt dat Nederland de grootste betaler is aan ontwikkelingsprojecten en ontwikkelingshulp, vergeten wordt dat slavenhandel geen Nederlandse uitvinding was, maar al eeuwenlang ERVOOR standaard procedure was en zelfs heden ten dage nog is, de moderne slaven in Koeweit moge men eens nader beschouwen of de situatie in Darfur, waar geen westerling mee te maken heeft. Of de situatie in Mozambique en andere landen.

 

Gaan we de Turken nu dwingen een memorial op te richten voor het vermoorden van een volk, of gaan we de Denen en Noren dwingen om ons te compenseren voor het roven, verkrachten van onze kuststeden door de vermaledijde Vikingen (die gevangen genomen vijanden tot slaven maakten, jawel ook toen al, maar deze waren blank en niet zwart) of gaan we de Moren uit Noord Afrika dwingen te erkennen dat ze nogal heftig in Spanje hebben huisgehouden.

 

Amerika en Europa worden neokolonialisme verweten, maar opnieuw is het slinkse brein doof en blind voor de waarheid, want niemand komt in opstand tegen de Chinese dwangmatige expansie drift in Afrika waar men tegen een minuscule beloning de lokale bevolking bijna dwangarbeid laat verrichten, om zo gebruik makende van de armoede en corruptie, hun eigen onstilbare honger aan grondstoffen te stillen, waar zijn de mensenrechten organisaties, waar is het collectieve geweten van de slinkse organisaties die massaal de Chinese ambassades met protestmarsen bezoeken en Chinese spullen in de ban doen.

 

Ik zie en hoor ze niet, logisch want China is één van de laatste heilstaten van het slinkse communisme en dus zwijgt het collectief en wijst met hun vingertje naar de vermaledijde Amerikanen met hun geopolitiek, dat natuurlijk de schuld is van alle kwaad op de wereld.

 

Wij zouden ook schuldig zijn aan de massale woede en frustraties binnen de Islamitische wereld en dus is het terrorisme onze eigen schuld, we hadden weg moeten blijven uit Irak, Koeweit, Afghanistan want daardoor zouden we ons inmengen in de Arabische en Islamitische invloedsfeer en dus terecht hun woede over ons heen afroepen.

 

Opnieuw vergeet men gemakshalve dat in Irak een perfide dictatuur heerst en Sadam Hoessein heerste met meer dan ijzeren hand, prompt komt men dan met Israel, want dat land zou mede schuldig zijn aan de spanningen tussen het Midden Oosten en het Westen.

 

Ver voordat er ook maar één Amerikaan in Afghanistan of Irak te vinden was, waren er al kapingen, moorden en aanslagen op vliegtuigen, werden er bomaanslagen gepleegd, bestreden de verschillende -ieten elkaar op leven en dood, waren er terroristen kampen in Libië en andere Noord Afrikaanse landen, die toevallig of niet immer samenwerkten met rode brigades in Europa, maar ook gebruik maakten van de Eta en Ira netwerken.

 

Wie het nieuws volgt heeft kunnen lezen dat tijdens het ontwikkelingswerk en zogenaamde goede doelen acties, het meeste geld terugstroomt naar westerse advies en controle groepen, ook hier weer de link met links lullen rechts zakkenvullen mentaliteit, want veel van deze socialistische wereldverbeteraars zijn “deskundigen” die zitting hebben in allerhande adviescommissies die, jawel u raad het al, gepeperde rekeningen en onkosten nota’s schrijven, voor hun onontbeerlijke steun en begeleiding van hun prestige projecten.

 

Waar blijven de protesten van Wouter de Kabouter, van de tomatenclub, of van de groenen, ze zwijgen en zijn doodstil, want velen van hun prominenten verdienen hun centen met zitting te nemen in deze organisaties, zichzelf daarmee profilerend als sociaal betrokken bij de armoede en uitbuiting.

 

Ook het milieu is het stokpaardje van de schuldcomplex aanpratende slinkse partijen, nu is er in HEEL Nederland geen stukje natuurlijke NATUUR te vinden, we hebben namelijk alles zelf aangelegd, maar zodra er ook maar één weg, één tunnel, spoorlijn of industrie terrein volgens hen in conflict komt met het door mensen aangelegde natuur of er een “bedreigde” diersoort kan worden opgevoerd, dan worden alle projecten lamgelegd, opgehouden of met enorme kosten voor de burgers omgeleid, met als gevolg, meer belastingen, meer vervuiling, meer file’s, maar ja slinks staat voor het milieu en dus mogen hun stokpaardjes wat kosten, de rekening en de schuld ligt natuurlijk bij de burger en het bedrijfsleven.

 

Milieuclubjes zoals die waarin de veganistische moordenaar Volkert van de Graaf zitting hebben worden geen strobreed in de weg gelegd, in tegendeel ze ontvangen riante vergoedingen, subsidies en mogen het rechtssysteem misbruiken om hard werkende agrariërs het leven zuur te maken en nieuwbouw projecten te traineren en frustreren, bevlogen strijders mogen nagenoeg onbestraft ministers taarten of bevuilen en bedreigen, daar waar een voetbal hooligan ineens lid zou zijn van een criminele organisatie of een Londsdale jongeren een gevaarlijke rechtsextremist zou zijn, zijn zij schijnbaar onaantastbaar in dit knotsgekke land.

 

In Nederland loop je kans op een flinke straf als je je dieren verwaarloosd volgens de dierenbescherming, maar je mag nagenoeg ongestraft dieren beestachtig seksueel misbruiken of letsel toebrengen, want dat is in dit land wettelijk niet geregeld. Je mag straffeloos enorme milieudelicten plegen met toestemming en subsidie van de overheid, zie recente schandalen bij diverse milieubedrijven, je mag hout met gif tegen Brusselse wetgeving in vrij verkopen, giftige grond en materialen als overheid in fietspaden en bouw dumpen, maar als u wild plast in het bos dan bent u het haasje of als u een openbare prullenbak volgens de milieu ambtenaar oneigenlijk gebruikt, dan wordt u genadeloos vervolgt. Waar zijn de beroemde en alom aanwezige milieuactivisten ter linkerzijde, waar is de collectieve verontwaardiging van de sociale partijen.

 

Laten we ook niet vergeten dat Kabouter Bos de grijze golf gaat straffen voor hun spaarzame, met dubbeltjes, kwartjes en guldens opgebouwde pensioenen, tijdens hun keiharde werkzame leven die onze welvaartsstaat hebben gevormd, dat heet dan solidariteit en straf voor het ouder worden, zodat de sociaal kruisridder nog eens flink kan uitdelen aan multicul projecten, want hoe halen die bejaarden het in hun hoofd te denken te mogen genieten van een welverdiend pensioen als anderen met teveel kinderen niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Foei bejaarden schaam u voor uw inhaligheid, wees solidair en stem vooral PvdAllochtoon

 

Het is uw en mijn schuld, dat de nieuwe Islamitische groeperingen in Nederland zich hier niet thuis voelen, we hebben ze namelijk niet in onze armen gesloten, we stelden ze te hoge eisen en hadden geen begrip voor hun problemen en accepteerden niet dat ze andere religieuze wetten moesten gehoorzamen. Sterker nog we hadden zelf schuld eraan dat ze agressief werden, onze meiskes en vrouwen op zijn minst negatief bejegenden, want we waren te werelds en te modern voor deze nieuwkomers.

 

Vergeten wordt gemakshalve opnieuw dat het de slinkse groeperingen en ambtenaren waren die de term positieve discriminatie hebben uitgevonden, dat de nieuwkomers voorkeursbehandelingen kregen en niemand van hen eiste zich aan te passen aan de huisregels, daarmee het klimaat scheppende dat de nieuwkomers zich gesterkt voelden zich te beklijven aan hun traditionele gewoonten en afwijkende morele en maatschappelijke houding.  Onze decennia lange opgebouwde verzorgingsstaat door noeste arbeid en premies, werd door de Sinterklazen van slinks kwistig rondgestrooid in de bodemloze put van de nieuwe verworpenen der aarde met onverwachte hulp van de Liberalen en het altijd sociaal religieus gedreven CDA.

 

Het gevolg is een grote groep nieuwkomers met onaangepaste éérste en tweede generaties, die niet anders gewend zijn dan dat een welwillende overheid hen keer op keer tegemoet komt in hun vermeende noden, maar hen nimmer wees op hun plichten, daar waar de autochtone bevolking de rekening mochten betalen en op wachtlijsten terecht kwamen voor woningen, banen, ziekenhuizen enz. en zagen hoe hun moeizaam opgebouwde welvaartsstaat, wegvloeide in kostbare en ineffectieve allochtonen projecten.

 

Ja het is uw en mijn schuld dat de Ozon laag is aangetast, dat de aarde opwarmt, dat er armoede is, dat Iran atoomwapens wil maken, dat Korea een bedreiging is, dat de Islam agressief is, dat de vroegere slaven genoegdoening eisen, dat het verkeerslicht op rood staat, dat er files zijn, dat de energieprijzen de pan uitstijgen, jazeker want u en ik hebben deze regenten aan de macht geholpen, u en ik hebben ons als lammeren naar de slachtbank laten leiden, wij hebben ons door glad pratende sjacherende en verkwanselende kruideniers bij de neus laten nemen en hebben de afgelopen periode mogen aanschouwen welke kwaliteit onze tweede kamer en regering het volk, dus u en mij hebben te bieden.

 

Wordt het niet eens tijd dat er een flinke schoonmaak plaats gaat vinden in uw en mijn volksvertegenwoordiging en dat we daadwerkelijk eens ernst maken met het puinruimen en ons eigen Nederland opeisen, dat Nederland dat een toonbeeld en voorbeeld was voor vele naties en wiens prestaties wereldwijd werden bewonderd, stem dan eens met verstand en help dit land aan een nieuwe wind en stuur de regenten en hun vazallen eindelijk eens permanent op reces.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw Geitenbreier

Cor Stoker

 

De Stek van Cor

daar zit het wel snor

 

Website Cor Stoker

De stek van Cor - Forum index

 
POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl