Van de fractie (Aad van Tongeren, 27 mei 2006)
Is het EZH-geld goed besteed?

In 1999 heeft de gemeente Delft aandelen van het energiebedrijf EZH verkocht. De bewoners van Delft mochten ideeën leveren voor de besteding van een deel van de opbrengst (€ 52 mln.). Zij hebben allerlei projecten voorgedragen, waarop de Delftenaren vervolgens konden stemmen.

De Delftse Rekenkamer heeft onderzocht op welke manier de gemeente met deze plannen is omgegaan. Wat is met de plannen van de inwoners gebeurd? En wat heeft deze € 52 mln. voor de stad opgeleverd. Op 23 mei heeft de politiek dit onderzoek besproken. Het was een eigenaardige bespreking. Een aantal fracties trok erg zware conclusies uit het Rekenkameronderzoek. Het EZH-geld zou niet goed zijn besteed. Andere fracties vonden het EZH-project erg geslaagd, maar het onderzoek van de Rekenkamer te oppervlakkig. In die tegenstelling bleef de vergadering steken.

De Rekenkamer kreeg vervolgens de opdracht mee nog eens naar een aantal bronnen en onderliggende documenten te kijken. Namens het CDA nam ik het standpunt in dat we te weinig weten over de resultaten van het EZH-project. Er is € 52 mln. uitgegeven en wat heeft de stad er voor teruggekregen? Alle fracties waren het met ons eens dat er in ieder geval een goed eindoverzicht moet komen: welke projecten zijn gerealiseerd? Hoeveel hebben die projecten gekost? En hoe verhoudt zich dat tot de oorspronkelijke opzet? Het vaststellen van het nut van de projecten blijft moeilijk. Zo is geld uitgegeven om vijf jaar lang bakken met geraniums in de stad te zetten. Die bakken zijn net zo plotseling verdwenen, als zij zijn gekomen. Erg veel zijn we daar dus ook niet mee opgeschoten.

Reacties

Reactie van Joke (28 mei 2006):
Natuurlijk is het geld aan andere projecten uitgegeven. Daar is geen twijfel over, denk ik. Maar of dat verantwoord was? Of er niet beter andere projecten gekozen hadden kunnen worden. B.v. het bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar maken van veel gebouwen. We hebben pas eenvoorbeeld gehad van een gebouw die met, helaas, veel geld, geschikt te maken is voor iedereen. maar ook het stadhuis verdiend een goede aanpak. Niet alleen die hellingbaan, waar je nog grote problemen mee heeft als zelfstandige rolstoelgebruikers. Maar als ik een fractievergadering/bestuursvegadering van een politiekepartij zou willen bij wonen kan dat niet. Ik kan daar gewoon niet komen. Voor de WMO moet dat veranderen. Want dan moet ikoveral kunnen komen. Maar dan is het geld weg. Waaraan? Aan voornamelijk ouderenprojecten. Gaat het CDA het verder uitspitten en het ons laten weten?

Reactie van Aad van Tongeren (27 mei 2006):
Er zijn inderdaad niet alleen geraniums gekocht voor dit bedrag. Er zijn bijvoorbeeld monumenten gerestaureerd (Oude Kerk, Waltoren Oostsingel), sportvelden vernieuwd, speelplekken aangelegd etc. Het probleem is alleen dat niet systematisch is bijgehouden waar het geld naar toe is gegaan. Ook is niet voldoende duidelijk waarom sommige projecten tussentijds zijn afgevallen en vervangen door andere projecten. Zo zou eerst in iedere wijk een "buurtacademie" komen. Ik heb ze nooit gezien. Als je zoveel geld in allerlei projecten steekt, moet je daarover een goede verantwoording afleggen. En dat is tot nu toe niet gebeurd. Daarnaast kun je je afvragen of alle projecten wel even nuttig zijn geweest? Is het EZH-geld niet teveel verworden tot een grabbelton voor leuke dingen voor de wethouders? Het CDA wil daar meer zicht op.

Reactie van Tim Sijnen (27 mei 2006):
Mag ik aan nemen dat die 52 miljoen niet alleen aan bloembakken vergooid zijn, er zijn vast wel nuttige projecten gedaan?

Reactie van Hendrik (27 mei 2006):
Het is toch eigenlijk grof. Geraniums zijn mooi hoor. Ik houd er erg veel van en zeker als ze in de tuin van iemand anders staan. Dan hoef ik ze niet te laten onderhouden. Maar bloembakken die net zo plotseling zijn verdwenen als ze zijn gekomen????? En dan 52 miljoen. Mensen, mensen, hadden ze geen project kunnen maken en het EZH geld gewoon hoofdelijk onder de burgers kunnen omslaan? Had ik tenminste er nog IETS van gekregen. Nu niets. Maar ach, wie ben ik? Wel een van die luie mensen die alleen maar willen klagen dat ze geen geld hebben, diep in de schulden zitten en niet willen werken. Dus ik heb toch geen recht van spreken. Niet, heren en dames politici? Mij kan je geen rooie cent toevertrouwen, want ik kan niet eens met geld omgaan. Anders zat ik niet in de schulden. Toch, dames en heren politici? Schuif dat geld naar ons en je hoort ons een hele tijd niet. Wij kunnen er veel meer mee doen, dan ons bekommeren over de geraniumbakken. Wij zouden ervan kunnen gaan leven.

Reactie van Joke (27 mei 2006):
Ach je moet toch ergens het geld laten!

Reactie van Tim Sijnen (27 mei 2006):
Sja, als die foto in Delft is hadden ze beter onkruid kunnen wieden...


Reageren